Handelsbetingelser for Futures

Vis handelsbetingelser for:

Samtlige futures kontrakter kan handles online via Saxotrader platformen.

Specifikationerne for hver futureskontrakt kan findes her.

Note: Disse skemaer tager udgangspunkt i den enkelte børs’ lokale tid.

Ordretyper og håndtering af ordre

Stopordrer og stop limit-ordrer afhænger af understøttelsen på den børs, hvor kontrakten handles. De tilgængelige ordretyper er angivet i pop-upoplysningerne for de enkelte kontrakter. Når stopordrer og stop limit-ordrer ikke understøttes af den enkelte børs, tilbyder Saxo Bank muligheden for at gennemføre stopordrer via syntetiske stopordrer, hvor din ordre udløses, hvis det underliggende aktiv handles for mindst én lot.

Bemærk, at en stopordre på enhver af CME Group-børserne ændrer løbetid til en dagsordre, hvis den udløses. Hvis den ikke er blevet eksekveret ved dagens afslutning, udløber ordren.

En ordre kan blive delvist fyldt, når man opererer med limit ordrer. Den del der ikke bliver fyldt forbliver en limitordre, som så måske vil blive fyldt inden ordren udløber. 

Markedsordrer kan blive fyldt på forskellige niveauer, prisen du betaler, vil være et vægtet gennemsnit af disse.

Med Saxo Bank undgår du fysisk levering af det underliggende aktiv ved udløb af en futureskontrakt, som ikke er understøttet. Derfor anbefaler vi dig at notere udløbs- og første notificeringsdatoer (FND) for alle de futureskontrakter, du har positioner i, samt at sikre, at de lukkes før den relevante notificeringsdag, som beskrevet nedenfor.

For visse kontrakter kan den første notificeringsdato (FND), som anvendes af Saxo Bank, ligge flere dage tidligere end den FND, der oplyses af den pågældende børs. Se altid handelsbetingelserne i kontrakten på platformen samt i handelsvinduet for at se specifikationerne for hver enkelt kontrakt, før du handler.

  • Hvis udløbsdagen er før den første notificeringsdato (FND), som anvendes af Saxo Bank, vil kontrakten blive lukket på udløbsdagen.
  • Hvis den FND, der anvendes af Saxo Bank, falder på samme dag eller før udløbsdagen, vil kontrakten blive lukket på den sidste handelsdag før denne FND.

Hvis en futuresposition ikke er lukket inden den relevante dato, vil Saxo Bank lukke positionen på dine vegne ved den førstkommende lejlighed til den aktuelle kurs i markedet. Alle gebyrer, gevinster eller tab som resultat deraf vil blive givet videre til dig.

Klik her for at downloade specifikation af futureskontrakt.

Specielle markedsbetingelser

Markedsordrer 

Det er ikke muligt at oprette markedsordrer på alle kontrakter. I stedet benyttes limit ordrer.

Limit ordrer

En limit købsordre kan ikke være højere end den aktuelle budpris og en limit salgsordre kan ikke være lavere end den aktuelle udbudspris.

Hvis markedet bevæger sig, på det tidspunkt du placerer din ordre, kan det være den bliver afvist af børsen. Du skal derfor forsøge at placere en ny ordre.

Stop-limit ordrer

Stopordrer uden limit vil ikke blive accepteret. 

The limit price specified within a Stop Limit order cannot be more than the below specified values away from the stop price.

Base Contract

DescriptionTicks
APSPI 200 Index Future4
BB90 Day New Zealand Bank Bill Futures2
IBASX 30 Day Interbank Cash Rate4
IR90 Day Bank Accepted Bills2
XT10 Year T-Bond4
YT3 Year T-Bond2

På en stop-limit ordrer kan limit prisen ikke blive sat højere end under en specifik værdi fra stop-prisen.

I en situation som denne, hvor den placerede limit pris er højere end det accepterede vil ordren fremkomme som accepteret på platformen. Bemærk venligst når udløsningsprisen rammes, vil ordren IKKE blive gennemført.

I sådanne særtilfælde, vil ordren efterfølgende blive fjernet fra systemet.

For møllehvede, korn, raps og maltbyg må Saxo Bank følge Børs regulativerne med effekt op til fem dage før udløb. Som en konsekvens af dette:

  • Short positioner vil blive lukket indenfor de sidste fem dage fra udløbsdatoen, med en cut-off tid på 16:00 lokal børs tid.
  • Alle åbne positioner vil blive lukket en dag før udløb, hvor aktuelle omstændigheder foreligger.

Afgiften pålægges alle italienske derivater, hvor de underliggende aktiver er aktier udstedt af italienske selskaber.

Den italienske FTT for derivater gælder uanset kundens hjemsted eller stedet for transaktionens jurisdiktion. Det betyder, at alle, der handler italienske derivater, skal betale den nye italienske FTT ved købs- og salgstransaktioner.

Overblik over italiensk FTT for derivater

Notional Value of the Transaction (Euros)
Product0-2.5k2.5-5k5-10k10k-50k50-100k100-500k500-1,000kOver 1,000k
Futures and Options on Indices0.003750.00750.0150.0750.150.751.53

Updated 11 December, 2013

Den indirekte clearingordning giver indirekte kunder den samme beskyttelse, som direkte kunder hos clearingmedlemmer (såsom Saxo Bank) har på CCP'en, f.eks. modpartsrisiko på CCP'en. Reglerne for indirekte clearing udvider yderligere CCP-støttet modpartsrisikoreduktion til den indirekte clearingkunde gennem en adskilt netto- eller bruttoomnibuskonto hos CCP'en.

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2154 af 22. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger er indirekte clearing ikke et krav i henhold til EMIR; det er valgfrit for "en kunde" (Saxo Bank) at tilbyde indirekte clearing til "indirekte kunder" (You).

Saxo Bank har kundepositioner på en segregeret omnibuskonto i Saxo Banks navn. Dette giver ikke den samme beskyttelse for indirekte kunder, der har positioner på en indirekte segregeret omnibuskonto (netto eller brutto) hos CCP'en.

Fra et handels- og udførelsesperspektiv handler en kunde hos Saxo Bank, der handler futures og/eller optioner, på børsen, og ordrer dirigeres til det regulerede sted for udførelse. Derfor vil alle fordele, der er underlagt børsens regelsæt, stadig være gældende. Transaktionen mellem Saxo Bank og WLC er dog ikke en clearet transaktion, der er anerkendt af CCP (Central Counterparty Clearing House). Det betyder også, at WLC'en ikke har samme grad af beskyttelse i tilfælde af misligholdelse i clearingkæden og er udsat for modpartsrisiko over for Saxo Bank A/S.

For EUR denominated power futures different pricing applies. 

These commissions apply for each contract and for each trade (buy, sell or at expiry), and exclude exchange fees which are listed under the contract specifications.

ContractExchangeClassic (per lot, EUR)Platinum (per lot, EUR)VIP (per lot, EUR)
Nordic Electricity Base AV Month Future (ENOFUTBLM)NASDAQ_COM302010
Nordic Electricity Base Quarter Future (ENOFUTBLQ)NASDAQ_COM906030
Nordic Electricity Base Yearly Future (ENOFUTBLY)NASDAQ_COM360240120

Oversigt over ferieperioder

Markeder og børser rundt om i verden er lukket på bestemte tidspunkter i ferieperioder. Kommende ferieperioder vil fremgå nedenfor.

Good Friday and Easter 2024

Klar til at gå i gang?

Det tager kun få minutter at oprette en konto

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.