Forstå aktivallokering Forstå aktivallokering Forstå aktivallokering

Forstå aktivallokering

Education

Saxo Group

Hvor ofte tager du på stranden? 

Tænk over dit tøj. Hvis du er lige som os, har du tøj til arbejdet, tøj til sommer, tøj til at gå i byen med familie og venner, tøj til stranden osv. Hvis du eksempelvis finder ud af, at 20% af dit tøj egner sig til at gå på arbejde i, 20% egner sig til at gå i byen i, og 60% egner sig til en tur på stranden og du tilbringer 70% af din tid på arbejdet, er denne blanding af tøj ikke et særligt godt match i forhold til din livsstil. 

Hvad er aktivallokering? 

Aktivallokering er bare et smart ord for sammensætningen af aktiver. Hvis 60%  af dine aktiver er aktier, 35% er obligationer, og 5% er kontante midler, så har du en aktivallokering, der hedder 60/35/5 med henholdsvis aktier/obligationer/kontante midler. Så enkelt er det. 

Hvad er den bedste aktivallokering? 

Der findes ikke en aktivallokering, der er "den bedste", fordi det afhænger af den enkelte investors situation og risikovillighed. Den bedste aktivallokering for dig er en, der er skræddersyet til dig og din aktuelle og særlige finansielle situation, dine mål, din risikovillighed og din tidshorisont. 

Sådan skal du tænke på det 

Generelt er kontanter og kontante midler en passende investering for kortsigtede økonomiske mål. Det kunne være en ting som at spare op til udbetalingen til et hus ét år ude i fremtiden. Obligationer egner sig til mål, man ønsker at nå på mellemlang sigt. Det kunne eksempelvis være at spare op til en bil, som du påtænker at købe om fem til ti år. Aktier egner sig til mål, man ønsker at nå på lang sigt. Det kunne eksempelvis være opsparing til at gå på pension 20 til 30 år ude i fremtiden. Disse er kun retningslinjer. Alle mulige forhold, som er særlige for din situation, kan gøre det relevant at ændre på disse retningslinjer.  

Din aktivallokering er ikke statisk 


Aktivallokering er ikke noget, man kan lave én gang og så glemme alt om det igen. Din aktivallokering skal hele tiden passe til din aktuelle situation. Alene tiden, der går, vil gøre din tidshorisont mindre for alle dine økonomiske mål. Kortsigtede mål har en slutdato. Mellemlangsigtede mål bliver til kortsigtede mål. Langsigtede mål bliver til mellemlangsigtede mål. Du bør langsomt ændre på din aktivallokering, så den hele tiden afspejler din aktuelle situation. Generelt vil din risikovillighed falde over tid. Hvis du tilføjer nye mål, bør du ændre din aktivallokering, så den afspejler denne ændring. 

Produkter med måldato 


Der findes en række investeringsprodukter på markedet, som gradvist og automatisk ændrer din aktivallokering over tid fra mere risikobetonede aktiver til aktiver med lavere risiko for at afspejle din ændrede risikovillighed, som skyldes din hele tiden kortere tidshorisont. Disse produkter er typisk datospecifikke og afstemt med din alder, eller hvornår du planlægger at gå på pension. Tag produktet "Retirement Date 2055 Fund" som eksempel. Investeringsselskabet vil have flere forskellige måldatofonde for at kunne imødekomme alle deres kunders behov. De vil alle følge det samme forandringsforløb for aktivallokering. Hvor i forløbet fonden befinder sig, vil afhænge af måldatoen. Efter måldatoen forbliver aktivallokeringen statisk på den endelige og mest konservative aktivallokering. Disse produkter er designet til investorer, som ikke ønsker selv at foretage de gradvise ændringer i deres aktivallokering.  

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.