Ugens case: Novo Nordisk Ugens case: Novo Nordisk Ugens case: Novo Nordisk

Ugens case: Novo Nordisk

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Oversigt:  Ugens case omhandler i denne uge Novo Nordisk


UGENS CASE

Ugens case er et nyt koncept fra Saxo Bank, hvor vi hver uge sætter en virksomhed under luppen. Du kan hurtigt og nemt få svar på hvad investeringscasen går ud på, og få et billede af, hvad du som mulig investor sætter dine penge i. Vi vil så vidt muligt belyse virksomhedens styrker og muligheder, men også dets udfordringer. Det er derfor hverken en anbefaling eller rådgivning til hvad du skal gøre med dine penge, men derimod inspiration og oplysning om hvad forskellige virksomheder egentlig laver samt hvordan vi, helt kort fortalt, ser investeringscasen.

Picture1

Virksomhedsnavn: Novo Nordisk

Markedsværdi: 1.670 mia. DKK

CEO: Lars Fruergaard (siden 2017)

Sektor: Medicinal / Pharma

Antal ansatte: Mere end 47.000

Omsætning det sidste år: 176,9 mia. DKK

Overskud det sidste år: 55,5 mia DKK

Aktiens udvikling de sidste 5 å: +188%. Se graf i slutningen af artiklen.

Virksomhedens 3 styrker

  1. Novo Nordisk har en global stærk markedsposition inden for diabetesbehandlinger, som nummer 1 målt på omsætning og en markedsandel på over 30%.
  2. Novo Nordisk er ”first-mover” på fedmebehandlinger, og nummer 1 målt på global omsætning med en markedsandel på over 80% i et forventet voksende marked.
  3. Novo Nordisk har gode marginer sammenlignet med andre store medicinalvirksomheder. 

Virksomhedens 3 svagheder

  1. Novo Nordisk er forholdsvist højt værdiansat sammenlignet med andre medicinal virksomheder, og det kan indikere at markedets forventninger er høje, og at de kan være svære at leve op til.
  2. Novo Nordisk er pt. næsten alene på fedmebehandlingsmarkedet, og har derfor markedet for sig selv. Det må forventes at andre virksomheder kommer til at lancere deres produkter inden for fedmebehandling, som kan betyde lavere vækst og marginer inden for fedmebehandling for Novo Nordisk.
  3. Politik regulering. Stigende medicinalpriser og politisk involvering og regulering i mod dette kan blive en risiko for Novo Nordisk. Under den amerikanske valgkamp i 2016, hvor insulinpriser i USA var et valgtema faldt Novo Nordisk aktien med over 40% over en 3 måneders periode.

Hvad laver virksomheden?
Mange danskere kender Novo Nordisk, og mange er investeret i aktien. Novo Nordisk producerer og forsker inden for diabetes- og fedmebehandlinger, men beskæftiger sig også inden for sjældne sygdomme, som f.eks. haemophilia også kendt som blødersygdomme.

Selvom Novo Nordisk nye fedme behandling Wegovy i øjeblikket er meget omtalt i danske og globale medier, er det stadig diabetesbehandling, som er langt størstedelen af Novo Nordisks omsætning. Grafen neden for viser den procentvise fordeling af omsætningen fordelt på diabetesbehandlinger, sjælne sygdomme og fedmebehandling.

Picture2
Kilde: Novo Nordisk Investorpresentation 2022

Grafen nedenfor viser den totale omsætning i mia. DKK i 2022 fordelt på de 3 divisioner.

Picture3
Kilde: Novo Nordisk Investorpresentation 2022

Væksten inden for fedmebehandling er dog langt større end hvad den er inden for traditionelle diabetesbehandlinger, og det store fokus på Novo Nordisks vækstrejse inden for fedmebehandlinger er derfor berettiget.  Det generelle marked for fedmebehandling er i snit vokset med 63,5% per år de sidste 2 år, hvor diabetesbehandling generelt er vokset med 13,8% per år, de sidste 5 år. Dette beskrives i graferne nedenfor fra Novo Nordisks investorpræsentation 2022.

Picture4
Kilde: Novo Nordisk Investorpræsentation 2022

Hvad er strategien og investeringscasen?

Novo Nordisk har fremlagt en række strategiske aspirationer frem imod 2025. Kort fortalt omhandler deres aspirationer en række ESG mål, som f.eks. at være ”miljøneutrale”, og være kendt globalt som en virksomhed, som har en positiv indvirkning på verden.

Fra den mere kommercielle vinkel er det Novo Nordisks mål, at holde deres globale markedsandel af diabetesmarkedet på over 33%, i mens de samtidig vokser deres salg inden for fedmebehandling til mere end 25mia. kr i 2025. I 2023 omsatte de for 16,8 mia DKK inden for fedmebehandling, og deres eget mål er derfor at vokse min. 15% per år inden for fedmebehandling til om med 2025. Væksten inden for fedmebehandlinger hos Novo Nordisk var i 2022 på 84%, så deres mål virker realistiske og konservative. Deres strategiske aspirationer beskrives nedenfor, som en del af Novo Nordisks investorpræsentation fra 2022.

Picture5
Kilde: Novo Nordisk Investorpræsentation 2022.

Hvordan er virksomheden værdiansat?

Selvom ingen virksomheder kan sammenlignes en-til-en, virker Novo Nordisk forholdsvis højt værdiansat sammenlignet med lign. medicinalvirksomheder. Dog er forventningerne til Novo Nordisks vækst i 2023 højere sammenlignet med sektoren og både deres bruttomagin og EBIT-margin er højere sammenlignet med lign. virksomheder, hvilket kan retfærdiggøre den høje værdiansættelse. Eli Lilly er dog højere værdiansat på P/E, og de er forventet at blive en af de store konkurrenter på fedmebehandling ligesom de er på diabetesbehandling i dag.

Virksomhed

12m Forward P/E

Forventet omsætningsvækst 2023

Bruttomargin

EBIT-margin

Novo Nordisk

30,9x

14,85%

83,90%

31,40%

Eli Lilly

39,9x

7,30%

76,80%

21,80%

Merck & Co

14,7x

-1,70%

74,45%

24,49%

Sanofi

10,6x

3,50%

69,80%

14,80%

Kilde: Koyfin data

Regnskab og forventninger til fremtiden

Aktier og virksomheder bliver som tommelfingerregel prisfastsat af markedet ud fra forventninger til fremtiden. Neden for kan du se historiske regnskabstal for 2021 og 2022 samt de gennemsnitlige forventninger frem til 2027.

Picture6
Kilde: Koyfin data
Picture7
Kilde: Saxo Bank, Saxo Trader GO

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.