Markedsopdatering juli 2023 Markedsopdatering juli 2023 Markedsopdatering juli 2023

Markedsopdatering juli 2023

Retrocessions

Saxo Bank

AI-hype, lavere inflation og ingen landing

Globale aktier steg med 6,8 % i juni, hvilket bidrager til den positive første halvdel af 2023, som har givet et afkast på 15,1 % i USD. Året startede med en dyrisk stemning[1]  i teknologiaktier på grund af optimisme omkring kunstig intelligens og store forhåbninger til genåbningen af Kinas økonomi. 

Tilbage i marts så vi en bankkrise under opsejling, men AI-hypen accelererede med OpenAI's introduktion af GPT-4 den 14. marts, som tog de nye AI-systemer til et præstationsniveau, der chokerede alle. AI-kapløbet var i gang, og blot en uge efter introduktionen af GPT-4 introducerede Google deres konkurrerende AI-system kaldet Bard. Teknologiaktier relateret til kunstig intelligens, software, datalagring og halvledere tog fart. Den 24. maj offentliggjorde Nvidia en stærk indtjening og en prognose, der lå betydeligt over forventningerne, hvilket resulterede i et efterfølgende afkast på 24 % på en enkelt dag og øgede markedsværdien med USD 184 milliarder, den største stigning i markedsværdien på en enkelt dag, der nogensinde er registreret.

AI-hypen og de økonomiske data indikerer, at den globale økonomi fortsat er robust. I 2. kvartal fik det markedet til at tvivle på sit eget væddemål om Fed-nedskæringer i år. Faktisk indregner markedet pr. 13. juli flere renteforhøjelser. Den nuværende prissætning indikerer endnu en renteforhøjelse fra Fed i år til et styringsrente interval på 5.25-5.50 %. Finansielle forhold og højere aktiemarkeder er tegn på, at de markant højere styringsrenter ikke har formået at tæmme økonomien og/eller kaste den ud i en recession. Når AI-hypen er sluppet løs, og økonomien forbliver stærk, vil Fed sandsynligvis være tvunget til at holde styringsrenten højere i længere tid. Men inflationen i USA i juni (rapporteret den 12. juli) indikerede, at selvom økonomien ikke er på vej ind i en recession, er inflationspresset aftagende. Kombinationen af AI-hype, lavere inflation og ingen recession er det tætteste, man kommer på nirvana for aktier, og der er en stigende sandsynlighed for, at vi kan blive vidner til en stigning i globale aktier i 3. kvartal, hvis regnskabssæsonen i 2. kvartal viser sig at være stærkere end forventet.[1] Tendensen til, at investorer bliver drevet af følelser og dermed indtager en flokmentalitet.

Mens den amerikanske økonomi ikke viser tegn på at være på vej ind i en recession, har den europæiske økonomi oplevet et fald i den økonomiske aktivitet i løbet af de sidste tre måneder, og Tyskland befinder sig i en teknisk recession. Katalysatorerne for denne afmatning er:

  1. At Kina ikke fik gang i økonomien som håbet tidligere på året, hvilket påvirkede industriproduktionen i Europa negativt, og 
  2. Den betydelige nedbrydning af lagre i den udviklede verden, hvor virksomheder reducerer deres overskudslagre og forbereder sig på en recession. 

Hvis det lykkes Kina at stimulere sin økonomi, kan den globale fremstillingssektor opleve højere vækst i løbet af de kommende seks måneder. Og hvis en global recession viser sig at være en illusion, vil lagerafviklingen gå over i en lageropbygningscyklus i sidste halvdel af dette år.

De finansielle forhold er lettet betydeligt i løbet af de seneste tre måneder, hvilket bør have en positiv indvirkning på risikofyldte aktiver og økonomisk aktivitet og potentielt kan tvinge Fed til at signalere højere styringsrenter i længere tid. Den globale sammensatte PMI-måling er fortsat et godt stykke over 50 på grund af en stærk servicesektor og en bemærkelsesværdig forbedring af den sydkoreanske eksport i løbet af de sidste tre måneder, hvilket tyder på, at en global vækst er på vej igen.

Den amerikanske inflationsrate faldt fra 5 % år/år i slutningen af 1. kvartal til 3 % år/år i slutningen af 2. kvartal, mens den samlede arbejdsløshed (fuldtids- og deltidsansatte) i USA steg en smule til 6,9 %, men stadig langt under det langsigtede strukturelle niveau i den amerikanske økonomi. Den effektive Fed Funds Rate steg til 5,08 % sammenlignet med 4,83 % ved vores sidste markedsopdatering i april.

Farlige amerikanske aktier og faldende råvarer

AI-hypen har drevet amerikanske aktier til den højeste koncentration på aktiemarkedet, der nogensinde er registreret, hvilket i sagens natur gør amerikanske aktier mere risikable, da markedsbevægelser i stigende grad vil blive drevet af færre og færre virksomheder. For USA's vedkommende handler det også om holdningen til teknologiaktier. Aktiernes værdiansættelse er nu den højeste nogensinde for halvlederaktier. Vi mener, at det amerikanske aktiemarked er i fare for at blive afkoblet fra resten af det globale aktiemarked, og at investorer bør overveje at undervægte amerikanske aktier.

Mens de amerikanske aktier var i fremgang i 2. kvartal, og de europæiske og kinesiske aktier var mere afdæmpede, var der en mindre positiv stemning på råvaremarkedet. Det manglende opsving i den kinesiske industriproduktion havde en betydelig negativ indvirkning på råvarerne, hvor industrimetallerne faldt med 5,3 %, og energipriserne faldt med 2,3 %. I landbruget var nedgangen endnu mere intens og faldt med 11% i løbet af de sidste tre måneder. De faldende råvarepriser bidrog væsentligt til faldet i den samlede inflation, mens kerneinflationen fortsat er høj. En ny energikrise i Europa i vinter månederne eller et tilbageslag i Kina vil hurtigt vende dynamikken i de globale råvarer og genoplive frygten for inflation, hvilket gør anden halvdel af året til en vigtig test for markederne.

Spotindekset for USD fortsatte sit fald med 1,7%, mens den amerikanske 10-årige rente steg med 22 basispoint i løbet af de sidste tre måneder, med et kort øjeblik over 4% i begyndelsen af juli. Langfristede amerikanske inflations-swaps er stadig fast plantet omkring 2,5%, og rentespændet 5Y/30Y er faldet med 17 basispoint i løbet af de sidste tre måneder, hvilket afspejler obligationsmarkedets bekymring for økonomien, selvom det stigende aktiemarked sender helt andre signaler.

En vækstboble?

De overdrevne forventninger til kunstig intelligens fik den globale halvlederindustri til at stige med næsten 20 % i 2. kvartal, og boomet i elektriske køretøjer hjalp den globale bilindustri til at blive den næstbedste industrigruppe med en stigning på 17 % i 2. kvartal. Begge grupper har nu nået et farligt værdiansættelsesniveau, der afspejler hidtil usete forventninger til indtjeningsvækst, hvilket dramatisk øger indsatsen for regnskabssæsonen i 2. kvartal. Hvis elbil- og AI-aktierne ikke lever op til disse forventninger, kan aktiemarkederne opleve et alvorligt tilbageslag.

De branchegrupper, der klarede sig dårligst, var telekommunikation, materialer samt mad, drikke og tobak. Telekommunikation oplevede højere kundefrafald på grund af inflation og den negative effekt af højere renteforventninger i 2. kvartal på brancher med høj gearingsgrad. Materialer blev påvirket af lavere råvarepriser og flere nedskæringer i forventningerne fra europæiske kemivirksomheder i 2. kvartal. Fødevare-, drikkevare- og tobaksindustrien blev påvirket af stigende bekymringer for rentabiliteten, da disse virksomheder har nået grænsen for deres evne til at hæve priserne, og flere omstruktureringer påvirkede også stemningen i denne industrigruppe i 2. kvartal.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.