Se rater og betingelser

​Handelsbetingelser for futures

Disse futures-kontraktene er tilgjengelige for onlinehandel via SaxoTrader-plattformen:

SE ALLE SPESIFIKASJONER FOR FUTURES-KONTRAKTER

Merk: Programmene er angitt på tidssonen for de lokale børsene.

Stoppordrer og stop-limit-ordrer støttes av børsen der kontrakten omsettes. De tilgjengelige ordretypene er angitt i hurtigvindudetaljene for hver kontrakt.

Når stoppordrer og stop-limit-ordrer ikke støttes av børsen, tilbyr Saxo Bank muligheten til å utføre stoppordrer gjennom syntetiske stoppordrer, der ordren trigges hvis den underliggende omsettes for minst én lot.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Hos Saxo Bank unngår du fysisk levering av det underliggende aktivumet ved utløp av en futures-kontrakt, da dette ikke støttes. Vi råder deg derfor til å notere deg utløpsdato og FND (first notice dates) for eventuelle futures-kontrakter som du har posisjoner i, og sørge for at de stenges før den aktuelle dagen, som angitt nedenfor.

  • Hvis utløpsdatoen er før FND (first notice day), stenges kontrakten på utløpsdato.
  • Hvis FND er lik eller tidligere enn utløpsdatoen, stenges kontrakten på nærmeste ukedag før FND.
  • Hvis futures-posisjonene ikke stenges før den relevante datoen, stenger Saxo Bank posisjonen på dine vegne ved første tilgjengelige mulighet, til gjeldende markedskurser. Eventuelle kostnader, gevinster eller tap i forbindelse av dette, overføres til deg.

Hvis du trenger hjelp eller avklaringer i forhold til utløp av futures-kontrakter, kan du kontakte oss.

Markedsordrer

Markedsordrer godtas ikke på alle kontrakter. Bruk limit-ordrer for å nå budet/tilbudet.

Limit-ordrer

En limit-ordre for KJØP kan ikke være høyere enn gjeldende tilbud, og en limit-ordre for SALG kan ikke være lavere enn gjeldende bud.

Hvis markedet er i bevegelse på eller rundt tidspunktet når ordren plasseres, kan ordren bli avvist av børsen. Gjenta prosessen for å plassere ordren på nytt. 

Stop-limit-ordrer

Stoppordrer uten limits godtas ikke.

Limit-kursen som er angitt for en stop-limit-ordre, kan ikke være lenger fra stoppkursen enn verdiene som er angitt nedenfor.

Base Contract

DescriptionTicks
APSPI 200 Index Future4
BB90 Day New Zealand Bank Bill Futures2
IBASX 30 Day Interbank Cash Rate4
IR90 Day Bank Accepted Bills2
XT10 Year T-Bond4
YT3 Year T-Bond2

Hvis en ordre ble plassert med limit-kurs over godkjenningskriteriene ovenfor, vises ordren som godtatt av plattformen.

Vær imidlertid oppmerksom på at ordren IKKE utføres når triggerkursen nås/brytes.

I slike tilfeller fjernes ordren fra systemet etterpå. 

For hvete, mais, raps og maltbygg må Saxo Bank følge børsreglene med effekt opptil 5 dager før utløp. Som følge av dette:

  • Kan short-posisjoner bli tvangsstengt innen 5 dager fra utløpsdato, med frist kl. 16.00 CET daglig.
  • Kan alle åpne posisjoner tvangsstenges 1 dag før utløp, der omstendigheter gjelder.

Skatten påløper for alle italienske derivater hvis underliggende aktiva er aksjeinstrumenter utstedt av italienske selskaper.

Den italienske skatten for finansielle transaksjoner med derivater gjelder uavhengig av hvor kunden befinner seg eller jurisdiksjon for transaksjonen, så alle som handler italienske derivater må betale denne italienske skatten ved kjøp og salg.

Sammendrag av italiensk skatt på finansielle transaksjoner med derivater

Transaksjonens nominelle verdi (euro)
Product0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Futures and Options on Indices0.003750.00750.0150.0750.150.751.53
Single Stock and Index Tracker CFDs

Updated 11 December, 2013

risk-icon--red

Advarsel om risiko ved futureshandel

Futures er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys privatkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.