Futures Margin Trading

Trading on Margin

Futures contracts are traded on margin enabling clients to leverage a small margin deposit for a much greater market effect.

Initial and Maintenance Margin

The Initial margin is the collateral per contract required to open a Futures position.

After opening the Futures position you must maintain the required Maintenance margin in your account at all times.  

See all / Initial and Maintenance Margin

Margin Call 

If the funds in your account fall below the Maintenance margin, you will be subject to a margin call to either deposit more funds to cover the positions or close positions. Normally you will be notified through our trading platform and via e-mail. If the margin situation is not remedied, Saxo Bank may close positions on your behalf.  

Risk Warning

Margin Trading carries a high level of risk to your capital with the possibility of losing more than your initial investment and may not be suitable for all investors. 

Ensure you fully understand the risks involved and seek independent advice if necessary. 

See our Risk Warning.

Updated 06 Jan 2017

Upozornenia na riziká futures

Future je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.


Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené.

Váš prehliadať nedokáže túto webovú stránku správne zobraziť.

Naša webová stránka je optimalizovaná pre prehliadače na operačnom systéme iOS 9.x a IE 10 alebo vyššom. Ak používate starší systém alebo prehliadač, stránka sa nemusí zobrazovať správne. Pre lepší výsledok, rosím, aktualizuje svoj prehliadač alebo systém.