Margininformasjon

Gå gjennom marginkravene våre og annen informasjon relatert til marginhandel med Saxo

Se margininformasjon for profesjonelle kunder for marginsatser for profesjonelle kunder.

Initiell margin og vedlikeholdsmargin er til for å beskytte deg mot ugunstige markedsforhold, ved å skape en buffer mellom handelskapasiteten din og nivået for marginavhengig tvungen avslutning.

 1. Initiell margin: En handelsmarginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas, dvs. at ved åpning av en ny posisjon må det være tilstrekkelig marginsikkerhet tilgjengelig for å oppfylle kravet til initiell margin for hele marginporteføljen.
 2. Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig kontroll av marginen, det vil si minimumsbeløpet av kontanter eller godkjent marginsikkerhet som må opprettholdes på kontoen for å opprettholde en åpen posisjon. Vedlikeholdsmarginen brukes til å beregne marginutnyttelsen, og en tvungen avslutning vil skje så snart du ikke oppfyller kravet til vedlikeholdsmargin.

Du kan lese mer om initiell- og vedlikeholdsmargin her.

Det finnes to forskjellige marginkrav

 • Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas
 • Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll (minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å beholde en åpen posisjon. Den brukes til å beregne marginutnyttelsen)

Initiell margin og vedlikeholdsmargin for en CFD på en enkeltaksje er basert på aksjens rating. Saxo bruker 6 forskjellige aksjeratinger. Denne ratingen er basert på markedsverdien, likviditeten og volatiliteten til det underliggende verdipapiret.

Saxo-ratingInitiell marginVedlikeholdsmargin
120 %10 %
220 %15 %
325 %20 %
435 %30 %
555 %50 %
6110 %100 %

Finn en lokal aksje i lenken nedenfor og se hvilken marginrating den har.

Se CFD-marginer for enkeltaksjer.

Det finnes to forskjellige marginkrav

 • Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas
 • Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll (minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å holde en posisjon åpen. Den brukes til å beregne marginutnyttelsen)

En indeks-CFD med en initiell margin på 5 % kan handles med en giring på 20:1.


Marginer for indeks-CFD-er (normale markedsforhold)

 Index TrackerInitiell marginVedlikeholdsmargin
US 30 Wall Street5 %2,5 %
US 5005 %2,5 %
US Tech 100 NAS5 %2,5 %
Belgium 2010 %5 %
Denmark 2010 %5 %
EU Stocks 505 %2.5 %
France 405 %2.5 %
Germany 305 %2.5 %
Germany Mid-Cap 5010 %5 %
Germany Tech 3010 %5 %
Italy 4010 %5 %
Netherlands 2510 %5 %
Norway 2510 %5 %
Portugal 2010 %5 %
South Africa 4020 %10 %
Spain 3510 %5 %
Sweden 3010 %5 %
Switzerland 2010 %5 %
UK 1005 %2,5 %
UK Mid 25010 %5 %
Australia 2005 %2,5 %
Japan 2255 %2,5 %
Hong Kong10 %5 %

Kontraktdetaljer for indeks-CFD-er (forfall)

Index TrackerInitiell marginVedlikeholdsmargin
China 5010 %5 %
India 5010 %5 %
Singapore10 %5 %
Taiwan10 %5 %
US200010 %5 %

Det finnes to forskjellige marginkrav

 • Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas
 • Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll (minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å beholde en åpen posisjon. Den brukes til å beregne marginutnyttelsen)

En CFD på valuta med en initiell margin på 3,33 % kan handles med en giring på 30:1.

InstrumentnavnSymbolInitiell marginVedlikeholdsmargin
VALUTAER
Euro / Amerikanske DollarEURUSDEC3,33 %1,66 %
Euro / Japanske YenEURJPYRY3,33 %1,66 %
Euro / Sveitsiske FrancEURCHFRF3,33 %1,66 %
Euro / Britiske PundEURGBPRP3,33 %1,66 %
Britiske Pund / Amerikanske DollarGBPUSDBP3,33 %1,66 %
Australske Dollar / Amerikanske DollarAUDUSDAD3,33 %1,66 %
USD-indeksUSDINDEX20 %10 %

Det finnes to forskjellige marginkrav

 • Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas
 • Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll (minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å beholde en åpen posisjon. Den brukes til å beregne marginutnyttelsen)

En CFD på råvarer med en initiell margin på 10 % kan handles med en giring på 10:1.

InstrumentnavnSymbolInitiell marginVedlikeholdsmargin

METALLER
GullGOLD5 %2,5 %
SølvSILVER10 %5 %
PlatinumPLATINUM10 %5 %
PalladiumPALLADIUM10 %5 %
US KobberCOPPERUS10 %5 %


ENERGI
US RåoljeOILUS10 %5 %
UK RåoljeOILUK10 %5 %
FyringsoljeHEATINGOIL10 %5 %
Bensin (USA)GASOLINEUS10 %5 %
GassoljeGASOILUK10 %5 %
Naturgass (USA)NATGAS10 %5 %
CO2-utslippEMISSIONS10 %5 %


JORDBRUK
MaisCORN10 %5 %
HveteWHEAT10 %5 %
SoyabønnerSOYBEANS10 %5 %


MYKE RÅVARER
Sugar No. 11 (New York)SUGARNY10 %5 %
Kaffe (New York)COFFEE10 %5 %
Kakao (New York)COCOA10 %5 %


KJØTT
Levende storfeLIVECATTLE10 %5 %

Det finnes to forskjellige marginkrav

 • Initiell margin: en marginkontroll ved ordreplassering før handelen foretas
 • Vedlikeholdsmargin: En kontinuerlig marginkontroll (minimum marginsikkerhet som må være på kontoen for å holde en posisjon åpen. Den brukes til å beregne marginutnyttelsen)

En obligasjons-CFD med en initiell margin på 10 % kan handles med en giring på 10:1.

Initiell marginVedlikeholdsmarginProdukt/Instrument
20 %10 %German Government 5 year Bobl
German Government 2 year Schatz
20 %10 %German Government 10 year Bund
20 %10 %French Government 10 year OAT
20 %10 %Italian Government 10 year BTP

Marginsatser for ikke-profesjonelle vil som standard gjelde. Du kan velge å endre kategori til kvalifisert profesjonell for å dra nytte av lavere marginkrav*. Hvis du vil lese mer om fordelene med profesjonelle kontoer og hvordan du kvalifiserer deg, kan du klikke her.

Hvis du ønsker en oversikt over margininformasjon for kvalifiserte profesjonelle, kan du klikke her.

Sikkerhetssatser for marginhandel
(Kun for profesjonelle kunder)

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse aksjer og ETF-er kan brukes som sikkerhet for marginhandel. Sikkerhetsverdien til en aksje- eller ETF-posisjon avhenger av den enkelte aksjen eller ETF-ens rating – se tabellen nedenfor for mer informasjon.

Rating
1
2
3
4
5
6
Posisjonens sikkerhetsverdi
75 %
50 %
50 %
25 %
0 %
0 %

Eksempel: 75 % av verdien til en aksje- eller ETF-posisjon med rating 1 kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er, futures og opsjoner. Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av aksje- eller ETF-investeringer som sikkerhet for store posisjonsstørrelser, eller aksjeporteføljer som anses å ha svært høy risiko.

Du kan se hele listen med tilgjengelige aksjer, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Du kan se hele listen med tilgjengelige ETF-er, ratinger og sikkerhetsverdier ved å klikke her.

Saxo Bank tillater at en prosentandel av investeringen i visse obligasjoner kan brukes som sikkerhet for marginhandel.

Sikkerhetsverdien av en obligasjonsposisjon avhenger av ratingen til den aktuelle obligasjonen, som beskrevet nedenfor:

Ratingdefinisjon*Sikkerhetsprosent
Høyeste rating (AAA)95 %
Meget høy kvalitet (AA)90 %
Høy kvalitet (A)80 %

 

* som vurdert internt av Saxo Bank

Eksempel: 80 % av markedsverdien til en obligasjonsposisjon med A-rating kan brukes som sikkerhet (i stedet for kontanter) til å handle marginprodukter som valuta, CFD-er eller futures og opsjoner.

Vær oppmerksom på at Saxo Bank forbeholder seg retten til å redusere eller eliminere bruken av obligasjonsposisjoner som sikkerhet.

For ytterligere veiledning eller for å be om rating og sikkerhetsbehandling av en spesifikk eller potensiell obligasjonsposisjon, send en e-post til fixedincome@saxobank.com eller kontakt kundebehandleren din.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.