Edukacja i badania

Właściwe umiejętności, informacje i zdolność działania – oto warunki konieczne do osiągnięcia sukcesu przy zawieraniu transakcji i dokonywaniu inwestycji.

Saxo oferuje coś więcej niż tylko możliwość zawierania transakcji. W Saxo najlepsi eksperci, profesjonalne narzędzia, eksperckie badania i najnowocześniejsza technologia łączą się, tworząc niepowtarzalną mieszankę, której jedynym celem jest pomóc Ci odnieść sukces. Zdobądź wiedzę, umiejętności i informacje, których potrzebujesz.

Narzędzia transakcyjne i aktualne informacje na temat rynków

Oczekujesz kompleksowych aktualnych danych na temat rynku, by na ich podstawie podejmować decyzje dotyczące transakcji i inwestycji. Saxo zapewnia takie dane. Zapewnia też dużo więcej. Inteligentne łączenie danych i narzędzia do wizualizacji (takie jak korelacje, wskaźniki nastrojów i narzędzia monitorujące) są logicznym kolejnym krokiem. Saxo zapewnia Ci dostęp do połączonych danych dotyczących zamówień i popytu pochodzących z ksiąg naszych klientów. Takie dane stanowią realną i cenną wiedzę na temat rynku.

Odwiedź TradingFloor.com

Oczekujesz kompleksowych aktualnych danych na temat rynku, by na ich podstawie podejmować decyzje dotyczące transakcji i inwestycji. Saxo zapewnia takie dane. Zapewnia też dużo więcej. Inteligentne łączenie danych i narzędzia do wizualizacji (takie jak korelacje, wskaźniki nastrojów i narzędzia monitorujące) są logicznym kolejnym krokiem. Saxo zapewnia Ci dostęp do połączonych danych dotyczących zamówień i popytu pochodzących z ksiąg naszych klientów. Takie dane stanowią realną i cenną wiedzę na temat rynku.

Odwiedź TradingFloor.com

Edukacja, szkolenia i materiały do nauki

Chcemy, żeby naszym klientom się powodziło. Dla większości z nas sukces nie jest czymś, co po prostu nam się przydarza. Trzeba na niego zapracować, a tego można się nauczyć. Celem Akademii Saxo jest zapewnienie Ci zestawu narzędzi, dzięki którym osiągniesz swój pełen potencjał. Saxo oferuje szeroką gamę niewielkich modułów szkoleniowych, które można przeglądać niezależnie, w zależności od potrzeb, lub łącznie, w ramach poszczególnych szkoleń.

Odwiedź Akademię Saxo

Chcemy, żeby naszym klientom się powodziło. Dla większości z nas sukces nie jest czymś, co po prostu nam się przydarza. Trzeba na niego zapracować, a tego można się nauczyć. Celem Akademii Saxo jest zapewnienie Ci zestawu narzędzi, dzięki którym osiągniesz swój pełen potencjał. Saxo oferuje szeroką gamę niewielkich modułów szkoleniowych, które można przeglądać niezależnie, w zależności od potrzeb, lub łącznie, w ramach poszczególnych szkoleń.

Odwiedź Akademię Saxo
Materiały szkoleniowe i objaśnienia wideo krok po kroku

Badania własnego zespołu ekspertów

Uzyskaj dostęp do zespołu wewnętrznych ekspertów i specjalistów ds. strategii. Poznaj ich poglądy na rynki, klasy aktywów i instrumenty dostępne dla transakcji. Dowiedz się, jak można dostosować ich poglądy do Twojego sposobu myślenia. Wykorzystaj ich informacje w swoich decyzjach dotyczących transakcji lub zwróć się do nich po świeże pomysły i nowe perspektywy.

Śledź #SaxoStrats

Uzyskaj dostęp do zespołu wewnętrznych ekspertów i specjalistów ds. strategii. Poznaj ich poglądy na rynki, klasy aktywów i instrumenty dostępne dla transakcji. Dowiedz się, jak można dostosować ich poglądy do Twojego sposobu myślenia. Wykorzystaj ich informacje w swoich decyzjach dotyczących transakcji lub zwróć się do nich po świeże pomysły i nowe perspektywy.

Śledź #SaxoStrats

Steen Jakobsen

Główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji

Steen Jakobsen dołączył do Saxo Bank w 2000 r., zaś od 2009 r. pracuje jako główny ekonomista i dyrektor generalny ds. inwestycji. Koncentruje się na realizowaniu strategii przydzielania aktywów oraz analizie ogólnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej w oparciu o podstawowe kwestie, nastroje na rynku oraz rozwój techniczny na wykresach.

John Hardy

Dyrektor ds. strategii na rynku walutowym

John Hardy dołączył do Saxo Bank w 2002 r., zaś dyrektorem ds. strategii na rynku walutowym jest od października 2007 r. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz na rynku walutowym w oparciu o podstawowe kwestie, zmiany w makroekonomii oraz rozwój techniczny.

Ole Hansen

Dyrektor ds. strategii towarowej

Ole Hansen dołączył do Saxo Bank w 2008 r. Od 2010 r. jest dyrektorem ds. strategii towarowej. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz globalnych rynków towarowych w oparciu o podstawowe kwestie, nastroje na rynku i rozwój techniczny.

Peter Garnry

Dyrektor Działu Strategii dla Akcji

Peter Garnry, główny analityk finansowy, dołączył do Saxo Bank w 2010 r. Jest dyrektorem Działu Strategii dla Akcji. W 2016 r. stanął na czele zespołu ds. strategii ilościowych, który koncentruje się na tym, jak zastosować modele komputerowe na rynkach finansowych. Opracowuje strategie inwestycyjne i analizuje rynki akcji, jak również akcje poszczególnych spółek, stosując zaawansowaną statystykę i modele, by wygrać na rynku.

Simon Fasdal

Dyrektor Działu Transakcji Zapewniających Stały Dochód

Simon Fasdal dołączył do Saxo Bank w 2011 r. Jest dyrektorem Działu Transakcji Zapewniających Stały Dochód. Koncentruje się na realizowaniu strategii i opracowywaniu analiz rynków obligacji w oparciu o podstawowe kwestie, nastroje na rynku i rozwój techniczny.

Kay Van-Petersen

Globalny specjalista ds. makrostrategii

Kay Van-Pertersen dołączył do Saxo Bank w 2014 r. jako globalny specjalista ds. makrostrategii z siedzibą w Singapurze. Jego głównym zadaniem jest realizowanie strategii i opracowywanie analiz dla różnych klas aktywów w oparciu o polityki monetarne i polityki fiskalne, globalną sytuację geopolityczną oraz inne podstawowe czynniki makroekonomiczne. Uwzględnia też nastroje na rynku, kwestie techniczne i impet działań.

Christopher Dembik

Dyrektor Działu Makroanaliz

Christopher Dembik dołączył do Saxo Bank w 2014 r. Od 2016 r. jest dyrektorem Działu Makroanaliz. Koncentruje się na opracowywaniu analiz polityki pieniężnej i rozwoju makroekonomicznego na całym świecie w oparciu o podstawowe kwestie, nastroje na rynku oraz analizę techniczną.