Forstå indeks, passiv investering og aktiv investering Forstå indeks, passiv investering og aktiv investering Forstå indeks, passiv investering og aktiv investering

Forstå indeks, passiv investering og aktiv investering

Education

Saxo Group

Der er forskel på resultater 

At opfostre kalve til kød- eller malkekvæg og sælge dem er en forretning. Kvægfarmere bruger penge på at opstalde, fodre og opfostre kalve for at sælge dem med en fortjeneste. Nogle kvæg dør, før de kan sælges, og nogle koster mere at opfostre, end de ender med at blive solgt for. Andre rammer markedsidealet og bliver indbringende med maksimal gevinst. Hvis du kunne investere i denne forretning, hvad ville du så gøre? Ville du undersøge hver eneste kalv for at prøve at finde ud af, hvilken en der vil blive mest rentabel? Ville du inddele din investering i top fem eller top ti af de mest lovende kalve? Ville du bare investere en del I hver eneste kalv, fordi du mener, at det ville være for svært at forudse, hvilke kalve der ender som de mest rentable? 

Investering foregår på samme måde 

Du kan udvælge investeringer, du tror vil være bedre end andre investeringer, eller du kan investere en lille smule i alt.  

Markedsindeks

Ifølge Google-søgedata er”"Do”" eller Dow Jones Industrial Average det mest anerkendte markedsindeks på planeten. Andre eksempler på indeks er S&P 500, FTSE 100 og Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Disse indeks er grupper af aktier, obligationer eller andre aktiver, som er designet til at repræsentere et segment af investeringsmarkedet. For eksempel er MSCI All Country World Index et indeks bestående af cirka 3000 globale aktier fra 23 udviklede lande og 26 nye vækstmarkedslande, som er designet til at repræsentere de største selskaber i verden. Aktierne i dette indeks vægtes i forhold til deres markedskapitalisering, hvilket er den samlede værdi af selskaberne, som bestemmes ved at gange aktiekurserne med det samlede antal udstedte aktier. Der findes andre vægtningssystemer, men vægtning efter markedskapitalisering er det mest almindelige. 

Passiv investering 

En vigtig egenskab ved markedsindeks er, at vægtningerne ikke afspejler nogen mening om, hvor god eller dårlig nogen af de underliggende investeringer er. En anden vigtig egenskab er, at indeks indbefatter alle underliggende aktiver i det pågældende segment af markedet. Investeringsprodukter, der afspejler et markedsindeks, kaldes for passive investeringer. På samme måde som med indeks ændrer passive investeringer ikke vægtningen i beholdningen baseret på kvalitative holdninger til, om investeringerne er gode eller dårlige. Gebyrerne for disse produkter er typisk meget lave. 

Aktiv investering 

Hvis du havde en mening om, hvor gode eller dårlige de underliggende aktiver vil være som investeringer, ville du sikkert ønske at ændre vægtningen af de underliggende aktiver fra indeksets vægtning. Du ville øge vægtningen af aktiver, som du tror, vil give bedre afkast end indekset som helhed, og reducere eller helt eliminere vægtningen af aktiver, som du tror, vil give et dårligere afkast end resten af markedet. Der findes investeringsforeninger og andre investeringsprodukter, som drives af professionelle investorer, som lever af netop dette. De udvælger og lægger større vægt på aktiver, som de tror, vil være bedre investeringer, og lægger mindre vægt på eller fravælger helt aktiver, som de tror, vil være dårlige investeringer. Sådanne produkter består typisk af færre aktiver end et indeks gør. Eksempelvis kan et investeringsprodukt, der søger at give et bedre afkast end S&P 500, bestå af kun 50 til 100 aktier, mens S&P 500 består af 500 aktier. Jo mere aktiebeholdningen afviger fra aktierne i indekset, jo større sandsynlighed er der for, at afkastet vil afvige fra indeksets afkast. For at kompensere dem, der administrerer disse produkter, for deres tid, analyser og ekspertise, betaler du højere gebyrer. Investeringsprodukter, der sigter efter at give bedre afkast end et indeks, kaldes for aktive investeringer. Hvis produktet klarer sig så meget bedre end indekset, at afkastet også dækker gebyrerne, vil den aktive investering være mere fordelagtig for dig. 

Aktivallokering

Aktivallokering er et fint udtryk for sammensætningen af dine aktiver - eller din investeringsportefølje. Det er ret almindeligt for en aktivallokering at indeholde en blanding af aktive og passive investeringer. Du bør skræddersy din aktivallokering til din finansielle situation, dine mål og din risikovillighed.  

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.