S počátkem roku 2023 stoupá zlato jako o závod S počátkem roku 2023 stoupá zlato jako o závod S počátkem roku 2023 stoupá zlato jako o závod

S počátkem roku 2023 stoupá zlato jako o závod

Ole Hansen

Vedoucí oddělení komoditních strategií

Shrnutí:  Zlato patří spolu se stříbrem a platinou k několika málo komoditám, které se od počátku nového roku obchodují výš. Nově nalezená odolnost zlata a jeho prosincové momentum se přenesly i do ledna. Investoři totiž hledají zajištění před rokem, který má být podle predikcí pro ostatní třídy aktiv, a to zejména pro akcie, dosti náročný.


Zlato patří spolu se stříbrem a platinou k několika málo komoditám, které se od počátku nového roku obchodují výš. Nově nalezená odolnost zlata a jeho prosincové momentum se přenesly i do ledna, protože investoři hledají zajištění před rokem, který má být podle predikcí dosti náročný zejména pro ty, kdo mají peníze v akciích.

Od roku 2023 očekáváme, že bude pro ceny investičních kovů příznivý. V jejich prospěch totiž hovoří nejen recese a riziko poklesu cen na akciových trzích, ale i případný vzestup diskontní sazby a vyhlídky na oslabení dolaru. V neposlední řadě pak i zvýšená pravděpodobnost, že se střednědobá inflace nevrátí na očekávanou 2,5% hladinu, ale ustálí se někde kolem 4 %. To všechno hrálo svou roli první den skutečného obchodování v novém roce, kdy dolar dočasně posílil a klesly nejen výnosy z dluhopisů, ale i akcie. Nová minima tohoto cyklu dostihla i takové firmy, jako jsou Tesla nebo Apple.

Zdroj: Saxo Group

Náš hlavní akciový stratég Peter Garnry ve svém nedávném článku k akciím poznamenal: „Přichází nový rok s novými nadějemi, ale kolem inflace, úrokových sazeb, geopolitických rizik a Číny zůstává všechno při starém. Za pár týdnů začnou firmy oznamovat hospodářské výsledky za poslední kvartál a klíčovou otázkou teď je, nakolik snižují své prognózy pro rok 2023 a uvědomují si faktory, které budou nepříznivě ovlivňovat jejich provozní marže.“

Kromě už zmíněných faktorů, které budou v letošním roce podporovat zlato, předpokládáme, že po něm bude i nadále značná poptávka ze strany centrálních bank a ta bude tlumit případné šoky na trhu. Světová rada pro zlato uvedla, že ho veřejný sektor za první tři čtvrtletí loňského roku nakoupil 673 tun, což je víc než jindy za celý rok už od roku 1967. Z velké části za tím stojí několik centrálních bank, které se snaží snížit své dolarové expozice. Tohle zbavování se dolarů a všeobecný hlad po zlatě by mělo přinést další silný rok nákupů zlata oficiálními institucemi.

Navíc očekáváme, že příhodnější investiční prostředí pro zlato pomůže vytvořit i obrat ze strany ETF, které se loni zbavily 120 tun, ale letos by mohly aspoň 200 tun nakoupit. Z hedgeových fondů se od počátku listopadu, kdy trojité dno předznamenalo změnu dosavadní strategie prodeje zlata při prvních známkách posilování, staly čistí kupci. V důsledku toho se jejich čistá pozice do 27. prosince změnila z 38k čistých krátkých pozic na 67k čistých dlouhých pozic.

Na začátku nového roku bývají obchodníci zpravila nejistí, protože se bojí, aby neudělali chybu. Zároveň může strach z toho, aby něco nepropásli (FOMO), přinést rychlý nárůst pozic, které pak mohou zůstat exponované, když se směr vývoje změní. Tato mechanika bude mít v nejbližší době dopad i na pohyb cen zlata, stříbra a platiny, zvlášť vzhledem k jejich výraznému posílení v prvních hodinách obchodování.

Technicky vzato zvyšuje skok na 1852 dolarů z minulého týdne (přesahující již tak strmý vzestupný trend) riziko, že trh vystřelil nahoru moc rychle a moc brzy, a potenciální kupci by měli uvážit, jestli raději nepočkat na fázi korekce nebo konsolidace. Další klíčovou hladinou odporu bude červnové maximum na 1878 dolarů a poté 1897 dolarů, což představuje 61,8% retracement korekce z roku 2022. Zatím ale nelze vyloučit ani návrat k 21dennímu klouzavému průměru, který je v současnosti na 1802 dolarů, což by znamenalo změnu celkově pozitivního sentimentu.

Zdroj: Saxo

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.