Čím dříve začnete, tím lépe Čím dříve začnete, tím lépe Čím dříve začnete, tím lépe

Čím dříve začnete, tím lépe

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Prokrastinace je Váš nepřítel – čas je Váš spojenec 

Uvědomili jste si někdy, že jste se naučili řídit auto až poté, co jste se o to začali pokoušet, a že jste cizí jazyk ovládli až poté, co jste se pustili do procesu jeho učení? Řídit auto se člověk naučí rychleji než mluvit cizím jazykem, avšak v obou případech se budete postupně zlepšovat, jak budete do zdokonalování vkládat další úsilí. Člověk, který se jazyk učí 5 let, může hovořit zcela plynně, avšak pokud se někdo cizím jazykem zabývá celá desetiletí, bude ještě lépe rozumět jemným nuancím a méně obvyklé slovní zásobě.  

S investováním je to stejné 

Je celkem jednoduché – čím dříve začnete investovat, tím dříve začnou Vaše vklady růst. Čím déle a intenzivněji se investování věnujete, tím pravděpodobnější je, že dosáhnete vytoužených kladných přírůstků. 

Síla kumulace 

Čím více peněz máte, tím více Vaše investice poroste. Čím déle svou investici držíte, tím Více poroste. To je kumulace. Jak to funguje? 

Čím více peněz máte – kumulace, 1. část 

Řekněme, že máte investici s návratností 5 % za rok. Investujete-li 1,00 USD, vyděláte 0,05 USD, avšak v případě investice 10 000 USD vyděláte 500 USD. Obě investice vynesly 5 %, avšak 500 USD je výrazně více než 0,05 USD. 

Čím více času máte – kumulace, 2. část 

Po prvním roce Vašich 10 000 USD vzrostlo na 10 500 USD. Další rok částka vzroste o 525 USD na 11 025 USD – přírůstek se zvýší o 25 USD. V pátém roce investice vroste o 607,75 USD. V desátém roce investice vroste o 775,66 USD. Ve dvacátém roce vroste o 1263,48 USD. Každý rok investice vzroste o 5 %, avšak postupně se jedná o čím dál vyšší nominální částku.  

Viz matematický rozpis*. 

Warren Buffett 

Warren Buffett, „Věštec z Omahy“, je předsedou představenstva a CEO společnosti Berkshire Hathaway a je obecně považován za jednoho z nejlepších investorů všech dob. Podívejte se na graf jeho majetku v průběhu času. 

Zaujme nás několik věcí. Zaprvé jeho ohromné bohatství, díky němuž je považován za tak dobrého investora. Zadruhé že začal velmi mladý. Ve věku 14 let dosahoval jeho majetek 5000 USD. Mnoho lidí to mohlo udělat stejně, ale neudělalo. Čekali. Pokud by Buffett odkládal začátek až do věku 30 let, stálo by ho to 50 miliard USD. 50 MILIARD USD! Začněte investovat, co nejdříve to bude možné.

Je to zcela prosté 

Příklad růstu a kumulace v tomto článku je velice srozumitelný. Vašimi spojenci jsou čas a kumulace. Ve skutečnosti se stává jen zřídka, že by investice rok za rokem jen rostly. Uvidíte to, když se podíváte na graf majetku Warrena Buffetta – jsou v něm časové úseky, kdy jeho bohatství výrazně pokleslo. Existují způsoby, jak majetek diverzifikovat a snížit jeho kolísání. 

Matematický rozpis* 

5% růst 

Růst = Počáteční majetek * 0,05 

Konečný majetek = Počáteční majetek + Růst

Rok

Počáteční majetek

Růst

Konečný majetek

1

10 000,00

500,00

10 500,00

2

10 500,00

525,00

11 025,00

3

11 025,00

551,25

11 576,25

4

11 576,25

578,81

12 155,06

5

12 155,06

607,75

12 762,82

10

16 288,95

775,66

17 064,61

20

26 532,98

1263,48

27 796,46

40

70 399,89

3352,38

73 752,27

*Snažíme se, aby tyto články byly co nejpřístupnější a nebyly zahlceny matematickými údaji. Pokud však trocha matematiky zvýší srozumitelnost článku, pak neváháme a tyto údaje nabídneme. 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.