Forex FAQ

Úroveň provizeObjem v milionech USD (průměrný měsíční)Hrubá provize na milion USDSlevaČistá provize na milion USD
Úroveň 10–2550 USD0 USD50 USD
Úroveň 225–10050 USD−10 USD40 USD
Úroveň 3100–25050 USD−20 USD30 USD
Úroveň 4250–50050 USD−25 USD25 USD
Úroveň 5500 – 1 00050 USD−30 USD20 USD
Úroveň 6> 1 00050 USD−33 USD17 USD

Ceník FX se slevami podle objemu slouží stejně dobře obchodníkům s malým i velkým objemem obchodů. Bere ohled na to, že objemy obchodování mohou kolísat. Účtujeme standardní provizi 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD, přičemž při větším celkovém objemu obchodování se zvyšují i slevy. To znamená, že čím větší je objem obchodování, tím nižší jsou náklady na něj (provize).

Například:

 • Pokud zobchodujete více než 25milionů USD, obdržíte 20% slevu (10 USD) z provize splatné z obchodů až do 100 milionů USD.
 • Pokud zobchodujete více než 100 milionů USD, obdržíte 40% slevu (20 USD) z provize splatné z obchodů až do 250 milionů USD.
 • Pokud zobchodujete více než 250 milionů USD, obdržíte 50% slevu (25 USD) z provize splatné z obchodů až do 500 milionů USD.
 • Pokud zobchodujete více než 500 milionů USD, obdržíte 60% slevu (30 USD) z provize splatné z obchodů až do 1 miliardy USD.
 • Pokud zobchodujete více než 1 miliardu USD, obdržíte 66% slevu (33 USD) z provize splatné z obchodů přes 1 miliardu USD.

Kromě slevy z nákladů na obchodování bez minimální měsíční provize nyní budete moci využít i nízkých spreadů již od 0,1 pipu a konkurenčních cen pro všechny objemy nominálních obchodů. Toto ukazuje vzorek dat převzatý z našeho nástroje historie spreadů:

Nástroj historie spreadů

Kliknutím sem zobrazíte historická minima a průměry spreadů napříč různými měnovými páry a objemy obchodů v ceníku FX se slevami podle objemu.

Realizace
Co se týče realizace příkazů klientů, Saxo Bank („my“) má obecnou povinnost chovat se upřímně, férově, profesionálně a v nejlepším zájmu klienta. Při realizaci klientských příkazů, zadávání příkazů nebo předávání příkazů k provedení třetí straně jsme povinni učinit všechny přiměřené kroky, abychom konzistentně dosahovali těch nejlepších výsledků pro klienty. Ceník FX se slevami podle objemu je, co se týče realizace příkazů, zcela transparentní, protože všichni klienti nyní mají stejný spread a cenu obchodování.

Saxo Bank je přesvědčena, že otevřené a transparentní trhy v kombinaci s dokonale sladěnými zájmy poskytovatelů a klientů představují skutečnou příležitost k rozlišení jednotlivých brokerů. Odhodlání Saxo Bank v této záležitost bylo prokázáno zveřejněním naší Enhanced Disclosure Page a formálním přihlášením ke Global FX Code. Saxo Bank byla zároveň členem Joint Standing Committee Bank of England, který hrál klíčovou roli při tvorbě tohoto kodexu.

Provize je konzistentní napříč všemi měnovými páry a účtuje se v USD za zobchodovaný milion USD, což lze brát také jako EUR za zobchodovaný milion EUR atd. V platformách Saxo se provize zobrazuje na obchodním lístku i v potvrzení obchodu ve variabilní (druhé) měně a účtuje se v měně účtu s použitím převládající tržní sazby platné v okamžiku uskutečnění obchodu s přičtením poplatku za směnu. U účtů v jiné než variabilní (druhé) měně používáme standardní poplatek za směnu.

Předpokládejme například následující spotové sazby:

 • EUR/JPY = 130,0
 • USD/JPY = 110,0
 • Klient na svém účtu vedeném v USD, u kterého platí 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD (úroveň 1), zobchoduje objem 100 000 EUR/JPY.
 • 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD je rovno 0,005 %
 • 100 000 EUR × 130,0 = 13 000 000 JPY 13 000 000 JPY × 0,005 % = provize 650 JPY
 • 650 JPY / 110,0 = provize 5,91 USD
 • Při převádění provizí do měny účtu se použije standardní poplatek za převod.

Při zpracování předchozího obchodního dne vypočítáváme objem obchodování od začátku měsíce, abychom určili, jakou případnou slevu z provize použít na každý obchod. Úroveň objemu a příslušná úroveň slevy se vypočítávají následovně:

A) Pokud je klient za posledních 5 měsíců „neaktivní“ po dobu 3 nebo více měsíců za sebou, bude mu účtována provize vypočítaná z průměru objemu obchodování za jeden nebo dva měsíce.

Například:

 • Aktuální měsíc − 1: objem = 250 milionů
 • Aktuální měsíc − 2: objem = 190 milionů
 • Aktuální měsíc − 3: objem = 0 milionů (žádné obchody v daném měsíci)
 • Aktuální měsíc − 4: objem = 0 milionů (žádné obchody v daném měsíci)
 • Aktuální měsíc − 5: objem = 0 milionů (žádné obchody v daném měsíci)

Průměrný objem obchodování = 220 milionů ((250 + 190) / 2) Klient zahájí následující měsíc na úrovni 3.

B) Pokud je klient za posledních 5 měsíců „aktivní“ po dobu 3 nebo více měsíců za sebou, bude mu účtována provize vypočítaná z průměru objemu obchodování za poslední tři měsíce.

Například:

 • Aktuální měsíc − 1: objem = 250 milionů
 • Aktuální měsíc − 2: objem = 190 milionů
 • Aktuální měsíc − 3: objem = 350 milionů
 • Aktuální měsíc − 4: objem = 300 milionů
 • Aktuální měsíc − 5: objem = 300 milionů

Průměrný objem obchodování = 263 milionů ((250 + 190 + 350) / 3). Klient zahájí následující měsíc na úrovni 4.

Sleva z provize bude aplikována na každý oprávněný obchod na konci každého obchodního dne, což znamená, že výhody nižších cen obchodování získáte hned, jakmile se pro ně kvalifikujete. To v praxi znamená, že zaplatíte 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD, ale na konci obchodního dne vám systém, pokud na to máte nárok, z každého oprávněného obchodu na účet automaticky vrátí slevu z provize.

Nový měsíc zahájíte s provizí vypočítanou z průměru objemu obchodování z tří posledních měsíců (jsou-li k dispozici) a výhody nižších cen obchodování získáte hned, jak si je vysloužíte (např. zvýšením slevy podle objemu z úrovně 2 na úroveň 3). Vyšší ceny obchodování (např. kvůli snížení slevy podle objemu z úrovně 3 na úroveň 2) vám budou účtovány pouze na začátku nového měsíce.

Ano. Minimální provize je 3 USD.

Předpokládejme například následující spotové sazby:

 • EUR/JPY = 130,0
 • USD/JPY = 110,0
 • Klient na svém účtu vedeném v USD, u kterého platí 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD (úroveň 1), zobchoduje objem 10 000 EUR/JPY.
 • 50 USD za zobchodovaný 1 milion USD je rovno 0,005 %
 • 10 000 EUR × 130,0 = 1 300 000 JPY 1 300 000 JPY × 0,005 % = provize 65 JPY
 • 65 JPY / 110,0 = provize 0,59 USD
 • Při převádění provizí do měny účtu se použije standardní poplatek za převod.

Protože je v tomto případě vypočítaná provize 0,59 USD (a tedy nižší než 3 USD), bude účtována minimální provize 3 USD.

K dispozici jsou všechny měnové páry FX spotů a forwardů a všechny používají stejnou strukturu cen, včetně FX kovů.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.