Disse sektorer kan klare sig godt, hvis inflationen kommer tilbage Disse sektorer kan klare sig godt, hvis inflationen kommer tilbage Disse sektorer kan klare sig godt, hvis inflationen kommer tilbage

Disse sektorer kan klare sig godt, hvis inflationen kommer tilbage

En hurtig tanke
Oskar Barner Bernhardtsen

Investment strategist

Disse sektorer kan klare sig godt, hvis inflationen kommer tilbage

De seneste inflationstal fra både Europa og USA har gjort flere i markedet bekymret over om der kommer flere rentefald end det ene vi fik fra ECB i sidste uge, og om FED i USA, overhoved kommer i gang med at sætte renten ned i år.

Fredagens stærke jobtal fra USA gør ikke bekymringen mindre, hvilket kan betyde, at renterne forbliver højere i længere tid, og nogle er endda begyndt at tale om, hvorvidt renten faktisk bør blive sat yderligere op fra nuværende niveauer.

Markedets forventninger til inflation og fremtidige rentefald ændres hurtigt i øjeblikket alt efter, hvilke makroøkonomiske tal der udkommer.

Derfor er det heller ikke utænkeligt, at markedet indregner flere rentefald igen, hvis inflationen de næste måneder fortsætter ned igen i Europa og USA samtidig med at tegn på svagheder i arbejdsmarkedet muligvis begynder at vise sig efter lang tid med høje renter.

Dog skal man som investor overveje, hvad man kan gøre ved sin investeringsportefølje, hvis inflationen i USA og Europa viser sig mere standhaftig end ventet, hvilket betyder, at renterne og især ”de lange renter” begynder at stige igen.

Som vist på billedet nedenfor så vi fra 2021 til oktober 2022 en stor bevægelse i ”de lange renter” eftersom markedet indregnede en forventning om, at inflationen ville fortsætte op, og centralbankerne derved ville blive nødt til at sætte deres rentesatser op for at sætte en dæmper på den eksplosive inflationsudvikling.

At markedet ventede højere inflation og højere renter, havde en generel negativ indflydelse på aktier, men bestemte sektorer gjorde det relativt godt.

Netop disse sektorer kan være værd at se nærmere på for investorer, der tror på, at inflationen i fremtiden vil stige, hvilket ville føre til, at de ”lange renter” kunne stige som de gjorde i 2022.

Renten vist som eksempel nedenfor er renten på en amerikansk 10-årig statsobligation, der fra slut 2021 til oktober 2022 gik fra 1,5 % til 4,2 %.

hjere renter 2
Kilde: Saxo Bank

Som det kan ses på grafen nedenfor, var det især energiaktier, der klarede sig godt i perioden, hvor ”de lange renter” steg.

Energiaktierne steg yderligere efter Ruslands invasion af Ukraine, og dermed skyldes afkastet i perioden også andet end den højere end ventede inflation.

Dernæst var de 3 sektorer som klarede sig bedst i perioden, finans, sundhed og stabilt forbrug.

De sektorer der klarede sig dårligst i perioden, var bio-tech, kommunikation, der bl.a. indeholder flere teknologiselskaber samt diskretionært forbrug.

Vil man derfor gerne sikre sin portefølje imod, at inflationen kommer tilbage igen, og at de ventede rentesænkninger aflyses bør man se nærmere på energiaktier (olie og gas), finans (banker og forsikringsselskaber), sundhed (medicinalaktier) og stabilt forbrug (forbrugsvirksomheder der sælger produkter vi altid køber som f.eks. fødevarer, tandpasta eller toiletpapir).

Man skal dog som investor huske på, at aktier generelt har det svært, når renterne ventes at stige, derfor kan man som alternativ også se nærmere på obligationer med kort løbetid.

Disse vil betale en relativ høj løbende rente og stiger renteforventningerne i markedet, vil man ikke opleve lige så store kursfald, som ved investering i obligationer med længere løbetid.

hjere renter 1
Kilde: Koyfin

Energi

Energisektoren indeholder typisk store olie- og gasvirksomheder. I perioden start 2021 til oktober 2022 steg energisektoren i USA med ca. 150 %.

En stor del af det høje afkast skyldtes højere oliepriser, hvilket til dels var drevet af den højere inflation i form af energipriser men også af invasionen af Ukraine, som satte en chokbølge igennem energimarkederne.

Højere inflation i fremtiden kan komme ved højere end ventet økonomisk aktivitet, og det kan betyde højere energipriser og være en hjælpende hånd til aktiekurserne i selskaber inden for sektoren. Eksempler på virksomheder i energisektoren kunne være Exxon Mobil, Chevron og Shell.

En ETF der kunne passe godt på sektoren kunne være, SPDR MSCI World Energy UCITS.

 

Finans

Finansaktier i USA steg i perioden med ca. 16 %.

Stigende renter er generelt godt for finansaktier som banker og forsikringsselskaber så længe økonomien samtidig er stærkt.

Når renterne er høje, kan banker b.la. tjene mere på deres indlån, da en højere rente i markedet typisk giver bankerne en højere rentemarginal. Altså forskellen mellem indlånsrenter og udlånsrenter. Aktier inden for denne sektor kunne f.eks. være JP Morgan, Visa, Mastercard eller Bank of America.

En ETF der passer godt på sektoren kunne være, Xtrackers MSCI World Financials.

 

Sundhed

Amerikanske sundhedsaktier steg i perioden med 18 %.

Når inflationen og renterne ventes at stige søger flere investorer stabilitet og de ønsker at investere i virksomheder, der kan sende et evt. prispres videre til deres kunder.

Dette passer ret godt på medicinalindustrien, da deres salg er forholdsvist upåvirket af en nedgang i forbruget forsaget af højere priser på varer, og berettiget stigninger i medicinalpriser kan forholdsvist nemt sendes videre, hvis virksomhedernes omkostninger stiger.

Eksempler på globale medicinalaktier kunne være Eli Lilly, UnitedHealth, Novo Nordisk eller Johnson & Johnson.

En ETF der passer godt på sektoren kunne være, iShares MSCI World Health Care Sector.

 

Stabilt forbrug

Sektoren, stabilt forbrug, indeholder virksomheder som sælger forbrugsvarer vi alle har brug for som f.eks. fødevarer, toiletpapir, tandpasta og andre fornødenheder.

Når priserne, inflationen og renterne stiger, vil nogle forbrugere skære ned på deres forbrug i visse kategorier, men deres forbrug til nødvendige forbrugsvarer vil forblive forholdsvist uændret.

Derfor vil nogle investorer fortrækker aktier inden for stabilt forbrug, når forbrugeren bliver presset af højere inflation og stigende renter.

Sektoren steg i perioden start 2021 til okt. 2022 med 10 %, og store globale aktier i denne sektor kunne være Proctor & Gamble, Costco, Nestle, Wallmart eller Coca-Cola.

En ETF der passer godt på sektoren kunne være, iShares MSCI World Consumer Staples.

 

Obligationer med kort løbetid

Skulle inflationen dog accelerer igen bør det generelt være negativt for aktier.

Derfor bør man som investor også overveje at se nærmere på obligationer med kort løbetid.

Obligationer med lang løbetid vil ved stigende ”lange renter” opleve kurstab, men her vil sikre obligationer med løbetider på under et år være mindre påvirket på kursen.

I stedet vil man som investor modtage en relativ høj rente på grund af de høje nuværende renter, og derfor bør obligationer med kort løbetid være en del af en investors portefølje, hvis man tror på, at inflationen accelererer igen, og fremtidige rentesænkninger fra centralbankerne bliver få eller ingen.

En ETF der indeholder obligationer med meget kort løbetid kunne være, JPMorgan Ultra-Short Income UCITS.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.