Konec kapitalismu v USA  Konec kapitalismu v USA  Konec kapitalismu v USA

Konec kapitalismu v USA

Althea Spinozzi

Vedoucí strategie s fixním výnosem

Shrnutí:  Vláda USA je nucena v období před volbami v roce 2024 exponenciálně zvýšit fiskální výdaje, aby udržela ekonomiku v chodu a zabránila sociálním nepokojům. V důsledku přetrvávajících inflačních tlaků a repatriace kapitálu zahraničními investory zůstává poptávka po amerických státních dluhopisech nízká, což vyvolává nárůst výnosů amerických státních dluhopisů. V zoufalé snaze normalizovat výpůjční náklady americká vláda osvobozuje výnosy ze státních dluhopisů od daně.


Stále nejistější geopolitické prostředí nutí americkou vládu rozšiřovat výdaje na obranu, zatímco Federální rezervní systém pokračuje ve zpřísňování finančních podmínek v souvislosti s druhou vlnou inflace. Aby se zabránilo sociálním nepokojům, je Kongres nucen zvýšit fiskální výdaje.

Vzhledem k tomu, že rozpočtový deficit rychle překračuje 10 % HDP, což je úroveň, která byla v minulém století překročena pouze během druhé světové války a pandemie koronaviru, musí vláda urychleně podpořit poptávku po amerických státních dluhopisech. Pozornost je věnována akciovému trhu, kde se z "velkolepé sedmičky" stalo dvanáct díky promeškanému poklesu a vládním podpůrným programům zaměřeným na věřitele a majitele domů. Do klubu se přidaly společnosti Eli Lilly, Novo Nordisk, Visa, JPMorgan Chase, LVMH, ASML a TSMC. S tím, jak "dvanáct titánů" během několika měsíců znásobí své ocenění, roste nerovnost mezi investory a neinvestory.

Americká vláda si uvědomuje, že politická stabilita závisí na její schopnosti nadále financovat obrovský schodek prostřednictvím většího množství emisí amerických státních dluhopisů, a tedy nižších úrokových sazeb. Zvyšování domácí atraktivity amerických státních dluhopisů ve srovnání s akciemi se proto stává rozhodujícím faktorem. Kongres pod silným tlakem Bílého domu osvobodil kapitálové zisky a úrokové výnosy z amerických státních dluhopisů od daně. Když je státní dluh v rukou domácích investorů, náklady na financování jsou méně volatilní.

Tento dramatický krok znamená konec kapitalismu, protože peníze se přesouvají od soukromých společností k veřejnosti a držba rizikovějších aktiv se stává dražší. Dvanáctka titánů si naopak upevňuje dominantní postavení na trhu, protože těží z dlouhodobě nižších nákladů na financování, zatímco zbytek akciového trhu se hroutí. Přestože se vládě nedaří řešit nerovnost, nižší náklady na půjčky tlumí sociální nepokoje. Následuje dlouhé období znárodňování a státních zásahů do kritických odvětví, která se snaží přilákat kapitál.

Dopad na trh: Americké státní dluhopisy rostou ve všech dobách splatnosti a výnosová křivka se zplošťuje, protože investoři si mohou zajistit nejvyšší výnosy za poslední desetiletí bez daňového zatížení. Akciový trh se propadá, ale vybraná skupina společností bohatých na hotovost těží z inverzní výnosové křivky.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.