Hvad er forholdet mellem risiko og afkast? Hvad er forholdet mellem risiko og afkast? Hvad er forholdet mellem risiko og afkast?

Hvad er forholdet mellem risiko og afkast?

Education

Saxo Group

Godt og dårligt 

Der er gode og dårlige sider af alt her i livet, og man skal ofte tænke over sine valg. Du kunne vælge at leje en lejlighed. Du har et sted at bo, men du behøver ikke at bekymre dig om at skulle vedligeholde ejendommen. Din udlejer har ansvaret for vedligeholdelse, reparationer, udendørsområder osv. Samtidig vil huslejen formentlig stige med tiden, og du har ikke noget ejerskab i ejendommen. På den anden side gælder det modsatte, hvis du køber et hus. Du har ansvaret for at holde ejendommen i god stand, men du nyder godt af eventuelle stigninger i ejendommens værdi. 

Det er det samme med investeringer 

Værdien af investeringer kan stige, hvilket naturligvis er godt. Værdien af investeringer kan falde, hvilket naturligvis er dårligt. Stigninger og fald i værdien af investeringer kaldes for risiko. I denne artikel giver vi nogle historiske taleksempler for at forklare dette begreb yderligere. Vi vil også overveje, hvordan investorer kompenseres for at acceptere en vis risiko. 

Forstå gennemsnitligt afkast 

Gennemsnitligt har amerikanske large cap-aktier givet et afkast eller er steget med 11,9% pr. år. Hvis du investerede 100 USD i amerikanske large cap-aktier ville investeringen gennemsnitligt set stige med 11,90 USD på et år, og værdien af denne investering ville efter et år være 111,90 USD. Men dette er altså kun det gennemsnitlige afkast. Ét år stiger investeringen måske med hele 30%, og et andet år falder den måske med 6%. Det gennemsnitlige afkast er forbundet med en vis usikkerhed. For at afgøre, hvor ofte man kan regne med, at en investering giver tæt på det gennemsnitlige afkast, bruger man udtrykket standardafvigelse.

Hvad er standardafvigelse*?

Standardafvigelse er et statistisk mål, der anvendes til at beskrive, hvor forskelligt afkastet af en investering kan være fra investeringens gennemsnitlige afkast. I tilfældet med amerikanske large cap-aktier er standardafvigelsen 19,8%. Det tal beskriver, at i ca. to tredjedele af alle år, vil amerikanske large-cap aktier have et afkast, som ligger inden for 11,9 (gennemsnittet) +/- standardafvigelsen. Det vil sige, den definerer et interval og en sandsynlighed, der ligger omkring gennemsnittet. Gennemsnittet (11,9%) minus én standardafvigelse (19,8%) er lig med -7,9% (11,9% - 19,8%), og gennemsnittet (11,9%) plus én standardafvigelse (19,8%) er lig med 37,1% (11,9% + 19,8%). Sagt på en anden måde betyder det, at man må forvente, at afkastet fra ét år på amerikanske large cap-aktier ligger mellem -7,9% og 37,1% i cirka to tredjedele af tilfældene, under -7,9% i cirka én sjettedel af tilfældene og over 37,1% i cirka én sjettedel af tilfældene. Standardafvigelsen er den mest almindelige målestok for en investeringsrisiko. 

Mere risiko – større afkast

Se tabellen over de forskellige aktivklassers afkast og standardafvigelser.  

Se tabel med matematisk supplement* – Afkast efter aktivklasser for USA's finansmarkeder

Bemærk, at det generelt er sådan, at jo højere det gennemsnitlige afkast er, des højere er risikoen, og jo højere risikoen er, des højere er det gennemsnitlige afkast. Amerikanske small cap-aktier har et højere gennemsnitligt årligt afkast end amerikanske large cap-aktier, men de er også forbundet med en større risiko. Investeringsrejsen med amerikanske small cap-aktier er mere usikker og indebærer større tab og større gevinster undervejs.  

Rentetilskrivning 

En øget risiko har også en negativ indvirkning på dine investeringers rentetilskrivning og vækst. Den nemmeste måde at forstå det på er at tænke på, at hvis din investering falder med 50% fra 100 kroner til 50 kroner, er den nødt til at stige med 100% for at stige fra 50 kroner og tilbage til din oprindelige investering på 100 kroner. Bemærk, at jo større standardafvigelse, des større forskel mellem det gennemsnitlige årlige afkast og den gennemsnitlige rentetilskrivning. 

Se tabel med matematisk supplement* – Gennemsnitligt årligt afkast vs. Gennemsnitlig rentetilskrivning 

Kompensation 

Endelig er afkast godt, og risiko er dårligt. Investorer ser typisk de højere afkast for mere risikobetonede aktiver som en kompensation for at acceptere den ekstra risiko. 

Matematisk supplement* 
 

Afkast på aktivklasser i USA

Gennemsnitligt årligt afkast

Risiko (standardafvigelse)

Small cap-aktier

16,2 %

31,6 %

Large cap-aktier

11,9 %

19,8 %

Langfristede erhvervsobligationer

6,3 %

8,4 %

Langfristede statsobligationer

5,9 %

9,8 %

Mellemfristede statsobligationer

5,2 %

5,6 %

30-dages statsobligationer

3,4 %

3,1 %

Inflation

3,0 %

4,0 %

Gennemsnitligt årligt afkast vs. gennemsnitlig rentetilskrivning

Gennemsnitligt årligt afkast

Gennemsnitlig rentetilskrivelse

Small cap-aktier

16,2 %

11,8 %

Large cap-aktier

11,9 %

10,0 %

Langfristede erhvervsobligationer

6,3 %

5,9 %

Langfristede statsobligationer

5,9 %

5,5 %

Mellemfristede statsobligationer

5,2 %

5,1 %

30-dages statsobligationer

3,4 %

3,3 %

Inflation

3,0 %

2,9 %

*Vi bestræber os på at gøre disse artikler så letlæselige og forståelige som muligt. Dog vil artiklerne nogle steder bestå af regneeksempler som supplement, da det gør det nemmere at forstå. 2}

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.