Cenník pre futures

Pozrite si podrobnosti o našich špičkových províziách na futures.

Provízie

Máme tri cenové úrovne. Čím viac obchodujete, tým menej platíte.
Prečítajte si viac o našich typoch účtov

Tieto provízie sa vzťahujú na každý kontrakt a na každý obchod (nákup, predaj alebo vypršanie platnosti) a nezahŕňajú poplatky za menovú konverziu, ktoré sú uvedené v špecifikáciách kontraktu.

Mena kontraktuClassicPlatinumVIP
AUD
10 AUD / contract Min. 12.5 AUD
5 AUD / contract Min. 12.5 AUD
1 AUD / contract Min. 12.5 AUD
EUR
6 EUR / contract Min. 10 EUR
3 EUR / contract Min. 10 EUR
1 EUR / contract Min. 10 EUR
GBP
5 GBP / contract Min. 8 GBP
2.5 GBP / contract Min. 8 GBP
1 GBP / contract Min. 8 GBP
SGD
15 SGD / contract Min. 20 SGD
7.5 SGD / contract Min. 20 SGD
2 SGD / contract Min. 20 SGD
USD
6 USD / contract Min. 10 USD
3 USD / contract Min. 10 USD
1.25 USD / contract Min. 10 USD
CHF
8 CHF / contract Min. 11 CHF
4 CHF / contract Min. 11 CHF
1.5 CHF / contract Min. 11 CHF
JPY
1000 JPY / contract Min. 1200 JPY
800 JPY / contract Min. 1200 JPY
700 JPY / contract Min. 1200 JPY
SEK
75 SEK / contract Min. 100 SEK
40 SEK / contract Min. 100 SEK
15 SEK / contract Min. 100 SEK
CAD
6 CAD / contract Min. 10 CAD
3 CAD / contract Min. 10 CAD
1 CAD / contract Min. 10 CAD
HKD
30 HKD / contract Min. 0 HKD
25 HKD / contract Min. 30 HKD
15 HKD / contract Min. 30 HKD
NZD
15 NZD / contract Min. 0 NZD
7.5 NZD / contract Min. 15 NZD
3 NZD / contract Min. 15 NZD
Mena kontraktu
Classic
10 AUD / contract Min. 12.5 AUD
Platinum
5 AUD / contract Min. 12.5 AUD
VIP
1 AUD / contract Min. 12.5 AUD
Classic
6 EUR / contract Min. 10 EUR
Platinum
3 EUR / contract Min. 10 EUR
VIP
1 EUR / contract Min. 10 EUR
Classic
5 GBP / contract Min. 8 GBP
Platinum
2.5 GBP / contract Min. 8 GBP
VIP
1 GBP / contract Min. 8 GBP
Classic
15 SGD / contract Min. 20 SGD
Platinum
7.5 SGD / contract Min. 20 SGD
VIP
2 SGD / contract Min. 20 SGD
Classic
6 USD / contract Min. 10 USD
Platinum
3 USD / contract Min. 10 USD
VIP
1.25 USD / contract Min. 10 USD
Classic
8 CHF / contract Min. 11 CHF
Platinum
4 CHF / contract Min. 11 CHF
VIP
1.5 CHF / contract Min. 11 CHF
Classic
1000 JPY / contract Min. 1200 JPY
Platinum
800 JPY / contract Min. 1200 JPY
VIP
700 JPY / contract Min. 1200 JPY
Classic
75 SEK / contract Min. 100 SEK
Platinum
40 SEK / contract Min. 100 SEK
VIP
15 SEK / contract Min. 100 SEK
Classic
6 CAD / contract Min. 10 CAD
Platinum
3 CAD / contract Min. 10 CAD
VIP
1 CAD / contract Min. 10 CAD
Classic
30 HKD / contract Min. 0 HKD
Platinum
25 HKD / contract Min. 30 HKD
VIP
15 HKD / contract Min. 30 HKD
Classic
15 NZD / contract Min. 0 NZD
Platinum
7.5 NZD / contract Min. 15 NZD
VIP
3 NZD / contract Min. 15 NZD

 

Ak obchodujete s viac ako 5 000 kontraktmi za mesiac, kontaktujte nás ohľadom stanovenia ceny.

Úplný zoznam dostupných kontraktov na futures si pozrite na stránke s podmienkami obchodovania pre futures.

Všetky ceny uvedené na tejto stránke ponúkame novým klientom Saxo. Existujúci klienti majú prístup k informáciám o cenách priamo v obchodnej platforme.

Skutočná cena sa líši v závislosti od krajiny pobytu klienta.

Vyskytla sa chyba

Kontaktujte nás, ak problém pretrváva

Iné náklady

Pozície, ktoré držíte cez noc, na kótovaných futures, CFD futures a krátkých opčných kontraktoch vznikajú prevodné poplatky.

Prevodné poplatky sa vypočítajú na základe požiadavky intradennej marže a uplatňujú sa vtedy, keď sa pozícia drží do nasledujúceho obchodného dňa. Zúčtujú sa na konci každého mesiaca.

Pri futures je sadzba financovania na výpočet prevodných poplatkov založená na príslušnej medzibankovej sadzbe + prirážka* vo výške: 3,5 % (pre účty na úrovni Classic), 1,5 % (pre účty na úrovni Platinum) alebo 0,5 % (pre účty na úrovni VIP).

Pri krátkych opčných kontraktoch je sadzba financovania na výpočet prevodných poplatkov založená na príslušnej medzibankovej sadzbe + prirážka* vo výške 3,5 % (pre účty na úrovni Classic), 1,5 % (pre účty na úrovni Platinum) alebo 0,5 % (pre účty na úrovni VIP).

Prevodné poplatky = Požiadavka na maržu * Čas držania v dňoch * (Príslušná medzibanková sadzba + Marža)/(365 alebo 360 dní)

Upozorňujeme, že príslušné referenčné sadzby sa pohybujú na úrovni 0%.


*Upozorňujeme, že sadzba prirážky/zníženia sa pripočítava/odčítava od príslušnej referenčnej hodnoty pre konkrétnu menu.

Minimálny poplatok za tiket na futures kontrakt je 10 USD, 10 EUR, 8 GBP, 11 CHF, 12,5 AUD, 10 CAD, 1 200 JPY, 100 SEK alebo 20 SGD.

Viac informácií o našich všeobecných poplatkoch nájdete tu.

Pozrite si všetky naše ceny

Získajte mimoriadne konkurenčné spready a provízie vo všetkých triedach aktív, a ešte lepšie sadzby so zvyšujúcim sa objemom.

Ste pripravení začať?

Účet v Saxo si môžete otvoriť v niekoľkých krokoch a získať prístup ku všetkým triedam aktív


Upozornenia na riziká futures

Future je kategorizovaný ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.
Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknutím sem zistíte viac.

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.