Čím skôr začnete, tým lepšie Čím skôr začnete, tým lepšie Čím skôr začnete, tým lepšie

Čím skôr začnete, tým lepšie

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Odkladanie rozhodnutia je váš nepriateľ – čas je váš spojenec

Všimli ste si niekedy, že auto ste sa naučili šoférovať, až keď ste začali skúšať jazdiť, a cudzí jazyk ste sa nenaučili, kým ste sa ho nezačali učiť? Šoférovať sa viete naučiť rýchlejšie ako cudzí jazyk, no v oboch prípadoch sa časom zlepšujete a zlepšujete, keď do svojho zlepšovania vkladáte úsilie. Niekto, kto päť rokov študoval iný jazyk, môže hovoriť úplne plynulo, no ak niekto jazyk študuje desaťročia, dokáže ešte lepšie pochopiť jemné významové odtienky či neobvyklé slovíčka.  

Investovanie funguje rovnako

Je to celkom jednoduché, ale čím skôr začnete investovať, tým skôr začnete zväčšovať svoje bohatstvo. Čím viac času strávite investovaním a čím dlhšie investujete, tým je pravdepodobnejšie, že váš majetok bude rásť. 

Sila zloženia

Čím viac peňazí máte, tým viac bude Vaša investícia rásť. Čím dlhšie investujete, tým viac bude Vaša investícia rásť. Tieto faktory pôsobia spoločne. Ako to funguje? 

Čím viac peňazí máte – faktor jeden

Povedzme, že máte investíciu, ktorá v priebehu jedného roka získa návratnosť 5 %. Ak investujete 1,00 USD, zarobíte 0,05 USD. No ak investujete 10 000 USD, zarobíte 500 USD. Obe investície zarobili 5 %, ale 500 USD je výrazne viac ako 0,05 USD. 

Čím dlhšie investujete – druhý faktor

Po prvom roku sa vašich 10 000 USD zvýšilo na 10 500 USD. V druhom roku porastie táto suma o 525 USD na 11 025 USD, takže sa zvýši o ďalších 25 USD. Do piateho roku Vaša investícia vzrastie o 607,75 USD. Do desiateho roka Vaša investícia vzrastie o 775,66 USD. Do dvadsiateho roka vzrastie o 1 263,48 USD. Každý rok Vaše bohatstvo rastie o 5 %, ale sumy v dolároch sú časom vyššie.  

Výpočty sú na boku.* 

Warren Buffett

Warren Buffett, nazývaný aj veštcom z Omahy, je predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti Berkshire Hathaway a je všeobecne považovaný za jedného z najlepších investorov všetkých čias. Pozrite sa na graf jeho bohatstva v priebehu času. 

Niekoľko vecí je zarážajúcich. Po prvé, má obrovské bohatstvo, takže niet divu, že je považovaný za takého dobrého investora. Po druhé, začal veľmi mladý. Vo veku 14 rokov mal 5 000 dolárov. Mnohí mohli urobiť to isté, ale neurobili to. Vyčkávali. Ak by čakal so začiatkom až na svoju tridsiatku, stálo by ho to okolo 50 miliárd dolárov. 50 MILIÁRD DOLÁROV! Začnite investovať čo najskôr.

Príliš jednoduché

Príklad rastu a zloženia v tomto článku je príliš jednoduchý na to, aby niečo do hĺbky vysvetlil. Čas a zloženie sú Váš priateľ. V skutočnosti investície zriedka rok čo rok stúpajú. Uvidíte to, ak sa pozriete na graf bohatstva Warrena Buffetta. Boli chvíle, keď sa jeho bohatstvo výrazne zmenšilo. Existujú spôsoby, ako diverzifikovať a zmenšiť výkyvy v hodnote Vášho bohatstva. 

Výpočty sú na boku*

Rast na úrovni 5 % 

Rast = počiatočné bohatstvo * 0,05 

Konečné bohatstvo = počiatočné bohatstvo + rast

Rok

Počiatočné bohatstvo

Rast

Konečné bohatstvo

1

10 000,00

500,00

10 500,00

2

10 500,00

525,00

11 025,00

3

11 025,00

551,25

11 576,25

4

11 576,25

578,81

12 155,06

5

12 155,06

607,75

12 762,82

10

16 288,95

775,66

17 064,61

20

26 532,98

1 263,48

27 796,46

40

70 399,89

3 352,38

73 752,27

*Snažíme sa, aby boli tieto články čo najzrozumiteľnejšie a obsahovali čo najmenej matematiky. No ak trocha matematiky uľahčí pochopenie článku, neváhame ju použiť. 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.