Alle investorer bør forholde sig til obligationernes comeback Alle investorer bør forholde sig til obligationernes comeback Alle investorer bør forholde sig til obligationernes comeback

Alle investorer bør forholde sig til obligationernes comeback

Philip Frijs

CEO Nordic Region

Oversigt:  Efter det seneste års rentestigninger har investorernes lyst til obligationer bidt sig fast. De har så meget vind i sejlene, at investorer har travlt med at øge andelen af dem i porteføljen, men mange kunne have gavn af at overveje aktivklassen.


Indtil udgangen af 2022 har interessen for obligationer næppe været lavere i mere end 10 år. Det skyldes utvivlsomt det lave rentemiljø, som centralbankerne har skabt. 

I dag er vi en anden situation. Renten har rekordfart opad, og det har investorernes interesse i obligationer også. 

I de snart 15 år siden finanskrisen har der ikke været nogen nævneværdig interesse for at investere i obligationer blandt privatpersoner. Der har heller ikke været noget godt argument imod, at danske privatinvestorer primært har interesseret sig for aktier. 

Men grundet de kraftige rentestigninger, vi har set på det seneste, kan vi nu se, at udviklingen vender. Siden starten af 2022 har vi ca. set en tredobling af andelen af investorer hos Saxo Bank, som investerer i obligationer.

Mens det er glædeligt at se, at flere investorer får øjnene op for nye muligheder for at diversificere deres portefølje og samtidig beviser, at det rent faktisk er muligt for privatkunder at investere i aktivklassen, så er der stadig masser af investorer derude, som bør overveje, hvorvidt obligationer er noget for dem. 

For i det nuværende rentemiljø er det igen – efter næsten halvandet årtis hi – relevant at tilføje obligationer til mange investeringsporteføljer.

Fordelene ved at tilføje obligationer til ens portefølje er mange i det nuværende rentemiljø. Det kan diversificere investeringsporteføljen i en tid med uro på aktiemarkederne og dermed mindske risikoen. Samtidig sikrer obligationer en stabil renteindtægt og med de stigende renter også et meget attraktivt afkast. 

I den finansielle verden taler man ofte om at maksimere det risikojusterede afkast. Det vil sige at få så højt afkast som muligt relativt til den teoretiske risiko, man påtager sig som investor. I denne ligning har obligationer ikke været attraktive i mange år, fordi deres afkast har været så utroligt lave til trods for, at deres risiko også har været det. 

Men kigger man på det i dag, så kan man eksempelvis få en årlig rente på omkring 3 pct. for at investere i korte danske realkreditobligationer, som er nogle af de mindst risikofyldte investeringer. 

Det vil altså sige, at man får ca. 3 pct. i rente på obligationer, som historisk set altid er blevet betalt tilbage til tiden, og man får hele sin investering tilbage efter seks eller 12 måneder. 

Man kan aldrig tale om risikofri investeringer, men korte danske realkreditobligationer er nok det tætteste, man kommer. Og derfor er det flot at få omkring 3 pct. i rente for kun at binde sine penge i et halvt eller helt år.

Endelig vil jeg nævne, at det også er muligt at købe investeringsfonde, eksempelvis ETF’er, med fokus på obligationer. De giver mulighed for at sprede sin risiko ved at investere i en bred vifte af obligationer på én gang. Det er også her muligt at vælge en ETF, der gør sig særligt i statsobligationer, grønne obligationer eller i virksomhedsobligationer.

Obligationerne har gjort deres comeback. Investorerne har foretaget en u-vending, og det er godt. Men der er masser af investorer derude, som endnu ikke har taget obligationerne til sig. Og det synes jeg er synd, for de kan både sænke risikoen i din investeringsportefølje og give et mere attraktivt afkast på dine kontanter.

Her er mine fire tips til at investere i obligationer:

Du bør overveje at investere i obligationer, hvis du har mange kontanter stående på dine konti, som du ønsker at få et løbende afkast på til en lav risiko eller hvis du har en aktietung investeringsportefølje, hvor du gerne vil sprede din risiko mere ud for at få et bedre såkaldt risikojusteret afkast.

Du kan handle obligationerpå mange måder. Du kan investere i enkeltobligationer på samme vis, som du kan investere i enkeltaktier. Alternativt kan man investere i en obligationsfokuseret investeringsforening – eksempelvis en ETF. At investere i en investeringsforening med fokus på obligationer er som udgangspunkt dyrere end at investere direkte i obligationer. Investeringsforeninger vil også typisk være påvirket af markedsrenteændringer på en anden måde end enkelte obligationer, der kan holdes til udløb. Men investeringsforeninger kan være et alternativ, hvis dit fokus er at sprede din risiko eller hvis det er et forholdsvis lille beløb, du ønsker at investere.

Du kan fokusere på vidt forskellige ting, når du investerer i obligationer. Obligationsuniverset er enormt, og du kan både investere i obligationer, der er udstedt af regeringer, virksomheder og andre større grupper. Du kan eksempelvis også investere i grønne obligationer, som er udstedt til klimavenlige formål.

Du skal være opmærksom, at selvom obligationsinvesteringer kan virke simple for nogen, så findes de i alle afskygninger fra meget lav til meget høj risiko og kan være meget komplekse at gennemskue. Derfor skal du være sikker på at vælge en måde at investere i obligationer på, som du forstår og som du føler dig komfortabel med. .

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.