Akcie výrobců spotřebního zboží utrpí historicky vysokými cenami energií Akcie výrobců spotřebního zboží utrpí historicky vysokými cenami energií Akcie výrobců spotřebního zboží utrpí historicky vysokými cenami energií

Akcie výrobců spotřebního zboží utrpí historicky vysokými cenami energií

Peter Garnry

Vedoucí oddělení Saxo Strats

Shrnutí:  Akcie prodejců zboží občasné spotřeby patřily od velké recese k jasným vítězům, ale růst úrokových sazeb a prudké zvýšení nákladů na energie znamená horší dostupnost úvěrů a omezení volných spotřebních výdajů. V zimním období se tato dynamika v Evropě ještě zhorší a někteří prodejci finančních instrumentů už začínají snižovat cílové ceny akcií nejrůznějších prodejců zboží volné spotřeby. Zde naleznete 10 největších světových a evropských prodejců zboží občasné spotřeby, aby si investoři uvědomili, nakolik mohou být zasaženi globální energetickou krizí.


Prudce rostoucí ceny energií představují masivní zdanění spotřeby

V nedávném článku „Hmotný svět vrací úder“ jsme upozorňovali, jak extrémně dobře si vedla odvětví spojená s nehmotnými aktivy od dubna 2008 do října 2020. S tímto megatrendem se svezly i akcie prodejců zboží volné spotřeby, ale energetická krize ve světě, a hlavně tady v Evropě jim do budoucna výrazně ztíží situaci. Náklady na primární energie v procentech světového HDP vzrostly podle společnosti Thunder Said Energy z loňských 6,5 % na 14 %. To odpovídá 7,5% zdanění HDP, které musí domácnosti nějak kompenzovat. Musí šetřit někde jinde a nejzranitelnější částí ekonomiky jsou aktivity, které trůní na samém vrcholku Maslowovy pyramidy, tedy například média, zábava a zboží občasné spotřeby.

Akcie firem podnikajících v oblasti zboží občasné spotřeby dosáhly svého vrcholu v listopadu 2021. Poté Fed oznámil obrat v monetární politice, protože si uvědomil, že inflace bude trvalejšího charakteru, než se původně myslelo. Do června letošního roku se tak tyto akcie propadly o 20 % a nyní se nacházejí 13 % pod maximálními hodnotami. Za počátečním znehodnocením stála změna úrokových sazeb. Vyšší úrokové sazby mají dopad i na spotřebu, například kvůli spotřebním půjčkám, ale teď je důležité si uvědomit, že cena akcií firem podnikajících ve zboží občasné spotřeby plně nezohledňovala energetickou krizi. Tyto akcie patřily už od globální finanční krize k jasným vítězům, teď ale budou domácnosti pod tlakem, a tak očekáváme dramatický propad poptávky a několik firem prodávajících finanční instrumenty už drasticky snížilo cílové ceny akcií mnoha evropských firem podnikajících v této oblasti.

MSCI Consumer Discretionary / MSCI World | Zdroj: Bloomberg

Pozor na francouzské luxusní zboží a automobilový průmysl

Když už mluvíme o tom, které firmy podnikající v této oblasti se mohou dostat do problémů, nejhůř na tom patrně budou evropské firmy obchodující s luxusním zbožím. A také globální automobilový průmysl, kde je velkou nezodpovězenou otázkou, zda je motivace k přechodu na elektromobilitu dostatečně silná, aby ochránila Teslu před destrukcí poptávky. Akciím prodejců zbytného zboží energetická krize škodí, ale světovým energetickým firmám prospívá, a tak níže uvádíme i 10 největších energetických společností.

10 největších prodejců zboží občasné spotřeby na světě

  • Amazon
  • Tesla
  • LVMH
  • Home Depot
  • Alibaba
  • Toyota
  • McDonald’s
  • Nike
  • Meituan
  • Hermes International

10 největších prodejců zboží občasné spotřeby v Evropě

• LVMH
• Hermes International
• Christian Dior
• Volkswagen
• Inditex
• EssilorLuxottica
• Richemont
• Kering
• Mercedes-Benz
• BMW

10 největších energetických akciových společností na světě

• Exxon Mobil
• Chevron
• Reliance Industries
• Shell
• ConocoPhillips
• TotalEnergies
• PetroChina
• Equinor
• BP
• Petrobras

 

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.