Posiedzenie BoE: liczba rozważanych wariantów może wzrosnąć Posiedzenie BoE: liczba rozważanych wariantów może wzrosnąć Posiedzenie BoE: liczba rozważanych wariantów może wzrosnąć

Posiedzenie BoE: liczba rozważanych wariantów może wzrosnąć

Bonds
Althea Spinozzi

Dyrektor ds. strategii instrumentów o stałym dochodzie

Podsumowanie:  Ze względu na fakt, iż inflacja spada szybciej, niż przewidywano w listopadowym raporcie Banku Anglii (BoE) w sprawie polityki pieniężnej, zmiana projekcji inflacyjnych prawdopodobnie wykaże, że brytyjski wskaźnik CPI spadnie do docelowego poziomu 2% aż o rok wcześniej, niż zakładano. W związku z tym założenia warunkujące mogą oznaczać głębszy i szybszy cykl obniżek stóp procentowych w następnym trzyletnim okresie, przez co rynki zwiększą oczekiwania dotyczące cięć stóp w bieżącym roku. Dla inwestorów kluczowe będzie również rozproszenie głosów w Komitecie Polityki Monetarnej. Nawet jeden głos za obniżką stóp mógłby zasygnalizować, że możliwość cięcia stóp ponownie stała się rozważanym wariantem. Przewidujemy, że Bailey będzie dążył do podtrzymania ostrożnego podejścia, podkreślając opóźnienie odczytu inflacji bazowej i wzrost płac. Niemniej jednak trendy dezinflacyjne w połączeniu z mniej agresywną polityką Banku Anglii doprowadzą do byczego wypiętrzenia brytyjskiej krzywej dochodowości, co może przedłużyć czas trwania obligacji.


Raport BoE w sprawie polityki pieniężnej będzie miał większe znaczenie niż wypowiedzi Baileya

Głównym przedmiotem zainteresowania dotyczącym posiedzenia Banku Anglii (BoE) w sprawie polityki pieniężnej w tym tygodniu, na którym prawdopodobnie inflacja – podobnie jak pozostałe wskaźniki - zostanie skorygowana w dół, będzie nowy zestaw prognoz ekonomicznych.

Według listopadowego raportu w sprawie polityki pieniężnej, do końca 2023 r. inflacja miała wynieść 4,6%, stopa bezrobocia 4,3%, a wzrost płac 7,25%. Tymczasem w grudniu inflacja spadła do 4%, stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 4,2%, a płace jeszcze w listopadzie spadły do 6,5%.

Listopadowe projekcje wskazywały, że do IV kwartału 2025 r. inflacja powróci w okolice celu wynoszącego 2%. Założono, że na koniec tego roku stopa referencyjna wyniesie 5,1% i dopiero w 2026 r. spadnie do 4,2%. Jednak ze względu na szybsze trendy dezinflacyjne Komitet Polityki Monetarnej może przyjąć, że CPI znajdzie się w okolicach celu inflacyjnego już pod koniec bieżącego roku, a do końca 2025 r. spadnie poniżej 2%. Takie rewizje będą miały dalekosiężne implikacje dla przewidywanego cyklu obniżek stóp procentowych, ponieważ bank centralny będzie musiał dokonywać szybszych i większych cięć, aby sprowadzić stopę referencyjną do mniej restrykcyjnego poziomu. Założenia warunkujące mogą zatem wskazywać, że stopa referencyjna w tym roku spadnie do konserwatywnego poziomu 4,5%, do 4,2% w 2025 r. i poniżej 4% w 2026 r. W takim przypadku rynki zwiększą oczekiwania dotyczące obniżki stóp.

Obecnie rynki uwzględniają w wycenach obniżkę stóp o 110 pb do końca roku, począwszy od maja. Umiarkowane prognozy gospodarcze prawdopodobnie przyspieszą tempo wzrostu tych oczekiwań. W efekcie brytyjska krzywa dochodowości prawdopodobnie ulegnie tzw. byczemu wypiętrzeniu i jeszcze większej „dezinwersji” (ponownemu odwróceniu).

Głosy Komitetu Polityki Monetarnej mogą sygnalizować wcześniejsze złagodzenie polityki

Na grudniowym posiedzeniu BoE w sprawie polityki pieniężnej trzech członków Komitetu Polityki Monetarnej zagłosowało za podwyższeniem stóp procentowych o kolejne 25 pb, podczas gdy pozostałych sześciu opowiedziało się za utrzymaniem stopy referencyjnej na poziomie 5,25%. Biorąc pod uwagę dowody na dezinflację przedstawione przez Komitet, możliwe, że na posiedzeniu w tym tygodniu jego członkowie jednomyślnie zagłosują za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie po raz pierwszy od września 2021 r., odchodząc od dotychczasowego zaostrzania polityki przez bank centralny. W przypadku, gdyby jeden z członków zagłosował za obniżką stóp procentowych, byłby to wczesny sygnał, że cięcia stóp ponownie stały się rozważanym wariantem, rozpalając spekulacje dotyczące marcowej obniżki. To, czy takie cięcia faktycznie zostałyby przeprowadzone, jest nieistotne - wystarczyłoby to do zapoczątkowania natychmiastowego rajdu na rynku obligacji.

Dezinflacja korzystna dla brytyjskich obligacji skarbowych

Dzięki przyspieszeniu trendów dezinflacyjnych na całym świecie i łagodzeniu polityki pieniężnej przez banki centralne krzywe dochodowości znajdą podatny grunt do byczego wypiętrzenia, przez co inwestorzy zyskają powód do przedłużenia czasu trwania portfeli obligacji. Rentowność dziesięcioletnich brytyjskich obligacji skarbowych może spaść, testując wsparcie na poziomie 3,75%; przełamanie tego poziomu może spowodować spadek do grudniowych minimów w okolicach 3,43%.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.