Dagens CPI-tal er afgørende for obligationsmarkedet Dagens CPI-tal er afgørende for obligationsmarkedet Dagens CPI-tal er afgørende for obligationsmarkedet

Dagens CPI-tal er afgørende for obligationsmarkedet

Althea Spinozzi

Obligationsspecialist

Oversigt:  5s30s-spændet har dannet et tredobbelt mønster, der fortæller os, at vi måske nærmer os et vendepunkt med dagens amerikanske CPI-tal. Hvis de månedlige kerne-CPI-tal overrasker negativt og falder til 0,2%, vil det give obligationsfutures grund til at fjerne Feds væddemål for denne måned og resten af året, hvilket vil udløse en købsfest, hvor rentekurven bliver stejlere, og rentekurvens underside klarer sig bedre. Det samme vil sandsynligvis ske, hvis CPI-dataene lever op til forventningerne. Men hvis tallene overrasker positivt, kan 5s30s-spændet bryde under sin grænse med en stor bevægelse, hvilket vil betyde en mere aggressiv Fed-politik. I denne sammenhæng kan den fremtidige reale Fed Fund Rate bruges som et kompas til at forstå Feds næste skridt.


De amerikanske renter har trukket sig tilbage fra deres højeste niveau. Men dagens CPI-tal kan måske sætte gang i salget igen. Kerne-CPI forventes at falde fra 0,4% MoM til 0,3%, og det årlige tal til 5% fra 5,3%. En overraskelse på den positive side kan få markedet til at prissætte en aggressiv Federal Reserve og tvinge obligationsfutures til en renteforhøjelse, som det fremgår af punktplottet.

Men en lavere inflation end forventet, især et månedligt kerne-CPI på 0,2%, kan få markedet til at gå den anden vej og tro, at Fed måske ikke behøver at stramme økonomien længere, hvilket mindsker chancerne for endnu en renteforhøjelse.

I denne artikel vil vi se på de amerikanske statsrenter for at forstå, hvad der sandsynligvis vil ske med dem.

Rentekurven fortæller os, at vi står ved et vendepunkt

Spændet mellem 30- og 5-årige renter dannede en tredobbelt bund og et reverseringsmønster. Teknisk analyse viser, at rentekurven sandsynligvis vil blive stejlere, og at de lange renter vil stige eller falde hurtigere end den nederste del af kurven. Denne bevægelse er sandsynlig, hvis CPI-tallene lever op til forventningerne eller overrasker negativt, hvilket viser, at vi måske er ved slutningen af stramningscyklussen.

Men hvis 5s30s-spændet bryder under modstanden på -46bps, kan bevægelsen være betydelig og flade rentekurven yderligere ud. Det kan ske, hvis dagens CPI-tal overrasker positivt og viser, at Fed kan blive nødt til at stramme økonomien yderligere og dermed risikere en recession.

Source: Bloomberg.

2- og 10-årige renter er under korrektion

De to- og tiårige renter er faldet fra deres højeste niveau. Hvis CPI-tallene lever op til forventningerne, vil de sandsynligvis fortsætte med at korrigere. De kan dog komme tilbage senere, afhængigt af FOMC-mødet og PCE-deflator tallene i slutningen af måneden.

Source: Bloomberg.
Source: Bloomberg.

Real Fed fund rate indikerer, hvornår Fed måske vil stoppe

En god måde at forstå, hvornår Federal Reserve er færdig med at hæve renten, er at se på den reelle Fed Fund-rente, som nu indikerer, at centralbanken ønsker at bringe Fed Fund-renten op på 2%, hvilket er tre gange højere, end den handles til i dag. Men hvordan kan den nå dertil? Der er to måder:

  1. Kerneinflationen kommer til at falde hurtigere end forventet. 
  2. Fed er nødt til at hæve renten yderligere, hvis inflationen ikke bevæger sig. 

Selvom mønsteret er usikkert, giver forventningerne til den reelle Fed Fund Rate os et pejlemærke til at forstå Fed's næste skridt.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.