Nowe regulacje ESMA*

W marcu Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ogłosił porozumienie w sprawie środków mających na celu harmonizację przepisów w ramach UE i zapewnienie ochrony klientów detalicznych handlujących CFD i innymi produktami przy użyciu dźwigni.

Przeczytaj pełne oświadczenie ESMA tutaj

*Środki obejmą klientów Saxo Bank A/S, którzy są rezydentami UE.

Przegląd środków

  Limity dźwigni finansowej na nowych pozycjach

  Zasada 50% depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie na podstawie poziomu konta

  Zabezpieczenie przed ujemnym saldem, ograniczające straty klienta

  Zakaz wykorzystywania bonusów do zachęcania do handlu

  Standaryzowane oświadczenia ostrzegające o ryzyku na materiałach promocyjnych

  Zakaz reklamowania, dystrybucji i sprzedaży opcji binarnych niezależnie od ich typu

Szczegółowe informacje o zastosowanych środkach

Ograniczenia dźwigni finansowej

Ograniczenia dźwigni finansowej będą obowiązywać w odniesieniu do transakcji i uwzględniać zmienność rynku bazowego. Wstępne wymogi depozytu zabezpieczającego zostaną podwyższone w przypadku produktów CFD i produktów związanych z transakcjami walutowymi, co oznacza, że wstępna wymagana ilość środków pieniężnych do zawarcia transakcji z wykorzystaniem dźwigni finansowej będzie wyższa.

Przykładowo, wstępny wymóg depozytu zabezpieczającego dla drugorzędnych par walutowych zwiększy się z obecnego stosowanego przez nas poziomu 2% (dźwignia finansowa 50:1) do 5% (20:1).

Obecnie w SaxoPoczątkowy depozyt zabezpieczający wprowadzony przez ESMA
Główne pary walutowe1,50%3,34%30:1
Drugorzędne pary walutowe2,00%5,00%20:1
Główne indeksy2,50%5,00%20:1
Drugorzędne indeksy3,00%10,00%10:1
Złoto3,00%5,00%20:1
Towary6,00%10,00%10:1
Akcje10,00%20,00%5:1

Depozyt zabezpieczający uzasadniający zamknięcie pozycji

Spowoduje to ujednolicenie procentu depozytu zabezpieczającego, który klient musi utrzymać, zanim będzie wymagane zamknięcie jego pozycji przez dostawcę usług. 

Stawki marży wymagane do utrzymania pozycji są nazywane depozytem do utrzymania pozycji i jeśli twoje konto osiągnie 100% wykorzystania depozytu na podstawie depozytu do utrzymania pozycji, wówczas pozycje zamknięcia zostaną złożone, a istniejące zlecania anulowane.

Należy pamiętać, że poziomy depozytu zabezpieczającego do utrzymania pozycji ustala się na poziomie co najmniej 50% początkowych wymaganych poziomów depozytu ESMA. W celu dostosowania do zasad zamykania transakcji z wykorzystaniem depozytu.

Zabezpieczenie przed ujemnym saldem

Dostawcy usług muszą zapewnić ochronę kont przed ujemnym saldem. Ma to na celu wprowadzenie ogólnego gwarantowanego limitu potencjalnych strat, które mogą ponieść klienci detaliczni.

Ograniczenia dotyczące zachęcania do handlu

Wprowadzone zostaną ograniczenia promocji, w których są oferowane nadmierne bonusy czy inne zachęty w celu nakłonienia klientów detalicznych do inwestowania w produkty związane z transakcjami walutowymi lub CFD.

Standaryzowane ostrzeżenie firm o ryzyku zawierające informację o wynikach klientów

Zostanie wprowadzony standaryzowany wzór ostrzeżenia o ryzyku, w którym poszczególne firmy będą musiały zawrzeć informację o ilości transakcji z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które przyniosły zysk ich klientom. 

Opcje binarne

Wszystkie opcje binarne, niezależnie od tego, czy są w obrocie pozagiełdowym, czy giełdowym w systemie handlu, zostaną objęte działaniem uzgodnionych środków. W związku z tym nie będziemy już oferować klientom detalicznym z UE opcji one-touch i no-touch.

Stanowisko Saxo

Zawsze popieramy odpowiedzialny handel i zdecydowanie wspieramy inicjatywy przedstawione przez ESMA.

KF

Już od jakiegoś spodziewaliśmy się wprowadzenia tych rozwiązań. Podjęliśmy strategiczną decyzję, aby nie konkurować w zakresie wysokiej dźwigni finansowej. W Saxo wierzymy, że na zmianach na szczeblu europejskim przeprowadzanych w harmonijny i konsekwentny sposób skorzystają zarówno klienci, jak i cała branża.

Kim Fournais — współzałożyciel i dyrektor generalny Saxo Bank