Zobraziť menu sadzieb a podmienok

Pravidlá marží pre Forex Opcie

Vanilla Options Margin policy

The margin requirement on FX options is calculated per currency pair, (ensuring alignment with the concept of tiered margins as per FX spot and forwards) and per maturity date. In each currency pair, there is an upper limitation to the margin requirement that is the highest potential exposure across the FX options and FX spot and forward positions, multiplied by the prevailing spot margin requirement. This calculation also takes into account potential netting between FX options and FX spot and forward positions.

On limited risk strategies, e.g. a short call spread, the margin requirement on an FX options portfolio is calculated as the maximum future loss.

On unlimited risk strategies, e.g. naked short options, the margin requirement is calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

Tiered margin rates are applicable to the FX options margin calculation when a client's margin requirement is driven by the prevailing FX spot margin requirement, and not the maximum future loss. The prevailing FX spot margin levels are tiered based on USD notional amounts; the higher the notional amount potentially the higher the margin rate. The tiered margin requirement is calculated per currency pair. In the FX options margin calculation, the prevailing spot margin requirement in each currency pair is the tiered, or blended, margin rate determined on the basis of the highest potential exposure across the FX options and FX spot and forward positions.

Example 1: Short Call Spread or Limited Risk strategy

You sell a call spread on 10M USDCAD at strikes 1.41 and 1.42. 
The current spot rate is 1.40. 
The margin requirement will be the maximum future loss of 71,429 USD (10M x (1.42 – 1.41) = 100,000 CAD / USD @ 1.40).

Example 2: Unlimited Downside Risk

You sell a 10M USDCAD put option. You have an unlimited downside risk. The margin requirement is therefore calculated as the notional amount multiplied by the prevailing spot margin requirement.

The prevailing spot margin rate is determined by the highest potential exposure, which is 10M USD. 
Thus, the prevailing spot rate is the blended margin rate of 2.2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M). 
The margin requirement is therefore 220,000 USD (2.2% x 10M USD).

For additional examples click here.

View FX Margin Policy.


The FX option margin calculation does not apply to Touch options, however open positions will affect the amount you have 'Available for Margin Trading' as displayed in the Account Summary.

Therefore, if margin positions are held on the account, the 'Margin Utilisation' will increase when adding Touch option positions.

Note. Before opening the position a pre-check will be done to ensure that you cannot accidentally open a Touch option position that will move the Margin Utilisation above 100%.

risk-icon--red

Upozornenie na riziká FX Opcií

Opcia je kategorizovaná ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.

Mali by ste vziať na vedomie, že pri nákupe opcií v cudzích menách je vašou potenciálnou stratou suma prémie zaplatenej za opciu plus prípadné poplatky alebo transakčné poplatky, ak by opcia nedosiahla svoju cenu Strike k dátumu exspirácie

Niektoré trhy s opciami fungujú na báze marží, kedy kupujúci neplatí plnú prémiu zo svojej opcie v čase jej zakúpenia. V takomto prípade môžete následne byť vyzvaný na zaplatenie marže na opcii až do výšky vašej prémie. Ak tak neurobíte, vaša pozícia môže byť uzatvorená alebo zlikvidovaná.

Ak upíšete opciu, riziko je podstatne vyššie ako pri nákupe opcie. Môžete niesť zodpovednosť za maržu, aby ste si udržali svoju pozíciu, pričom môžete utrpieť stratu vysoko prevyšujúcu prijatú prémiu.

Upísaním opcie akceptujete zákonnú povinnosť zakúpiť alebo predať podkladové aktívum, ak sa opcia uplatňuje voči vám; doterajšia trhová cena sa však odchýlila od ceny Strike. Ak už vlastníte podkladové aktívum, ktoré ste sa zmluvne zaviazali predať, vaše riziko bude obmedzené.

Ak nevlastníte podkladové aktívum, riziko môže byť neobmedzené. Iba skúsené osoby by mali zvážiť upísanie nekrytých opcií, a to až po úplnom zabezpečení podrobných príslušných podmienok a potenciálneho rizika.

Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené. Kliknite sem pre ďalšie informácie. 

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme súbor dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientské zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.