Forstå hvorfor din tidshorisont er vigtig Forstå hvorfor din tidshorisont er vigtig Forstå hvorfor din tidshorisont er vigtig

Forstå hvorfor din tidshorisont er vigtig

Education

Saxo Group

Tid er meget værdifuldt 

Et maraton er 42,2 kilometer langt. Hvis vi tilbød dig USD 1 million for at gennemføre et maraton, ville du så tage udfordringen op? Hvad så hvis det var med det forbehold, at du skulle gennemføre det på mindre end to timer og femten minutter? Det er muligt, men det er kun en meget lille procentdel af alle mennesker, som er i stand til at gøre det. Hvad nu hvis vi gav dig en måned til at gennemføre det? De fleste personer kan gå og går rent faktisk 1,5 kilometer om dagen, hvilket betyder, at du kunne gennemføre et maraton på lidt over 28 dage.  

Hvor meget tid har du? 

Tidshorisonten for en investering er blot et smart udtryk for, hvor lang tid du skal bruge for at nå et økonomisk mål. Hvis du skal bruge penge til at betale for dit barns uddannelse om fem år, er din investeringshorisont for dette mål fem år. Hvis du sparer sammen til en ferie om et halvt år, er din investeringshorisont et halvt år. 

Risiko afhænger af tidshorisont 

Jo længere din tidshorisont er, des større en risiko har du råd til at tage. Jo kortere din tidshorisont er, des mindre en risiko har du råd til at tage. Aktier er relativt risikable aktiver. I løbet af en hvilken som helst dag har de rundt regnet 50% risiko for at miste penge og 50% chance for at tjene penge. Lad os se på S&P 500, som er et aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder.  

Se tabel – Sandsynlighed for at miste penge ved investering i S&P 500 

Sandsynligheden for at miste penge i løbet af én dag er 46%, men falder til 26% i løbet af ét år og 7% i løbet af 10 år. S&P 500 har aldrig mistet penge over en periode på 20 år. Det er meget risikabel at investere i aktier, hvis din tidshorisont er én dag, men derimod er det ikke risikabelt, hvis din tidshorisont er 20 år.  

Tidshorisont og aktivklasser  

Du bør vælge forskellige aktivklasser for forskellige investeringshorisonter. En tidshorisont for en investering på nul til to år betragtes som meget kort. Aktiver med meget lav risiko såsom opsparingskonti, indlånsbeviser og kortfristede statsobligationer af høj kvalitet vil typisk kunne anbefales. Med en tidshorisont på to til fem år vil det give mening at investere i statsobligationer og erhvervsobligationer med længere løbetid og måske en lille procentdel i aktier. Med en tidshorisont på fem til ti år giver det mening at investere en større del af din portefølje i aktier. Og med en tidshorisont på mere end ti år kan det være oplagt mere eller mindre udelukkende at investere i aktier.  

Lavrisikoaktiver er forbundet med højere risiko, når tidshorisonten øges 

Med længere og længere tidshorisonter bliver det faktisk mere risikabelt at investere i de aktiver, der betragtes som mindre risikobetonede. Hvis du har tid nok, bliver du kompenseret for at påtage dig risiko. Hvis din tidshorisont er 20 år, er det mere risikabelt at investere i "risikofrie" kontante midler, end det er at investere i aktier, fordi du næsten helt sikkert vil være bedre stillet, hvis du investerer i aktier. Overvej obligationer over for aktier over forskellige tidshorisonter.  

Se tabel – Sandsynlighed for dårligere afkast på statsobligationer med lang løbetid end på aktier 

Selv med en tidshorisont på én måned, er det mest sandsynligt, at du får et større afkast på aktier end på statsobligationer. Men når aktierne giver dårligere afkast end statsobligationerne, vil de med stor sandsynlighed klare sig væsentligt dårligere. Med længere tidshorisonter gælder det modsatte. Aktier klarer sig næsten altid bedre end obligationer, og når de gør, klarer de sig væsentligt bedre. 

Sandsynlighed for at miste penge ved investering i S&P 500

Tidshorisont

Sandsynlighed for tab

1 dag

46%

1 uge

43%

1 måned

38%

1 år

26%

2 år

18%

3 år

15%

5 år

11%

10 år

7%

20 år

0%

Sandsynlighed for at statsobligationer med lang løbetid giver bedre afkast end aktier

Tidshorisont

Sandsynlighed

1 måned

43%

1 år

37,5%

3 år

30,4%

5 år

27,8%

10 år

17,1%

20 år

18,7%

30 år

0,8%

40 år

0,3%

 

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.