Investovanie s opciami: Zabezpečenie vášho portfólia Investovanie s opciami: Zabezpečenie vášho portfólia Investovanie s opciami: Zabezpečenie vášho portfólia

Investovanie s opciami: Zabezpečenie vášho portfólia

Koen Hoorelbeke

Options Strategist

Summary:  Keďže trh zažíva pozoruhodnú rally, tento článok zdôrazňuje dôležitosť zabezpečovacích stratégií pri ochrane portfólií pred prípadným poklesom trhu. Napriek súčasnej býčej nálade pripomína investorom, aby boli opatrní a pripravení na prípadný zvrat na trhu. V článku sa hovorí o rôznych zabezpečovacích nástrojoch, ako napríklad nákup out-of-the-money Put opcií na indexy a Call opcií na VIX. Na príkladoch je vysvetlené, ako môžu tieto stratégie kompenzovať straty v prípade poklesu trhu.


Vzhľadom na mimoriadny býčí sentiment zaznamenal trh od začiatku roka pôsobivú rely. Pocit strachu sa zdá byť zastaralý, nahradila ho takmer euforická viera, že trajektória je stále stúpa. Práve v týchto chvíľach neochvejného optimizmu je však najdôležitejšia opatrnosť. V súlade s nadčasovou múdrosťou Warrena Buffetta "Buď bojazlivý, keď sú ostatní chamtiví" je možno vhodný okamih na to, aby sme sa zamerali na stratégie zmierňovania rizík. V tomto článku sa venujeme rôznym zabezpečovacím mechanizmom, ktoré majú chrániť naše portfóliá pred prípadnými poklesmi na trhu. 

Zabezpečenie, resp. zaistenie podľa finančnej terminológie zahŕňa zaujatie kompenzačnej pozície v aktívach alebo investíciách s cieľom zmierniť cenové riziko existujúcej pozície. Zabezpečenie je v podstate obchod, ktorý sa uzatvára s cieľom neutralizovať riziko nepriaznivých cenových pohybov iného aktíva. Zvyčajne to znamená zaujatie opačnej pozície v príbuznom alebo derivátovom cennom papieri založenom na aktíve určenom na zabezpečenie. 

Diskutujeme teda o diverzifikácii? Nie celkom. Skutočne dobre diverzifikované portfólio má zabudované rozloženie rizika medzi rôzne triedy aktív, sektory a geografické oblasti, čím sa znižuje potreba ochrany pred poklesom trhu. Diverzifikácia zabezpečuje rovnovážny stav. Naopak, zabezpečenie slúži ako ochrana pred udalosťami typu "čierna labuť" alebo udalosťami, ktoré môžu výrazne narušiť rovnováhu vášho portfólia, ako sú napríklad prepady trhu alebo významné rušivé správy. 

Uveďme si to v reálnom kontexte. Predpokladajme, že ste začali obchodovať 3. januára tohto roku a vďaka šťastnej náhode ste vložili celý svoj kapitál do niekoľkých akcií súvisiacich s umelou inteligenciou s býčou tendenciou (vysoko nediverzifikované a nechránené zloženie). Vaše portfólio sa odvtedy viac ako zdvojnásobilo a vy si predstavujete, že do konca roka budete milionár. 

Trh však funguje podľa vlastných podmienok a súčasný nárast znamená stav prekúpenia, ktorý pripravuje trh na korekciu alebo potenciálny pokles. Načasovanie zostáva neisté. Môže to byť v najbližšej dobe alebo až za niekoľko mesiacov. Tento scenár však zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia zaistenia v prípade zvratov na trhu. 

Včasná implementácia zabezpečenia je rozhodujúca pre jeho účinnosť. Ak o tejto ochrane začnete uvažovať skôr, ako sa trh obráti proti vám, získate jej výhody. Čakanie na nepriaznivú udalosť často znamená získanie zabezpečenia za oveľa vyššiu cenu, čo z neho robí drahý a menej účinný štít. Inými slovami, neskoré konanie ohrozuje kvalitu zabezpečenia ochrany. 

Aké nástroje sú k dispozícii na nastavenie tejto základnej ochrany?

1. Opcie na indexy: Nákup Out-Of-The-Money Put opcií na indexy, ako je S&P 500, ktoré sú mimo peňazí (OTM), môže poskytnúť ochranu pred rozsiahlym poklesom trhu. Tieto opcie sa  zhodnocujú, keď trh klesá a kompenzujú straty vášho portfólia. Keď je volatilita trhu nízka, sú zvyčajne lacnejšie.

2. Opcie na VIX: VIX alebo index volatility často prudko stúpa, keď sa trh prepadá. Nákup Call opcií na VIX môže slúžiť ako zabezpečenie proti poklesu trhu, pretože tieto opcie získavajú na hodnote, keď sa volatilita zvýšuje.

3. Drahé kovy: Komodity zlato a striebro, ktoré sa v minulosti používali ako zabezpečenie proti inflácii a neistote na trhu, by mohli byť súčasťou vašej stratégie. Môžete zvážiť nákup opcií na ETF sledujúce tieto komodity alebo priamo investovať do samotných komodít.

4. Menové zaistenie: Ak je vaše portfólio významne vystavené zahraničným investíciám, menové riziko sa stáva potenciálnym problémom. Opcie alebo futures na menové páry môžu môžu slúžiť ako nástroj proti nepriaznivým pohybom výmenných kurzov.

5. Inverzné ETF: Tieto fondy navrhnuté tak, aby dosahovali inverznú výkonnosť k určitému indexu alebo referenčnej hodnote, tzv. benchmarku. Ak je vaše portfólio zamerané na technologické akcie, účinnou stratégiou by mohlo byť zabezpečenie pomocou inverzného ETF, ktoré sa zhodnocuje pri poklese technologických akcií.

Pozrime sa teraz, čo to všetko znamená, na niekoľkých príkladoch z praxe.

Dôležité upozornenie: stratégie a príklady uvedené v tomto článku slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Ich cieľom je pomôcť pri formovaní vášho myšlienkového procesu a nemali by sa opakovať ani uplatňovať bez dôkladného zváženia. Každý investor alebo obchodník musí pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia urobiť vlastnú hĺbkovú analýzu a zohľadniť svoju jedinečnú finančnú situáciu, toleranciu voči riziku a investičné ciele. Nezabúdajte, že investovanie na akciovom trhu je spojené s rizikom, a preto je veľmi dôležité prijímať rozhodnutia na základe informácií.
 

    1. Opcie na indexy:

   
Pokiaľ ide o hedgingové, zaisťovacie stratégie, opcie na indexy majú jedinečné postavenie. Tieto nástroje umožňujú investorom priamo sa zaistiť proti rozsiahlym trhovým pohybom. Namiesto toho, aby sa investor zaoberal jednotlivými akciami, môže si kúpiť Put opcie na index, napríklad S&P 500, a ochrániť tak svoje portfólio pred rozsiahlym poklesom trhu. To je obzvlášť cenné najmä v časoch ekonomickej neistoty alebo volatility trhu, keď môžu mať rozsiahle pohyby na trhu významný dopad na portfólio. Jednoducho povedané, ak trh klesne, hodnota týchto Put opcií vzrastie, čím sa vyrovnajú straty vo vašom portfóliu. Ešte predtým ako sa pustíme do nášho príkladu, je nevyhnutné poznamenať, že načasovanie, výber realizačnej ceny Strike a riadenie týchto opcií zohrávajú kľúčovú úlohu v účinnosti tejto zabezpečovacej stratégie.
    Toto nastavenie obchodu zahŕňa nákup dlhodobej Put opcie SPX s realizačnou cenou 4450, ktorá vyprší 15. decembra 2023. Tu je analýza tohto obchodu:
   

1. Stratégia: Ide o ochrannú Put stratégiu, formu zabezpečenia, pri ktorej investor kupuje Put opciu, aby sa chránil pred potenciálnymi stratami podkladového aktíva, v tomto prípade indexu S&P 500.

 

2. Nastavenie obchodu: Kupujete out-of-the-money Put opciu (predpokladá sa, že aktuálna úroveň SPX je vyššia ako 4450). Čím viac index klesá, tým väčšiu vnútornú hodnotu bude Put opcia akumulovať.

 

3. Prémia a riziko: Čistý debet 87,70 je vaše maximálne riziko na opčný kontrakt (bez ohľadu na obchodné a transakčné náklady). To znamená $8,770 celkové riziko pre jeden kontrakt, keďže opcie SPX majú zmluvný multiplikátor 100.

 

4. Bod návratnosťi: Váš bod návratnosti v expirácii je realizačná cena mínus zaplatená prémia, alebo 4450 - 87,7 = 4362,3.

 

5. Dni do expirácie (DTE): Keďže do expirácie zostáva približne 140 dní, trh má dostatok času na pohyb smerom nadol.

 

8. Delta a Theta: Delta -0,3238 naznačuje, 32,38% zmenu ceny opcie pri každom 1-bodovom pohybe indexu. Je to miera citlivosti opcie. Keďže máte nakúpenú opciu, theta (časový úbytok) bude pôsobiť proti vám.

   
Čo by toto nastavenie mohlo znamenať pre vás? Ako vám môže pomôcť ochrániť vaše portfólio? Predpokladajme, že trh v nasledujúcich mesiacoch klesne na úroveň okolo 4320, čo je oblasť podpory (suportu) pre SPX. 

Pomocou opčnej kalkulačky (ktorých je na internete veľa, ja používam tú, ktorú som našiel na barchart.com, ale je ich oveľa viac) sme vypočítali, že pri poklese podkladového indexu SPX na 4320, zvýšení volatility na 20% (pravdepodobný predpoklad počas poklesu trhu) a znížení počtu dní do expirácie na 30 dní (náhodne vybraných) by sa teoretická cena vašej Put opcie mohla zvýšiť na približne 164,78. Nezabudnite, že v tomto príklade sme ju kúpili za 87,70. 

Ide o nárast oproti počiatočným nákladom 87,70, čo predstavuje značný zisk z opcie, ktorý môže pomôcť vyrovnať prípadné straty portfólia spôsobené poklesom trhu. 

Tiež si všimnime, že delta opcie sa zmenila na -0,66, čo znamená, že pri každom poklese SPX o jeden bod by sa cena vašej opcie mohla zvýšiť približne o 66 USD. 

Okrem toho hodnota opcie Vega 4,54 naznačuje, že zvýšenie implikovanej volatility o 1% môže zvýšiť cenu opcie približne o $4.54. To je výhodné najmä počas poklesu trhu, keď má volatilita tendenciu rásť, čo zvyšuje hodnotu vašej ochrannej Put opcie. 

Ak by naopak SPX zostal nad realizačnou cenou, prémia, ktorú ste zaplatili za opciu (87,70), by prepadla. 

Pri zvažovaní nákladov na opciu musíte zohľadniť jej podiel na vašom portfóliu. Ak sú celkové náklady na zabezpečenie, v tomto prípade 8770, príliš vysoké v pomere k portfóliu, napríklad 100 000 USD - kde by predstavovali približne 8,7% hodnoty vášho portfólia - môžete zvážiť lacnejšiu alternatívu. Jednou z takýchto možností by mohlo byť obchodovanie s opciami na tiker XSP, S&P 500 Mini, ktoré sú jednou desatinou opcie na SPX. To by mohlo predstavovať nákladovo efektívnejšie riešenie na zabezpečenie portfólia. 
 

     2. Opcie na VIX:
   
    Opcie na VIX, nástroje viazané na index volatility (VIX), ponúkajú ďalšiu spoľahlivú stratégiu zabezpečenia, ktorá je obzvlášť užitočná v obdobiach zvýšenej volatility trhu. Index VIX meria očakávania trhubudúcej volatility, ktorá často stúpa počas poklesov trhu, keď je neistota vysoká. Táto vlastnosť z neho robí vhodný nástroj na ochranu pred otrasmi na trhu. Nákupom Call opcií na VIX si môžete vytvoriť pozíciu, ktorá má tendenciu zvyšovať svoju hodnotu počas poklesov trhu, čím účinne kompenzuje potenciálne straty vo vašom portfóliu. Keď sa ponoríme do reálneho príkladu, majte na pamäti, že pochopenie a monitorovanie zmien implikovanej volatility a jedinečných vlastností opcií na VIX sú rozhodujúce pre úspech tohto zabezpečovacieho prístupu.
   

Vo vyššie uvedenom nastavení obchodu ste si kúpili Call opciu na VIX s realizačnou cenou Strike 12, ktorej platnosť vyprší v decembri 2023. Prémia zaplatená za túto opciu je $6,30, takže vaše maximálne riziko je zaplatená prémia alebo $630. Vysoká delta 0,93 znamená, že pri každom pohybe indexu VIX o 1 bod sa cena opcie zvýši približne o $93.

 

Uvažujme o scenári, keď VIX vyskočí na 30 pred vypršaním platnosti. V deň expirácie by výplata z tejto Call opcie predstavovala rozdiel medzi úrovňou VIX a realizačnou cenou, alebo $30 - $12 = $18. Keďže opcie a futures na VIX sa kótujú v bodoch indexu VIX a každý bod sa rovná $100, výplata by bola $18 * $100 = $1800.

 

Po odpočítaní zaplatenej počiatočnej prémie vo výške $630, by zisk z tohto obchodu bol $1800 - $630 = $1170.

 

Tento zisk z Call opcie na VIX by pomohol kompenzovať straty vo vašom portfóliu vyplývajúce z poklesu trhu. Ak trh neklesne, maximálna strata je obmedzená na prémiu zaplatenú za opciu alebo $630. To z neho robí nákladovo efektívny a flexibilný nástroj na zabezpečenie proti poklesu trhu.

     

Záverom možno konštatovať, že zabezpečenie alebo hedging je základnou technikou riadenia rizika, ktorú by mal každý investor zahrnúť do svojej stratégie, najmä keď trhové podmienky vykazujú známky nadmerného býčieho sentimentu. Prostredníctvom rôznych zabezpečovacích nástrojov, ako sú opcie na indexy a opcie na VIX, si investori môžu zabezpečiť ochranné opatrenia proti prípadným poklesom trhu, a tak zachovať hodnotu portfólia. Tieto nástroje sú síce nákladné, ale v prípade poklesu trhu môžu priniesť významné výhody, kompenzovať straty v portfóliu a zabezpečiť pokoj. Okrem toho sa dajú prispôsobiť individuálnej tolerancii investora k riziku a jeho finančnej situácii. V neustále sa vyvíjajúcom prostredí finančných trhov, kde jedinou istotou je neistota, slúžia proaktívne stratégie na zmiernenie rizika, ako je napríklad hedging, ako spoľahlivá ochrana. Je veľmi dôležité mať na pamäti, že kľúčom k maximalizácii účinnosti týchto zaistení je ich načasovanie, starostlivý výber a dôsledná správa. Úspešné zaistenie napokon poskytuje veľmi potrebnú rovnováhu vášho investičného portfólia, dopĺňa diverzifikáciu a posilňuje vašu finančnú odolnosť v prípade nepriaznivých trhových podmienok.

 

"Štyri najnebezpečnejšie slová v investovaní : "Tentokrát je to iné." - Sir John Templeton


Opcie sú zložité, vysoko rizikové produkty a vyžadujú si znalosti, investičné skúsenosti a v mnohých prípadoch aj akceptáciu vysokého rizika. Odporúčame, aby ste sa pred investovaním do opcií dobre informovali o ich fungovaní a rizikách. V Podmienkach používania Saxo Bank nájdete viac informácií v časti Dôležité informácie Opcie, futures, marža a postup pri deficite. Dokument so základnými informáciami o možnosti, do ktorej chcete investovať, nájdete aj na webovej stránke Saxo Bank.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.