Výhled na 1. čtvrtletí 2022: Přilévání paliva do energetické krize

Výhled na 1. čtvrtletí 2022: Přilévání paliva do energetické krize

Steen Jakobsen
Ředitel investic

Shrnutí

V našem výhledu na začátek roku 2022 se zabýváme všeobjímajícím rizikem, že se letos dále rozvine energetická krize způsobená nedostatečnými investicemi do kritických základních zdrojů energie – na bázi fosilních paliv a jádra, které nadále zajišťují stěžejní energetické vstupy do hospodářství. Klimatická agenda a důraz na snižování emisí CO2 jsou správné z hlediska vzdálenější budoucnosti, avšak v roce 2022 tvůrci politiky pochopí, že aktuální harmonogram plnění dlouhodobých klimatických cílů není v souladu s realitou. Nadměrný důraz na elektromobily v kombinaci s aktuální nabídkou alternativních energetických zdrojů a zanedbáním základních kapacit založených na fosilních palivech a jádře povede jen k neodvratitelné energetické krizi. Evropa se již nachází ve víru krize způsobené poklesem základních zdrojů a bude tomu tak i v příštím roce. EU bude prvním významným ekonomickým blokem, který bude přinucen posílit svou energetickou infrastrukturu a znovu vsadit na zemní plyn a jádro.

V oblasti akcií před sebou aktuálně vidíme neuvěřitelně slabé zastoupení energetického sektoru, které na konci roku 2021 tvořilo pouhé 2,7 % tržní kapitalizace na indexu S&P 500 oproti více než 16 % při vrcholu v roce 2008 nebo 10 % na začátku roku 1995. Pro inspiraci jsme také sestavili seznam 40 společností z globálního sektoru fosilních paliv, jádra a nových energií. V nadcházejících letech v něm očekáváme silnou návratnost vzhledem k tomu, že tržní zhodnocení je ve většině sektorů, jimž se loni dařilo, velmi napjaté.

V komoditách, na něž bude v roce 2022 silný důraz, vidíme potenciál k růstu nejen u ropy a plynu, ale i u téměř každého průmyslového kovu, a to vzhledem k vysokým požadavkům na kovy u alternativních energetických zdrojů, od větrných turbín po baterie do elektromobilů. Podinvestování, které nás dovedlo do aktuálního stavu slabé poptávky, bude pokračovat, dokud se nezměkčí standardy ESG pro poskytování úvěrů v oblasti těžby a prvotního zpracování ropy a plynu. „Greenflace“ zůstane klíčovým slovem i v roce 2022 – půjde o pokračování nepříjemné inflace v oblasti komodit, která se potenciálně rozšíří na hlavní zemědělské produkty, protože po krizi se zemním plynem během této zimy je třeba v příštím vegetačním období očekávat výraznější nárůst cen hnojiv. Mnozí si neuvědomují, že hnojiva zvyšující výnosy plodin, které tvoří náš „základní potravinový koš“, se z velké části vyrábí tak, že se z molekul zemního plynu odtrhne atom vodíku, čímž vzniknou amoniakové sloučeniny. Fosilní paliva tedy svým způsobem i „konzumujeme“.

Trhy s fixním výnosem budou v tomto roce sledovat čím dál rozhodnější postup centrálních bank vůči silným inflačním tlakům – tato opatření začala nabírat obrátky v druhé polovině roku 2021. U výnosových křivek budeme pravděpodobně svědky jevu „bear flattening“, kdy zvýšení sazeb zajistí růst výnosů na začátku křivky, avšak v dlouhodobějším horizontu výnosy toto tempo neudrží. Tyto výnosy budou sráženy vyhlídkami na dlouhodobě slabý reálný růst. Dlouhodobé dluhopisy a aktiva budou pravděpodobně v příštím roce zaostávat. Zájem investorů o dluhy s vyššími výnosy přetrvá. Až však centrální banky začnou nahánět inflaci úpravou svých politik, mohly by vyšší reálné sazby odstartovat následné rozšiřování kreditních spreadů, které naruší návratnost u rizikovějších aktiv.

Na poli měn očekáváme, že Fed bude pravděpodobně víceméně donucen vydat se na cestu zvyšování sazeb, dokud nedojde k nějakému zlomu. Americký dolar pravděpodobně zůstane slabý, pokud se vnímaná „konečná sazba“ Fedu ukotví kolem 2 % a tempo zvyšování sazeb bude dostatečně poklidné, aby se předešlo panice ohledně likvidity. Zaznamenali jsme také, že rok 2022 odstartoval s extrémní divergencí mezi slabým JPY a silným CNY, jaké jsme nebyli svědky od té doby, co Čína v roce 2015 změnila svůj režim směnných kurzů a zásadně oslabila renminbi. Zatímco většina světa zpřísňuje, Čína zvažuje nějakou formu domácího uvolňování po tvrdých opatřeních v technologickém a realitním sektoru, takže tato divergence indikuje měkčí renminbi.

Prozkoumejte produkty Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.