Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám

Kryptoměny mohou přinášet výnosy podobné dividendám

Kryptomeny

Summary:  Často slýcháme, že kryptoměny nepřinášejí svým držitelům žádnou hodnotu, až na případné zvýšení ceny samotné kryptoměny. Navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení však mohou některé z nich přinášet další výnosy podobné dividendám nebo programům zpětného odkupu akcií, i když jsou fluktuace kryptoměn ve srovnání s těmito výnosy právě teď poměrně vysoké.


Kryptoměny jsou často kritizované za to, že na rozdíl od akcií, jejichž držitelům plynou výhody z dividend a programů zpětného odkupu akcií, nepřinášejí svým držitelům žádné finanční výhody.

A nejen to, většina kryptoměn se navíc často postupně „ředí“, čímž jejich hodnota pro jednotlivé držitele klesá. Každý těžař nebo podílník totiž v rámci motivace k ověřování transakcí dostává odměny právě ve formě nově vydávané kryptoměny. Běžný držitel bitcoinů či jiné kryptoměny fungující na principu PoW (Proof of Work) tak časem zjišťuje, že je této měny v oběhu čím dál víc, a její hodnota tím klesá. Konkrétně v případě bitcoinu dostávají v současnosti těžaři každoročně nově vydané bitcoiny odpovídající 1,7 % stávajícího množství. V případě PoS (Proof of Stake) blockchainů, jako je ethereum, se hodnota pro běžné držitele ředí podobným způsobem – pokud se držitel nerozhodne dát své ethereum k dispozici ve formě podílů.

Ethereum nabízí za podíly odměny, ale neředí hodnotu pro podílníky

Klíčem k tomu, aby podílníci (stakers) dostali za svůj podíl nějakou kompenzaci a hodnota jimi držené měny zároveň neklesala, jsou u PoS blockchainu transakční poplatky. V posledním měsíci získalo ethereum na transakčních poplatcích 69,71 milionu dolarů. Ty jsou zčásti znehodnoceny a zčásti vyplaceny podílníkům. Od 15. září tohoto roku, kdy došlo k tzv. Sloučení, tedy k přechodu na rámec PoS, si dokázali držitelé etherů tím, že je dávají k dispozici, vydělat v ročním přepočtu až 7 %. Jejich odměny vychází z nově vydávaných etherů a neznehodnocených transakčních poplatků.

Platforma sice vydává podílníkům nové ethery, ale zároveň znehodnocuje většinu transakčních poplatků, takže se celkový objem měny od sloučení víceméně nemění. Odměny podílníkům tak jdou na vrub transakčních poplatků a neznamenají ředění měny. Tady je důležité upozornit, že podílníci se svými ethery nemohou po příslušnou dobu disponovat a riskují, že dostanou přes prsty, tedy že jim platforma všechny jejich ethery vezme, pokud by se chovali nepoctivě. K tomu ovšem dochází poměrně zřídka. Kromě toho mají podílníci s ověřováním transakcí neustálé výdaje, ale odhaduje se, že ty nepřesáhnou 10 % odměn. V současnosti je takto využíváno zhruba 15,6 milionu z celkového objemu 120 milionů etherů.

Na druhou stranu, pokud své ethery k dispozici nedáte, žádnou přímou odměnu nedostanete. A celkový objem měny se může i snižovat, pokud výše zneplatněných poplatků přesáhne objem nově vydávaných etherů. K tomu dochází v době vysoké poptávky po ethereových transakcích. Bude-li se vysoká poptávka z roku 2021 v budoucnosti opakovat, pravděpodobně budeme svědky ročního poklesu objemu měny až o 1 %. Na tom pak vydělají všichni držitelé etherů, nejen ti, kteří je dávají v rámci podílů k dispozici.

ENS má na účtu 43 milionů dolarů

Případné výnosy však nenabízejí jen nativní blockchainy. Tuto možnost nabízejí i tokeny, nebo též protokoly založené například na ethereu. My zůstaneme v posledním zmíněném ekosystému, konkrétně u Ethereum Name Service, nebo zkráceně ENS. Jedná se o decentralizovaný protokol pro registraci doménových jmen na platformě Ethereum. Stejně jako v případě standardních doménových jmen jsou i s vlastnictvím ENS domény spojené drobné pravidelné poplatky. Za minulý měsíc tak ENS vydělala 1,7 milionu dolarů, absolutního maxima však dosáhla v květnu letošního roku, kdy výnosy dosáhly téměř 10 milionů dolarů. Tyto výnosy mají sice téměř stejnou volatilitu jako ceny kryptoměn, ale jak vidno, existují.
Měsíční výnosy ENS. Zdroj: Dune.com
Po uhrazení výdajů na další rozvoj a tržní využití protokolu je zbytek výnosů z ENS odváděn do pokladny DAO (decentralizovaných autonomních organizací) ENS. S touto pokladnou pak disponují držitelé tokenů ENS. V současnosti je v ní přes 35 000 etherů, což odpovídá hodnotě více než 40 milionů dolarů. Při plně naředěné tržní kapitalizaci ENS tokenů v hodnotě 1,3 miliardy dolarů se může pokladna se 40 miliony dolary jevit jako celkem bezvýznamná. Vypovídá však o tom, že i DAO mohou generovat výnosy, mít nějakou pokladnu a případně držitele v budoucnosti nějak odměňovat. V rámci takového odměňování pak může DAO za prostředky ze své pokladny odkoupit a znehodnotit nativní tokeny – podobně jako to udělala decentralizovaná stablecoinová organizace MakerDAO – čímž by se cena zbývajících tokenů zvýšila.

Dividendové výnosy jsou nejisté

Velká volatilita cen kryptoměn by už neměla nikoho překvapovat. Dokud však taková bude, budou tradiční investoři považovat jejich „dividendové“ výnosy za zanedbatelné. Když riskujete až 90% propad ceny samotného aktiva, tak podle nás případná 4 %, která dostanete ročně za to, že dáte své podíly k dispozici, příliš neoceníte. A jako by to nestačilo, odměna podílníků je denominovaná přímo v dané kryptoměně, takže jsou reálné výnosy podílnictví plně korelované s aktivem samotným. Pokud se tedy aktivum propadne o 50 %, stejně se – narozdíl od tradičních dividend vyplácených v hotovosti – propadnou i odměny.

Ethereum i ENS zdůrazňují, že vysoká volatilita nepanuje jen v oblasti cen, ale i v oblasti příslušných výnosů, což znamená také značnou volatilitu případných odměn. Jeden den může Ethereum znehodnotit víc etherů, než jich vydá, ale už druhý den jich může znehodnotit podstatně méně. A dokud bude využití kryptoměn čistě spekulativní, volatilita cen ani výnosů se nesníží. Proto lze jen obtížně předvídat, jakou hodnotu mohou tyto kryptoměny přinést, a není snadné s nimi rozumně pracovat. Jejich volatilita poprvé dostatečně klesne až tehdy, kdy se pro ně najde reálné využití v každodenním životě. Díky tomu by si mohl širší trh uvědomit, že i kryptoměny mohou přinášet trvalý reálný výnos. Neexistují však žádné záruky, že k tomu reálně dojde.

Výše uvedené příklady nepředstavují doporučení konkrétních produktů, pouze ilustrují, že podle nás mohou i kryptoměny přinášet výnosy podobné dividendám, tak trochu jako akcie.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.