COT: Svageste tro på højere råvarer priser siden 2015 COT: Svageste tro på højere råvarer priser siden 2015 COT: Svageste tro på højere råvarer priser siden 2015

COT: Svageste tro på højere råvarer priser siden 2015

Ole Hansen

Chef for råvarestrategi

Oversigt:  Vores ugentlige ’Commitment of Traders’ opdatering fremhæver fremtidige positioner og ændringer foretaget af hedgefonde og andre spekulanter på tværs af råvarer og valuta i ugen frem til sidste tirsdag, den 2. januar. Vi dækker en uge i slutningen af året, hvor aktiemarkedets gevinster blev forsvaret, mens råvaresektoren faldt med tab anført af energi- og kornsektoren. Samlet set resulterede det i, at hedgefonde havde den mindste net long position ved årets udgang på tværs af 24 større råvarer siden 2015.


Saxo Bank udgiver ugentlige Commitment of Traders-rapporter (COT), der dækker gearede fondspositioner i råvarer, mens vi i forex bruger det bredere mål, der kaldes ikke-kommercielt.

Hvad er rapporten "Commitments of Traders?


COT-rapporterne udgives af U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og ICE Exchange Europe for Brent-råolie og gasolie. De udgives hver fredag efter amerikansk lukketid med data fra den uge, der sluttede den foregående tirsdag. De opdeler den åbne interesse i futuresmarkeder i forskellige grupper af brugere afhængigt af aktivklassen.

Råvarer: Producent/forhandler/forarbejdningsvirksomhed/bruger, swap-forhandlere, forvaltede penge og andet
Finansielle virksomheder: Forhandler/formidler; kapitalforvalter/institutionel; gearede fonde og andet
Valuta: En bred opdeling mellem kommerciel og ikke-kommerciel (spekulanter)

Hovedårsagerne til, at vi primært fokuserer på spekulanters adfærd, såsom hedgefonde og trendfølgende CTA'er, er følgende:

  • De har sandsynligvis snævre stop på deres positioner og ingen underliggende eksponering, der afdækkes.
  • Det gør dem meget reaktive over for ændringer i den fundamentale eller tekniske prisudvikling.
  • Det giver overblik over større tendenser, men hjælper også med at afgøre, hvornår en ændring er under opsejling.

Bemærk, at denne gruppe har tendens til at forudse, fremskynde og forstærke prisændringer, der er blevet sat i gang af fundamentale faktorer. Som tilhængere af momentum ser man ofte, at denne gruppe tradere køber ind i styrke og sælger ind i svaghed, hvilket betyder, at de ofte har en lang position nær toppen af en cyklus eller en kort position forud for et potentielt vendepunkt i markedet.

Denne oversigt fremhæver futurespositioner og ændringer foretaget af hedgefonde på tværs af råvarer og valuta i ugen op til tirsdag den 2. januar. Den dækker en uge, hvor aktiemarkedets gevinster blev forsvaret, dollaren handlede en smule højere, obligationsrenterne var blandede, mens råvaresektoren faldt med tab anført af energi- og kornsektoren. Samlet set resulterede det i, at hedgefonde havde den mindste net long position ved årets udgang på tværs af 24 større råvarer siden 2015.

Råvarer:

Bloomberg Commodity Index, som følger en række af 24 største futuresmarkeder fordelt næsten ligeligt mellem energi, metaller og landbrug, faldt med 1,8 % i løbet af ugen på grund af tab på tværs af alle sektorer, især energi (-3,6 %) og korn (-3,5 %), hvor de største individuelle tab sås i råolie (-6,9 %), palladium (-9 %), brændstofprodukter, hvede og sojabønner.

Som et resultat af denne svaghed faldt hedgefondenes og CTA'ernes lange nettopositioner med 25 % til 307.000 partier, den svageste position ved årets udgang siden 2015, fordelt på energi (322.000), metaller (181.000) og landbrug (-196.000). Der var lange positioner i 14, mens de 10 korte nettopositioner for det meste var i landbrugssektoren anført af korn. De største lange positioner baseret på en nominel dollarværdi var guld (28,5 mia. dollars), råolie (19,2 mia. dollars), RBOB-benzin (6,3 mia. dollars) og arabica-kaffe (2,9 mia. dollars), mens de største korte positioner var majs (- 4,6 mia. dollars), hvede (- 1,8 mia. dollars) og sojabønneolie (- 1,5 mia. dollars).

Denne udvikling sætter fokus på en aktivklasse, der i stigende grad er undervurderet, og som kæmpede sidste år på grund af vækstbekymringer i Kina og resten af verden, og en kraftig stigning i finansieringsomkostningerne, der fik industrierne til at reducere deres overskudslagre. Det fremhæver også en sektor, som under de rette omstændigheder kan komme tilbage i 2024, når de tekniske og/eller fundamentale udsigter bliver mere understøttende, hvilket kan føre til nye køb og short cover. Drivkræfter, der kan udløse en sådan ændring, kunne være rentenedsættelser, der sænker finansieringsomkostningerne og dermed den contango, der fører til, at industrien genopfylder lagrene, OPEC, der opretholder en stram kontrol med udbuddet af råolie, og ikke mindst tegn på stramninger på tværs af de vigtigste råvarer, der vil hjælpe med at opveje risikoen for en økonomisk afmatning på tværs af de vigtigste økonomier.

Fondene solgte 65.000 partier råolie, og den kombinerede position i Brent og WTI faldt med 20 % til 259.000 partier, hvilket primært skyldtes nye short-salg i en uge, hvor priserne faldt med mere end 6 %.
Der var kun mindre ændringer i guld og sølv, mens platin oplevede en stigning på 40% i nettopositionen til 6,7.000 partier, og kobber, hvor de seneste køb blev reduceret med en tredjedel på grund af fortjeneste. Palladiums stigning på 9% var kun med til at udløse en lille reduktion i netto short til 6,3.000 partier.
Korn: Den korte nettoposition for korn og soja (seks kontrakter) nåede et 3-1/2-årigt højdepunkt på 311.000 partier på grund af bredt salg anført af sojabønner, sojamel og majs. I de sidste ti år har spekulanterne kun haft en større shortposition ved årets udgang ved to lejligheder, den seneste var i 2017. Den korte position i sojabønner på 11,6.000 var den største siden marts 2020.
Inden for de bløde råvarer blev salget af sukker udvidet til en sjette uge, hvilket bragte nettopositionen ned på det laveste niveau i 14 måneder. I den modsatte retning gik Arabica-kaffe, hvor nettopositionen nåede sit højeste niveau i 15 måneder med 41.000 partier.
På valutamarkedet blev short selling af dollaren udvidet til en syvende uge på trods af styrken ved årets udgang, som fik dollarindekset til at stige med 1,2 % i rapporteringsugen til den 2. januar. Sammenlagt løftede spekulanter deres korte dollar position mod otte valuta futures kontrakter med 25% til $9.5 milliarder, højeste siden August og primært drevet at tilbagekøb af solgte CAD og AUD positioner samt fortsat køb at EUR.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.