En introduktion til det japanske aktiemarked En introduktion til det japanske aktiemarked En introduktion til det japanske aktiemarked

En introduktion til det japanske aktiemarked

Aktier 5 minutter at læse
Peter Garnry

Aktiestrategichef

Oversigt:  De vigtigste punkter i denne aktieanalyse: Japanske aktier har klaret sig bedre end det globale aktiemarked i 2023 og har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra investorer, herunder den berømte investor Warren Buffett, - For udenlandske investorer er det vigtigt at overveje JPY-eksponeringen på grund af den store renteforskel og den potentielle ændring af pengepolitikken fra Bank of Japan, Det japanske aktiemarked giver investoren en overvægt i industrier som industrimaskiner, råvarehandel og -distribution samt bilproduktion;Hypen omkring kunstig intelligens i 2023 har også spredt sig til det japanske aktiemarked, hvor producenten af halvleder-testudstyr Advantest er steget med 131%, De største risici for japanske aktier er relateret til en opbremsning i den globale økonomi og især en omlægning af den japanske centralbanks pengepolitik, som kan føre til en styrkelse af den japanske yen og forringe konkurrenceevnen for landets eksportindustrier.


De japanske aktier får opmærksomhed

Det japanske aktiemarked, repræsenteret ved Topix 500-indekset, er steget med 18,2 % i lokal valuta i år (frem til 11. juli 2023), hvilket er bedre end de fleste aktiemarkeder. Tilbage i april og maj skrev vi to aktienotater om det japanske aktiemarked: Will the sun rise over Japanese equities? og Japan and Greece: the two comeback countries. De fremhævede de japanske aktiers stærke præstation og nogle af de potentielle drivkræfter bag dette. Noget af den store interesse for japanske aktier skyldes den legendariske investor Warren Buffetts "markedsføring" af dem, da han købte 5 japanske handelsselskaber i de tidlige dage af pandemien. Men der er også vigtigere og mere holdbare drivkræfter, såsom Bank of Japans pengepolitik og den svage japanske yen.

For indenlandske japanske investorer vil inflation kombineret med en stram pengepolitik betyde, at den reelle formue bliver udhulet for ejere af japanske obligationer. Efter årtier med faktisk deflation eller meget lav inflation, hvor japanske investorers porteføljer har været fyldt med obligationer, er japanske aktier pludselig blevet vigtige for at opveje risikoen for negative realafkast. En anden fordel for japanske aktier har været Feds inflationsbekæmpende politiske drejning tilbage i slutningen af 2021, som førte til betydelige stigninger i de politiske renter i 2022. Feds aggressive renteforhøjelser har øget renteforskellen mellem USA og Japan og sendt USDJPY-kursen 23% højere siden december 2021. Da Japans økonomi og aktiemarked er drevet af eksport, får den faldende JPY-omsætningen og eksportvæksten til at accelerere for japanske virksomheder, hvilket har en positiv effekt på det japanske aktiemarked i lokal valuta.


                     

Mens japanske virksomheder er blevet mere kapitaleffektive, sidder de stadig på store kontantbeholdninger med en nettogæld (rentebærende gæld minus likvide midler) på negative 357 JPY pr. aktie i MSCI Japan-indekset. Det betyder, at forholdet mellem Enterprise Value og EBITDA (EV/EBITDA, et nyttigt værdiansættelsesmål, som også generelt er den værdi, der tages i betragtning ved overtagelsesmål) for japanske aktier er 61% lavere end for amerikanske aktier. Den lavere EV/EBITDA betyder, at japanske aktier er mindre følsomme over for højere renter, og at der er et betydeligt opadgående potentiale fra værdiansættelsesekspansion (at japanske aktier bliver værdiansat til højere værdiansættelsesmultipler som globale aktier), hvis den positive fortælling om japanske aktier fortsætter.

Japanske aktier: Industrimaskiner, råvarehandel og biler

Det japanske aktiemarked har en samlet markedsværdi på 3,5 milliarder dollars, hvilket er mindre end 10+% af det amerikanske aktiemarked, der har en værdi på omkring 39 milliarder dollars. Selvom det japanske aktiemarked er mindre end det amerikanske, udgør det 6% af MSCI World Index, hvilket gør det til det næststørste aktiemarked i et enkelt land i verden. Investorer, der er eksponeret mod det japanske aktiemarked, har en overvægt i industri- og forbrugssektoren og en betydelig undervægt i informationsteknologisektoren. Det forklarer noget af den relative udvikling i 2022 mellem amerikanske og japanske aktier i lokal valuta. De amerikanske aktier blev hårdt ramt af de stigende amerikanske renter, som satte værdiansættelsen af aktierne op igen, mens den svagere JPY var med til at sætte skub i eksporten i industri- og forbrugssektoren.

Hvis vi tager et skridt længere ned i klassifikationshierarkiet, er det tydeligt, at de to største industrigrupper er kapitalgoder, biler og komponenter. Disse er drevet af tre hovedindustrier: biler (bilproducenter som Toyota, Honda og Suzuki), handelsselskaber og distributører (de fem handelsselskaber, som Berkshire Hathaway købte andele i) og maskiner (som er virksomheder som SMC, Fanuc, Komatsu og Mitsubishi Heavy Industries). Med andre ord giver køb af japanske aktier eksponering til den globale økonomi gennem industrimaskiner, handel med fysiske råvarer og biler. Disse industrier er så forskellige fra de rødglødende AI-relaterede virksomheder i USA, men ikke desto mindre vigtige virksomheder for den globale økonomi.

Japans største virksomheder og håbet om kunstig intelligens

De fire største virksomheder på det japanske aktiemarked er Toyota, Sony, Keyence og Mitsubishi UFJ Financial. Toyota er stadig den største bilproducent i verden med en årlig omsætning på 275 mia. dollars, men udsigterne er blevet forværret med den udbredte anvendelse af batteridrevne elbiler (BEV'er). Toyota har hidtil satset på hybrider og brændstofceller, men den nye CEO har for nylig indrømmet, at Toyota har været for langsom til at købe BEV-teknologi, og virksomheden er nu forpligtet til at indhente branchen og især Tesla og kinesiske EV-producenter.

Sony er et teknologikonglomerat, der spænder over mange forskellige forretningsområder som spil, musik, billedløsninger, billeder (filmproduktion) og elektroniske produkter som fjernsyn. Selvom Sony ikke vokser med samme hastighed som amerikanske teknologivirksomheder, er det stadig en af Japans kronjuveler med en årlig omsætning på 85 mia. dollars og en driftsindtægt på 16,3 mia. dollars.

Keyence er en mindre kendt, men en innovativ virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle og fremstille industrielt automatiserings- og inspektionsudstyr, såsom maskinsynssystemer til fabriksproduktion og stregkodelæsere. Virksomheden genererer en årlig omsætning på omkring 7 mia. dollars. Denne aktie er en af topaktierne i mange af de ETF'er, der følger robotteknologi og automatisering.

Hypen omkring kunstig intelligens er ikke gået det japanske aktiemarked forbi, og på listen over årets bedst performende aktier finder vi en japansk producent af automatisk testudstyr til halvlederindustrien ved navn Advantest. Aktien er steget med 131% i år pr. 11. juli 2023, da investorerne satser på, at boomet i halvledere relateret til kunstig intelligens også vil løfte Advantests vækstudsigter. Siden lavpunktet i den store finanskrise i februar 2009 har det samlede afkast i Advantest været 23,1% på årsbasis (inklusive geninvestering af udbytte), hvilket understreger både den høje vækst og ekspansionen i aktievurderingen i halvlederaktier, men også succesen blandt japanske teknologivirksomheder, der opererer i nichebrancher.


                       

De største risici for japanske aktier

Det, der blev sagt i starten om JPY's betydning for afkastet på japanske aktier for en udenlandsk investor, er afgørende for at forstå den underliggende risiko. Bank of Japan har været en undtagelse ved at fastholde sin politiske rente på -0,1% sammenlignet med de amerikanske og europæiske politiske renter på henholdsvis 5-5,25% og 3,5% pr. 12. juli 2023. Hvis BoJ ændrer sin pengepolitik og går i retning af konvergens med resten af verden, kan JPY stige kraftigt og udløse et fald i japanske aktier, for ikke at nævne at carry-afkastet for udenlandske investorer langsomt udhules.

En anden åbenlys risiko for japanske aktier er en generel afmatning i den globale økonomi, da den japanske økonomi er afhængig af eksportefterspørgsel og sandsynligvis vil blive hårdt ramt i et lignende scenarie, især i betragtning af de typer industrier, der er repræsenteret på det japanske aktiemarked. Konkurrence fra kinesiske og sydkoreanske virksomheder på tværs af industrimaskiner og bilproduktion er også en trussel mod det japanske aktiemarked over tid.


Del denne artikel med et enkelt klik på delingsikonet ved siden af artiklens titel, du kan også dele den direkte på LinkedIn, Twitter, Facebook eller sende den via e-mail.
Bliv en del af vores fællesskab af tradere og investorer ved at dele værdifulde analyser.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.