Et hårdt slag til Mærsk – Det vigtigste fra regnskabet Et hårdt slag til Mærsk – Det vigtigste fra regnskabet Et hårdt slag til Mærsk – Det vigtigste fra regnskabet

Et hårdt slag til Mærsk – Det vigtigste fra regnskabet

Fokusaktie
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Vi er tilbage til den gamle dårlige normal

På mange måder var det svært at finde positive meddelelser i Mærsks regnskab, der i går betød, at aktien blev sendt ned med over 15 %. De sidste par år har man som investor set et Mærsk gå fra at være i en profitabel top form til i dag at være tilbage til den gamle normal.

Før corona-krisen opererede Mærsk i en verden med lave fragtrater, hvilket dengang betød, at virksomheden havde svært ved at opnå et signifikant og stabilt overskud. I perioden 2020-2022 steg fragtraterne eksplosivt, og det gavnede Mærsk forretning, hvilket betød, at Mærsk i perioden opnåede en form for overnormal profit.

Nogle investorer håbede og troede måske på, at denne tilstand i markedet ville vare ved, men som det kan ses nedenfor, på den midterste mørkeblå graf, er fragtraterne tilbage til normalen, hvor Mærsk omkostninger for at sende en container er højere end hvad de kan sælge den for. Med andre ord; vi er tilbage til den gamle dårlige normal.

mrsk 1
Kilde: Mærsk 2023 årsregnskab

Både søfragt og logistik er presset

Dykker man lidt ned i regnskabet, finder man frem til, at Mærsk er presset i de to største divisioner, søfragt og logistik. Mærsk terminals ser lidt bedre ud, men ikke noget der kan opveje eller overskygge for nedturen i de to store divisioner.

Som det kan ses nedenfor, er man i søfragt (Ocean) divisionen gået fra at levere et overskud før skat og renter per kvartal på op imod 8 mia. USD per kvartal i 2022, til faktisk at levere et underskud før skat og renter i Q4 2023. En skræmmende negativ udvikling, der dog var forudsigelig på grund af de voldsomt faldende globale fragtrater, vi så i gennem 2023.

Mrsk 2
Kilde: Mærsk 2023 årsregnskab

I Mærsk logistik division, der blandt andet konkurrere med DSV, ser udviklingen i overskuddet før skat og renter ligeledes negativt ud. Udviklingen er, som vist nedenfor, ikke helt lige så dramatisk, som man ser i søfragt, men da logistik divisionen bør give Mærsk en stabil indtjeningskilde sammenlignet med ocean divisionen, er det en smule skuffende at se, at Mærsk her også bliver presset af lavere fragtrater. Muligvis kan den lavere EBIT-margin i divisionen skyldes, at Mærsk har indgået for aggressive prisaftaler med visse kunder for vokse deres markedsandel indenfor logistik området.

mrsk 3
Kilde: Mærsk 2023 årsregnskab

Overkapacitet er problemet

Mærsk nævner selv i deres årsregnskab de største risici de ser for at blive udfordret, når det kommer til at eksekvere på deres strategi. Ikke overraskende bliver fragtrater nævnt som den mest betydelige risiko for Mærsk succes.

Som vist nedenfor, markeret med gult, skyldes de faldende fragtrater overkapacitet i markedet. Kort fortalt betyder dette, at der er for mange skibe sammenlignet med efterspørgslen efter containertransport. Det betyder, at rederierne byder hinanden ned for at få deres skibe fyldt op, og det giver et solidt og langvarigt pres på fragtraterne. Mærsk nævner yderligere, at flere skibe vil blive leveret i branchen de næste år, hvilket betyder, at overkapacitets problemet ikke står til at blive bedre lige foreløbigt.

Ud over de lavere fragtrater nævner Mærsk risici som geopolitiske problemer, manglende vækst og cyberangreb som de største trusler for at ikke at nå i mål med strategien.

mrsk 5
Kilde: Mærsk 2023 årsregnskab

Forventninger til 2024

I årsregnskabet 2023 fremlægger Mærsk også deres forventninger til 2024. På den positive side venter Mærsk, at containermarkedet generelt vokser med 2,5-4,5 % i 2024. Det er selvfølgelig positivt, da højere efterspørgsel kan betyde højere indtjening.

Dog betyder overkapaciteten i branchen også, at fragtraterne ventes at falde i løbet af 2024. Det betyder, at Mærsk nu venter et underskud for hele året på op til 5 mia. USD. De frie pengestrømme er også ventet at blive negative med ca. 5 mia. USD, og derfor stoppes Mærsk tilbagekøb af egne aktier.

Derfor er den korte konklusion, at Mærsk har det svært i øjeblikket, og at problemerne ikke ser ud til at forsvinde i 2024.

Mrsk 4
Kilde: Mærsk 2023 årsregnskab

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.