Týdenní aktuality: Výkony investic do tematických košů Saxo Týdenní aktuality: Výkony investic do tematických košů Saxo Týdenní aktuality: Výkony investic do tematických košů Saxo

Týdenní aktuality: Výkony investic do tematických košů Saxo

Equities 6 min čtení
Peter Garnry

Hlavní investiční stratég

Shrnutí:  V našich týdenních aktualitách se věnujeme výkonům tematických košů a tentokrát se soustředíme zejména na skladování energií, které za poslední týden kleslo o 9,7 %. Příčinou byl propad poskytovatelů energetických úložišť a výrobců baterií, včetně německé Varty, která oslabila o 38 % poté, co kvůli růstu cen energií a základních materiálů stáhla svůj fiskální výhled. Relativně nejlépe si vedl náš koš obranných technologií. Důvodem bylo oznámení o ruské mobilizaci, které znamená, že bude Ukrajina potřebovat víc zbraní, což přineslo zlepšení výhledů celého odvětví v USA i Evropě.


Vše se propadá

Připravili jsme první týdenní aktuality o tematických akciových koších a ukazuje se, že pokračoval neslavný vývoj z předchozích týdnů u kryptoměn, medicíny nové generace, zelené transformace, internetového obchodování i skladování energií. Za normálních okolností bychom psali o koších s nejhoršími a nejlepšími výsledky, ale dnes se zaměříme na skladování energií, protože u tohoto koše došlo v uplynulém týdnu k dramatickému vývoji.

Skladování energií: Vyšší náklady na energie komplikují transformaci

Do zelené transformace je investováno víc politického kapitálu než kdy dřív a není divu – evropský kontinent se chce v nadcházejících letech zbavit své závislosti na ruských energiích. Celý proces však komplikují vyšší ceny primárních energií, které zdražují veškerou výrobu. Jednou z firem v koši skladování energií, který je pod tlakem právě kvůli vysokým cenám energií, je i Varta, která oznámila, že stahuje svůj fiskální výhled na rok 2022, protože je podnikání v této oblasti kvůli růstu cen základních materiálů a energií příliš nepředvídatelné. Ceny akcií společnosti se za poslední týden propadly o 38 %. Jediným důvodem, proč se koš skladování energií v minulém týdnu nepropadl ještě víc, je fakt, že obsahuje i firmy těžící lithium a kobalt, které si díky vysokým cenám těchto kovů vedou dobře, protože poptávka po nich dál převyšuje nabídku.

 

Cena akcie společnosti Varta | Zdroj: Saxo Group
Koš skladování energie | Zdroj: Bloomberg a Saxo Group

Obrana: Ruská mobilizace tlačí akcie evropských obranných firem výš

Rusko se rozhodlo mobilizovat rezervy, aby drasticky zvýšilo počet vojáků ve válce na Ukrajině. Tím znovu zvýšilo sázky, o něž se hraje, a spolu s tím i poptávku po dalších zbraních pro Ukrajinu. Náš obranný koš si v předešlém týdnu vedl nejlépe. Poklesl pouze o 3,3 % a nejlepších výsledků dosáhla německá zbrojařská firma Rheinmetall, která si o 6,9 % polepšila. Analytici vidí další vývoj Rheinmetallu optimisticky. V roce 2021 činily jeho tržby 5,7 miliard euro a do roku 2025 by se měly zvýšit na 9,7 miliard euro, neboť se očekává, že EU výrazně navýší své výdaje na obranu. A to mohou být současné odhady růstu ještě nízké – záleží na tom, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině.

Aktuálně také upravujeme svůj obranný koš. Odebíráme z něj britskou vojenskou a bezpečnostní firmu Ultra Electronics, kterou v srpnu koupil Cobham. Nově pak přidáváme německou firmu Hensoldt podnikající ve vojenských technologiích, která nabízí vesmírná, letecká, pozemní, námořní, klasická bezpečnostní i počítačová řešení.

Cena akcie společnosti Rheinmetall | Zdroj: Saxo Group
Akciový koš - obrana

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.