Edukacja i badania

Właściwe umiejętności, informacje i zdolność działania – oto warunki konieczne do osiągnięcia sukcesu przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu inwestycji.

Saxo oferuje coś więcej niż tylko możliwość zawierania transakcji. W Saxo najlepsi eksperci, profesjonalne narzędzia, eksperckie badania i najnowocześniejsza technologia łączą się, tworząc niepowtarzalną mieszankę, której jedynym celem jest pomóc Ci odnieść sukces. Zdobądź wiedzę, umiejętności i informacje, których potrzebujesz.

Edukacja, szkolenia i materiały do nauki

Chcemy, żeby naszym klientom się powodziło. Dla większości z nas sukces nie jest czymś, co po prostu nam się przydarza. Trzeba na niego zapracować, a tego można się nauczyć. Celem Akademii Saxo jest zapewnienie Ci zestawu narzędzi, dzięki którym osiągniesz swój pełen potencjał. Saxo oferuje szeroką gamę niewielkich modułów szkoleniowych, które można przeglądać niezależnie, w zależności od potrzeb, lub łącznie, w ramach poszczególnych szkoleń.

Odwiedź Akademię Saxo

Badania własnego zespołu ekspertów

Uzyskaj dostęp do zespołu wewnętrznych ekspertów i specjalistów ds. strategii. Poznaj ich poglądy na rynki, klasy aktywów i instrumenty dostępne dla transakcji. Dowiedz się, jak można dostosować ich poglądy do Twojego sposobu myślenia. Wykorzystaj ich informacje w swoich decyzjach dotyczących transakcji lub zwróć się do nich po świeże pomysły i nowe perspektywy.

Steen Jakobsen

Główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji

Steen Jakobsen dołączył do Saxo Bank w 2000 r., zaś od 2009 r. pracuje jako główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji. Koncentruje się na realizowaniu strategii alokacji aktywów oraz analizie ogólnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku oraz analizę techniczną.

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii towarowej

Ole Hansen dołączył do Saxo Bank w 2008 r. Od 2010 r. jest dyrektorem ds. strategii towarowej. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz globalnych rynków towarowych w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku i analizę techniczną.

John Hardy

Dyrektor ds. strategii na rynku walutowym

John Hardy dołączył do Saxo Bank w 2002 r., zaś dyrektorem ds. strategii na rynku walutowym jest od października 2007 r. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz na rynku walutowym w oparciu o fundamenty, zmiany w makroekonomii oraz analizę techniczną.

Peter Garnry

Dyrektor Działu Strategii Akcyjnych

Peter Garnry dołączył do Saxo Bank w 2010 roku. Jest dyrektorem działu strategii akcyjnych. W 2016 roku stanął na czele zespołu ds. strategii ilościowych, który koncentruje się na tym, jak zastosować modele komputerowe na rynkach finansowych. Opracowuje strategie inwestycyjne i analizuje rynki akcji, jak również akcje poszczególnych spółek, stosując statystykę i modele.

Kay Van-Petersen

Globalny Specjalista ds. Strategii Makro

Kay Van-Pertersen dołączył w 2014 r. do oddziału Saxo Bank w Singapurze jako globalny specjalista ds. strategii makro. Jego głównym zadaniem jest realizowanie strategii i opracowywanie analiz dla różnych klas aktywów w oparciu o polityki monetarne i fiskalne, globalną sytuację geopolityczną oraz inne podstawowe czynniki makroekonomiczne. Uwzględnia on też nastroje na rynku, kwestie techniczne i wpływ momentum.

Christopher Dembik

Dyrektor Działu Analiz Makro

Christopher Dembik dołączył do Saxo Bank w 2014 r. Od 2016 r. jest dyrektorem działu analiz makro. Koncentruje się on na opracowywaniu analiz polityki pieniężnej i światowych czynników makro w oparciu o fundamenty, nastroje na rynku oraz analizę techniczną.

Althea Spinozzi

Specjalistka ds. Instrumentów Dłużnych

Althea Spinozzi dołączyła do Saxo Bank w 2017 roku i pełni rolę specjalistki ds. instrumentów dłużnych. Przygotowuje ona analizy oraz współpracuje bezpośrednio z klientami, pomagając im w wybieraniu obligacji i handlowaniu nimi. Korzystając ze swojego doświadczenia w dziedzinie zadłużeń z dźwignią finansową, Althea skupia się przede wszystkim na obligacjach o wysokiej rentowności oraz korporacyjnych o atrakcyjnym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

Eleanor Creagh

Specjalistka ds. strategi rynku australijskiego

Eleanor Creagh dołączyła do Saxo Bank w 2018 roku i zajmuje się strategią banku w zakresie rynków australijskich. Odpowiada za tworzenie, wdrażanie i monitorowanie strategii dla rynku akcji oraz przeprowadzanie analiz dla inwestorów indywidualnych, a także opracowywanie modeli ilościowych i dostosowanych modeli matematycznych dla klientów instytucjonalnych.