Rio de Janeiro, Brazil Rio de Janeiro, Brazil Rio de Janeiro, Brazil

Chile jako první z rozvojových trhů začalo snižovat úrokové sazby. Budou následovat další země včetně těch v Evropě?

Macro 5 min čtení
Charu Chanana

Vedoucí oddělení FX strategie

Shrnutí:  Chile oznámilo nečekaně razantní snížení úrokových sazeb. Stává se tak prvním rozvojovým trhem, který v současném cyklu začal s jejich uvolňováním. Tento krok může být katalyzátorem, který odstartuje rozsáhlejší uvolňování úrokových sazeb napříč rozvojovými ekonomikami. Právě ty totiž v minulosti zpřísnily sazby velmi rychle, aby tím stihly dostat rostoucí inflaci pod kontrolu. K Chile se tak nyní možná přidají další země Latinské Ameriky i rozvíjející se trhy v Evropě. Naopak rozvojové země v Asii mohou v tomto ohledu zaostávat. Úrokové sazby se v této oblasti nezvyšovaly tak agresivně a tamní rozvojové trhy tím pádem nemají nyní tak velký manévrovací prostor. Celá situace může zvýšit atraktivitu akcií rozvojových trhů i obligací v tamních měnách.


Představenstvo Chilské centrální banky se rozhodlo snížit základní úrokovou sazbu o 100 bazických bodů na 10,25 %. Šlo o jeho jednomyslné rozhodnutí, které je ve srovnání s očekávaným snížením sazby o 75 bazických bodů považováno za holubičí. Inflace v zemi klesá rychleji, než se čekalo, a hospodářský růst odpovídá prognózám z června. Chilská centrální banka tak získala argumenty k tomu, aby jako první odstartovala postupné snižování úrokových sazeb. Ty byla nucena během pandemie zvýšit z pouhých 0,2 % v polovině roku 2021 na 11,25 % na konci roku 2022. Od té doby vyčkávala, pravděpodobně i na jasný signál od Fed. K němu došlo na červencové schůzce FOMC. Na ní byl přijat jasný přístup závislý na datech, aniž by se Fed zavázal k dalšímu zvyšování sazeb.

Pro další rozvojové trhy to může být signál

Krok Chilské centrální banky může být signálem k zahájení uvolňování sazeb i na dalších rozvojových trzích. V Brazílii, Peru, Mexiku či Kolumbii. Také některé evropské rozvojové trhy, jako Česká republika, Maďarsko či Polsko, vyčkávaly déle, než je obvyklé. Nyní i pro ně může být příklad Chile signálem. Asijské rozvojové trhy budou v současném cyklu se snižováním sazeb možná zaostávat. Nezvyšovaly je totiž tak agresivně, jelikož tamní inflační tlaky nebyly tak znepokojivé. Pokud však bude inflace dál zpomalovat, mohou se se snižováním sazeb ještě před koncem roku přidat Indie, Jižní Korea a Indonésie.

Kde hledat příležitosti?

Zahájení uvolňování sazeb může v rozvíjejících se zemích podpořit finanční trhy. Zvýšit nedávné výnosy z dluhopisů v místních měnách a dál zlepšit vyhlídky tamních akcií. Nejzajímavější pak mohou být latinskoamerické dluhopisy v domácích měnách, protože tamní centrální banky mají na snižování sazeb nejvíc prostoru. Latinskoamerické měny navíc v letošním roce zaznamenaly značné posílení, kdy investoři využili příležitostí ke carry obchodům.
Obr.: Výnosy ze spotových obchodů na devizových trzích ve srovnání s USD od začátku roku.

Díky spreadu úrokových sazeb a oslabování dolaru mohou být carry obchody stále atraktivní. Vzhledem k vysokému nacenění a k potenciálně rychlému poklesu sazeb, který může způsobit odliv kapitálu, ale už tu jsou jisté důvody k opatrnosti.

Možná rizika

Výhled na zpomalující se inflaci je pro rozvojové trhy klíčovým podnětem k zahájení snižování úrokových sazeb. Další inflační šok, způsobený buď klimatickou změnou, nebo geopolitickým napětím, by však mohl celou inflační trajektorii zvrátit. Oživení ekonomických aktivit díky postupnému snižování sazeb je pro změnu ohroženo možnou recesí v USA nebo v Evropě, ale i zpomalením čínské ekonomiky. Navíc je tady riziko, že trhy už stihly zmírňování sazeb na rozvojových trzích zohlednit, a ocenění tak může ztratit atraktivitu. Také carry obchody mohou být ohrožené, jelikož Bank of Japan praktikuje flexibilní měnovou politiku. Přitom právě japonský jen je jednou z klíčových měn, které pomáhají posilovat BRL a MXN. To může zpomalit tempo postupného snižování sazeb na rozvíjejících se trzích, které nebudou chtít přijít o výhodu carry obchodů.

Pokud se Vám článek líbí, můžete ho sdílet kliknutím na ikonu pro sdílení v horní pravé části článku.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.