Se priser og betingelser

Priser på valutaoptioner

Prismodel for handel med vanillaoptioner


Saxo’s FX Vanilla option offering provides the possibility to both buy and sell European style options, giving clients the opportunity to express a directional view in two different ways. FX options not only enable clients to express a directional trading view but also offer more alternatives in relation to controlling risk, in addition to a traditional stop loss order.

The holder of an option (long) pays a premium for the right to exercise the option at a profit, or let the option expire with no further obligation. The writer of an option (short) receives the premium and assumes the possible liability of having to pay the difference between the strike price and market price at maturity.

The pricing model Saxo applies for FX Vanilla options is based on the Black-Scholes model. The price is calculated in pip terms of the 2nd currency. Pricing is available for options with maturities from 1 day to 12 months, providing you with maximum flexibility to implement your trading strategies and market views. 

Det er ikke muligt at handle mindre beløb end den minimale handelsstørrelse:

  • XAUUSD: 10 Oz

  • XAGUSD: 100 Oz

  • NOK/SEK: 50,000 NOK

  • Alle andre: 10,000 enheder af basevalutaen

Request for Quote (RFQ) på beløb, der overstiger almindelige størrelser, vil blive gennemført af Saxo Banks valuta handelsbord.

Ved små handelsbeløb beregnes en administrationsomkostning på USD 10 eller tilsvarende i en anden valuta. Handler, der udløser en ekstra omkostning, er handler, der ligger under nedenstående minimumsbeløb for beregning af gebyr.

Alle detaljer kan læses her

Touch Options (Professional Clients Only)


Ved handel med touch-optioner betaler indehaveren (køberen) af en option (lang) en præmie og modtager senere afregningsbeløbet, hvis vilkåret for udbetalingen opfyldes. Sælgeren (udstederen) af en option (kort) modtager præmien og skal eventuelt betale afregningsbeløbet, hvis vilkåret for udbetaling opfyldes.  Den prisfastsættelsesmodel, Saxo Bank anvender, ligner den, vi anvender for vanillaoptioner (baseret på Black-Scholes-modellen), hvor prisen udtrykkes som procentdel af afregningsbeløbet i den første valuta. Spreads er variable og afhænger af den tilgængelige likviditet. 

The maximum streaming amount is 25,000 units of base currency, with a minimum ticket size of 100 units. Notional amounts above the maximum streaming amount are available on a Request for Quote (RFQ) basis. Tradeable tenors from 1 day to 12 months.

The price of a Touch option is called the Premium and is expressed as a percentage of the potential payout. For instance, for a notional size of 1,000 and a price of 10%, the Premium will be 100 units of base currency and the Payout will be 1,000 units of base currency. For long positions you pay the premium and for short positions you receive the premium.

Example:

  • You are looking for a potential payout of EUR 1,000 if EURUSD touches 1.1500 within two weeks. The premium of the One Touch option is 20%.

  • You pay EUR 200 (EUR 1,000 x 20%) for the option.

  • If the EURUSD spot price touches 1.1500 before it expires you receive the pay-out of EUR 1,000 (net profit of EUR 800).

  • If it doesn't reach the trigger level of 1.1500 your loss on the trade is the initial premium you paid for the option (EUR 200).

Hos Saxo Bank kan touch-optioner på valuta købes eller sælges.

At handle 'long' (købe)
Når du køber en option, skal du betale den fulde præmie kontant. Præmien trækkes fra kontantbeholdningen (oprindeligt vist som 'Ikke-bogførte transaktioner'. Ved dagens afslutning trækkes den fra kontantbeholdningen).

Den købte positions aktuelle værdi (positiv) vises i 'Ikke-margin-positioner' og trækkes fra 'Ikke til rådighed som marginsikkerhed'. Du kan således ikke anvende touch-optioners værdi som marginsikkerhed.
At handle 'short' 
(sælge)
Når du sælger (udsteder) en option, skal du have et tilstrækkeligt kontant indestående til det potentielle afregningsbeløb i tilfælde af udnyttelse (One Touch) eller udløb (No Touch). Præmien lægges til kontantbeholdningen (oprindeligt vist som 'Ikke-bogførte transaktioner'. Ved dagens afslutning lægges den til kontantbeholdningen).

Den solgte positions aktuelle værdi (negativ) vises i 'Ikke-margin-positioner'. For at reservere det fulde potentielle afregningsbeløb trækkes forskellen mellem den aktuelle værdi og det potentielle afregningsbeløb fra 'Ikke til rådighed som marginsikkerhed'. Det fulde potentielle tab fra optionens afregningsbeløb er derfor ikke til rådighed som marginsikkerhed.
risk-icon--red

Risikoadvarsel

En option er kategoriseret som et rødt produkt, da det betragtes som et investeringsprodukt med høj kompleksitet og høj risiko.

Du bør være opmærksom på, at dit potentielle tab ved køb af valutaoptioner er begrænset til størrelsen på præmien, du har betalt for optionen, plus eventuelle handelsomkostninger.

På visse optionsmarkeder er det muligt at handle optioner på margin, hvilket betyder, at du kun behøver at stille en andel af prisen på optionen i margin/sikkerhed for at kunne købe en option. I disse situationer kan du senere blive bedt om at indbetale yderligere margin/sikkerhed op til den samlede værdi af optionspræmien. Hvis du ikke indbetaler yderligere margin/sikkerhed efter en sådan forespørgsel, kan dine positioner blive lukket uden yderligere varsel.

Hvis du sælger optioner uden en modsatrettet position i det underliggende valutakryds, påtager du dig en væsentligt højere risiko end ved køb af optioner. Når du sælger en option, er du ansvarlig for at stille tilstrækkeligt med sikkerhed til at dække eventuelle tab på positionen. Tabet kan overstige den oprindelige præmie, som sælgeren modtager i forbindelse med salget af optionen.

Ved at sælge en option påtager du dig en forpligtelse til at købe eller sælge det underliggende aktiv på strike-kursen, hvis optionen udnyttes på udløbstidspunktet. Hvis du allerede har en modsatrettet position i det underliggende valutakryds, er din risiko begrænset.

Hvis du ikke allerede har en position i det underliggende kryds, kan din risiko være ubegrænset. Kun erfarne investorer bør overveje at sælge optioner uden en modsatrettet position i det underliggende valutakryds.

Danske banker er forpligtet til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes detailkunder, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko som enten grøn, gul eller rød. For mere information, klik her 

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.