Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Futures Margin Trading

Futures contracts are traded on margin enabling clients to leverage a small margin deposit for a much greater market effect.

The Initial margin is the collateral per contract required to open a Futures position.

After opening the Futures position you must maintain the required Maintenance margin in your account at all times.  

See all / Initial and Maintenance Margin

Margin Call 

If the funds in your account fall below the Maintenance margin, you will be subject to a margin call to either deposit more funds to cover the positions or close positions. Normally you will be notified through our trading platform and via e-mail. If the margin situation is not remedied, Saxo Bank may close positions on your behalf.  

Margin Trading carries a high level of risk to your capital with the possibility of losing more than your initial investment and may not be suitable for all investors. 

Ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary. 

See our Risk Warning.

Updated 06 Jan 2017

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.