Vilkår for futures-handel

Vis handelsbetingelser for:

Disse futures-kontraktene er tilgjengelige for onlinehandel via SaxoTrader-plattformen:

SE ALLE SPESIFIKASJONER FOR FUTURES-KONTRAKTER

Merk: Programmene er angitt på tidssonen for de lokale børsene.

Ordretyper og ordrehåndtering

Stoppordrer og stop-limit-ordrer støttes av børsen der kontrakten omsettes. De tilgjengelige ordretypene er angitt i hurtigvindudetaljene for hver kontrakt.

Når stoppordrer og stop-limit-ordrer ikke støttes av børsen, tilbyr Saxo Bank muligheten til å utføre stoppordrer gjennom syntetiske stoppordrer, der ordren trigges hvis den underliggende omsettes for minst én lot.

Delvise effektuering kan forekomme for limit-ordrer, og det gjenværende beløpet forblir i markedet som en limit-ordre og kan effektueres innenfor ordrevarigheten.

Markedsordrer kan effektueres ved flere nivåer – prisen som betales, er den volumvektede gjennomsnittsprisen for alle effektueringene.

Med Saxo Bank unngår du fysisk levering av det underliggende aktivumet ved utløp av futures-kontrakter, ettersom dette heller ikke støttes. Derfor anbefaler vi deg å være oppmerksom på utløps- og første meldingsdato (FND) for alle futures-kontrakter du har posisjoner i, og sikre at de er stengt før den aktuelle dagen, som beskrevet nedenfor.

For noen kontrakter kan FND-en som Saxo Bank benytter, være flere dager tidligere enn FND-en til den aktuelle børsen. Se alltid handelsbetingelsene som vises på kontrakten i handelsplattformen samt i handelsvinduet, for å se spesifikasjonene for hver kontrakt før du handler.

  • Hvis utløpsdagen er før den første meldingsdagen (FND) som brukes av Saxo Bank, blir kontrakten avsluttet på utløpsdagen.
  • Hvis FND-en som brukes av Saxo Bank, er samme dag eller før utløpsdagen, lukkes kontrakten på handelsdagen før denne FND-en.

Hvis futures-posisjoner ikke er lukket før den aktuelle datoen, vil Saxo Bank lukke posisjonen på dine vegne ved første tilgjengelige mulighet, til gjeldende markedskurs. Eventuelle kostnader, gevinster eller tap videreføres til deg.

Klikk her for å laste ned spesifikasjonen for futures-kontrakten.

Spesielle markedsforhold

Markedsordrer

Markedsordrer godtas ikke på alle kontrakter. Bruk limit-ordrer for å nå budet/tilbudet.

Limit-ordrer

En limit-ordre for KJØP kan ikke være høyere enn gjeldende tilbud, og en limit-ordre for SALG kan ikke være lavere enn gjeldende bud.

Hvis markedet er i bevegelse på eller rundt tidspunktet når ordren plasseres, kan ordren bli avvist av børsen. Gjenta prosessen for å plassere ordren på nytt. 

Stop-limit-ordrer

Stoppordrer uten limits godtas ikke.

Limit-kursen som er angitt for en stop-limit-ordre, kan ikke være lenger fra stoppkursen enn verdiene som er angitt nedenfor.

Base Contract

DescriptionTicks
APSPI 200 Index Future4
BB90 Day New Zealand Bank Bill Futures2
IBASX 30 Day Interbank Cash Rate4
IR90 Day Bank Accepted Bills2
XT10 Year T-Bond4
YT3 Year T-Bond2

Hvis en ordre ble plassert med limit-kurs over godkjenningskriteriene ovenfor, vises ordren som godtatt av plattformen.

Vær imidlertid oppmerksom på at ordren IKKE utføres når triggerkursen nås/brytes.

I slike tilfeller fjernes ordren fra systemet etterpå. 

For hvete, mais, raps og maltbygg må Saxo Bank følge børsreglene med effekt opptil 5 dager før utløp. Som følge av dette:

  • Kan short-posisjoner bli tvangsstengt innen 5 dager fra utløpsdato, med frist kl. 16.00 CET daglig.
  • Kan alle åpne posisjoner tvangsstenges 1 dag før utløp, der omstendigheter gjelder.

Skatten påløper for alle italienske derivater hvis underliggende aktiva er aksjeinstrumenter utstedt av italienske selskaper.

Den italienske skatten for finansielle transaksjoner med derivater gjelder uavhengig av hvor kunden befinner seg eller jurisdiksjon for transaksjonen, så alle som handler italienske derivater må betale denne italienske skatten ved kjøp og salg.

Sammendrag av italiensk skatt på finansielle transaksjoner med derivater

Transaksjonens nominelle verdi (euro)
Product0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Futures and Options on Indices0.003750.00750.0150.0750.150.751.53
Single Stock and Index Tracker CFDs

Det indirekte clearingregimet gir indirekte kunder den samme beskyttelsen som direkte kunder av clearingmedlemmer (som Saxo Bank) har på den sentrale motparten, f.eks. motpartsrisiko på den sentrale motparten. Reglene for indirekte clearing utvider motpartsrisikoreduserende tiltak støttet av den sentrale motparten til også å omfatte indirekte clearingkunder gjennom en segregert netto- eller brutto omnibuskonto hos den sentrale motparten.

I henhold til Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2154 av 22. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger, er indirekte clearing ikke et krav i henhold til EMIR; det er valgfritt for "en kunde" (Saxo Bank) å tilby indirekte clearing til "indirekte kunder" (You).

Saxo Bank har kundeposisjoner på en segregert omnibus-konto i Saxo Banks navn. Dette gir ikke samme beskyttelse for indirekte kunder som har posisjoner på en indirekte segregert omnibuskonto (netto eller brutto) hos den sentrale motparten.

Fra et handels- og utførelsesperspektiv handler en kunde av Saxo Bank som handler futures og/eller opsjoner på børsen, og ordrene rutes til den regulerte markedsplassen for utførelse. Alle ytelser som er underlagt børsens regelverk, vil derfor fortsatt gjelde. Transaksjonen mellom Saxo Bank og WLC er imidlertid ikke en clearet transaksjon som anerkjennes av CCP (Central Counterparty Clearing House). Dette betyr også at WLC ikke har samme grad av beskyttelse i tilfelle mislighold i clearingkjeden og er eksponert for motpartsrisiko overfor Saxo Bank A/S.

For strømfutures i EUR gjelder andre priser. 

Disse kurtasjene gjelder for hver kontrakt og for hver handel (kjøp, salg eller ved utløp), og ekskluderer børsgebyr som står oppført i kontraktspesifikasjonene.

KontraktBørsClassic (per lot, EUR)Platinum (per lot, EUR)VIP (per lot, EUR)
Nordic Electricity Base AV Month Future (ENOFUTBLM)NASDAQ_COM302010
Nordic Electricity Base Quarter Future (ENOFUTBLQ)NASDAQ_COM906030
Nordic Electricity Base Yearly Future (ENOFUTBLY)NASDAQ_COM360240120

Helligdagsoversikt

På helligdager stenges markeder og børser rundt om i verden til ulike tider. Oversikt over kommende helligdager vil bli publisert under.

Er du klar for å komme i gang?

Det tar ca. fem minutter å åpne en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo

Velg region

Norge
Norge

Kjenn risikoen
All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.