Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Pricing Overview

Value for money with Saxo's transparent pricing structure

In pricing, Saxo follows clear and explicit principles. Prices should be competitive and transparent, and never burdened with false incentives. In most areas, we offer volume-based fees that allow you to benefit from more attractive prices as your activity increases. And any time you trade with Saxo, you also gain access to reliable technology and supporting services. 

This is is what we mean by value for money.

Forexové spready už od 0,1 pipu

  • Viac ako 180 spotových menových párov, FX Forwardy a FX opcie
  • Možnosť zlepšenie ceny pri každom Forexovom obchode - pozrite si priemerné zlepšenia v našich štatistikách exekúcie
  • Menej predčasných stop-outov vďaka kvalitnej exekúcii - pozrite naše Pravidlá vykonávania príkazov
Viac informácií