De VS kondigen het einde van het kapitalisme aan met belastingvrije staatsobligaties De VS kondigen het einde van het kapitalisme aan met belastingvrije staatsobligaties De VS kondigen het einde van het kapitalisme aan met belastingvrije staatsobligaties

De VS kondigen het einde van het kapitalisme aan met belastingvrije staatsobligaties

Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  De Amerikaanse regering wordt gedwongen om de fiscale uitgaven exponentieel te verhogen in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 om de economie draaiende te houden en sociale onrust te voorkomen. Door de aanhoudende inflatiedruk en buitenlandse investeerders die kapitaal repatriëren, blijft de vraag naar Amerikaanse Treasuries achter, waardoor de rente op Amerikaanse Treasuries omhoog schiet. In een wanhopige poging om de leenkosten te normaliseren, maakt de Amerikaanse overheid inkomsten uit staatsobligaties belastingvrij.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 5 december om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Wat als...?

Een steeds onzekerder wordend geopolitiek klimaat dwingt de Amerikaanse regering om de defensie-uitgaven te verhogen, terwijl de Federal Reserve de financiële voorwaarden blijft aanscherpen te midden van een tweede inflatiegolf. Om sociale onrust te voorkomen, wordt het Congres gedwongen om de fiscale uitgaven te verhogen.

Nu het begrotingstekort snel oploopt tot boven de 10% van het BBP, een niveau dat in de afgelopen eeuw alleen werd overschreden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de pandemie van het coronavirus, moet de overheid dringend de vraag naar Amerikaanse Treasuries stimuleren. De aandacht gaat naar de aandelenmarkt, waar de 'Magnificent Seven' nu twaalf zijn geworden, dankzij een gemiste neergang en steunprogramma's van de overheid gericht op kredietverstrekkers en huiseigenaren. Eli Lilly, Novo Nordisk, JPMorgan Chase, LVMH en ASML sluiten zich bij de club aan. Terwijl de 'Twaalf Titanen' hun waarderingen binnen een paar maanden vermenigvuldigen, neemt de ongelijkheid tussen investeerders en niet-investeerders toe.

De Amerikaanse regering begrijpt dat politieke stabiliteit afhangt van haar vermogen om een enorm tekort te blijven financieren door meer uitgifte van Amerikaanse schatkistpapier en dus lagere rentetarieven. Daarom wordt het van cruciaal belang om de binnenlandse aantrekkelijkheid van Amerikaanse Treasuries ten opzichte van aandelen te vergroten. Onder grote druk van het Witte Huis maakt het Congres vermogenswinst en rente-inkomsten op Amerikaanse Treasuries belastingvrij. Met staatsschulden in handen van binnenlandse beleggers worden de financieringskosten minder volatiel.

Deze dramatische beweging markeert het einde van het kapitalisme, omdat geld van privébedrijven naar het publiek vloeit en het aanhouden van riskantere activa duurder wordt. Tegenintuïtief consolideren de 'Twaalf Titanen' hun marktdominantie, omdat ze profiteren van de lagere financieringskosten op lange termijn, terwijl de rest van de aandelenmarkt instort. Ondanks het falen van de overheid om de ongelijkheid op te lossen, doven de lagere leenkosten de sociale onrust. Wat volgt is een lange periode van nationalisatie en overheidsinterventie in kritieke sectoren die moeite hebben om kapitaal aan te trekken.

Marktimpact: Amerikaanse Treasuries stijgen in alle looptijden en de rentecurve wordt vlakker omdat beleggers de hoogste rendementen in decennia kunnen vastzetten zonder belastingdruk. De aandelenmarkt keldert, maar een selecte groep bedrijven met veel cash profiteert van een omgekeerde rentecurve.


Verder in de Outrageous Predictions duiken?

Dinsdag 12 december om 19:00 schuift Saxo's aandelenstrateeg aan in de studio en licht samen met beleggerstrainer Peter Siks de 8 waanzinnige voorspellingen van dit jaar verder toe. Uiteraard is er ook tijd voor een serieuzere blik op de aandelenmarkt en het aankomende beursjaar. U kunt zich nu inschrijven voor dit webinar.

Lees de andere Outrageous Predictions hier:

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland