Obchodovanie opčných kontraktov

S opčnými kontraktmi môžete zaistiť vaše portfólio a vygenerovať zisk z cenových pohybov alebo volatility.

Smerovanie trhu prestáva byť podstatné, keďže môžete obchodovať rôzne pohľady na trhu, bez ohľadu na to, kam sa ceny hýbu. Saxo Bank vám ponúka možnosť obchodovať opcie na futures a indexy a zaisťovať portfólio z akcií alebo futures.

Zatiaľ čo vy obchodujete s opciami na futures s úrokovými sadzbami, akciovými indexmi, cudzími menami, energiami, kovmi a poľnohospodárskymi komoditami, nespochybňujeme dôležitosť ponúkania likvidných zmlúv.

Poplatky za opčné kontrakty len 1,50 USD

Profesionálna technológia

Naše obchodné platformy sú rýchle, intuitívne a jednoduché. V Saxo Bank nájdu obchodujúci s opciami jedinečnú kombináciu technológie a nástrojov, ktoré vám ako investorovi prinášajú príležitosti.

Používajte akcie alebo dlhopisy ako kolaterál

Ak obchodujete s akciami alebo dlhopismi, už máte aktívum, ktoré je možné použiť ako kolaterál na obchodovanie s opčnými kontraktmi. Napríklad využite až 95 % hodnoty vašich dlhopisov ako kolaterál.

Model rôznych tried aktív

Okrem opcií môžete obchodovať s akciami, menami, dlhopismi a ďalšími aktívami z jedinej platformy a jediného účtu, využívať opcie na zabezpečenie vašich investícií alebo získanie expozície v širšom kontexte.

Globálny prístup

So Saxo získavate prístup k jedným z najlikvidnejších opcií na svete. A máte na dosah ruky bohaté množstvo znalostí a informácií od nás aj tretích strán.

Kúpy, predaje a spready vám umožňujú využívať rôzne situácie na trhu. Opcie môžete využiť na získanie väčšej expozície, na ochranu vašich pozícií pred určitými rizikami alebo jednoducho na využitie fázy trhovej neistoty a zvýšenej volatility.

Zistite nižšie viac o základných stratégiách opcií a ako ich môžete využiť. 

Bear Put Spread

Túto stratégiu by ste použili, ak by ste sa domnievali, že cena podkladového aktíva by mala mierne klesať. Táto stratégia sa realizuje prostredníctvom nákupu vyššej predajnej opcie „v peniazoch“ a predávaním nižšej predajnej opcie „mimo peňazí“.

Ďalšie informácie

Bull Call Spread

Táto stratégia je ideálna, ak by ste sa domnievali, že cena podkladového aktíva by mala mierne stúpať. Táto stratégia sa realizuje prostredníctvom nákupu kúpnej opcie „v peniazoch“, a zároveň zapisovaním vyššej kúpnej opcie „mimo peňazí“.

Ďalšie informácie

Long strangle

Toto je neutrálna stratégia, pri ktorej by ste zároveň kupovali predajnú opciu mierne „mimo peňazí“ a kúpnu opciu mierne „mimo peňazí“. To by bolo užitočné, ak by ste sa domnievali, že podkladová akcia by mala v období volatility stúpnuť.

Ďalšie informácie

Pozrite si podrobnosti o všetkých konkurencieschopných cenách

Poplatky za opčné kontrakty len 1,50 USD

Sprístupňujeme konkurencieschopné ceny a úzke spready – všetko jedným kliknutím. Použite našu platformu na obchodovanie cien v reálnom čase pre úplnú transparentnosť. A s poplatkami vychádzajúcimi z objemu platí, že čím viac obchodujete, tým menšie náklady vám vzniknú.

Cenník
Poplatky len1,50USD
Cenník

Odborné znalosti a informácie


Získajte s Futures Institute okamžitý prístup k ponukám futures, grafom, novinkám a komentárom o trhu od odborníkov z odvetvia. Prináša vám CME Group, špičkový a najrozmanitejší trh na svete.

Navštívte Futures Institute >

Nezáleží na tom, či ste nováčikom v obchodovaní s opciami alebo jednoducho hľadáte spôsob, ako si vybrúsiť svoje obchodné schopnosti. V Saxo Academy nájdete tie pravé videá, moduly, kurzy a kvízy pre vás. A okrem toho vám naše partnerstvo s OIC prináša zdroje z najlepšieho prameňa praktických a teoretických informácií v odvetví. 

Navštívte Saxo Academy

risk-icon--red

Opcia je kategorizovaná ako červený produkt, pretože sa považuje za investičný produkt s vysokou komplexnosťou a vysokým rizikom.

Od dánskych bánk sa vyžaduje, aby kategorizovali investičné produkty ponúkané retailovým klientom v závislosti od rizika a komplexnosti produktu, a to na zelené, žlté alebo červené.

Opcie nesú v sebe riziko a nie sú vhodné pre všetkých investorov, pretože osobitné riziká súvisiace s obchodovaním s opciami môžu investorom spôsobiť náhle a výrazné straty.  Oprávnenie obchodovať s opciami podlieha posúdeniu a schváleniu zo strany Saxo Bank A/S. Pred nákupom alebo predajom opcie si investori musia prečítať informačný dokument Charakteristiky a riziká štandardizovaných opcií , v ktorom sú vysvetlené základné charakteristiky a riziká opcií obchodovaných na burze. 

Ďalšie riziká: Spready, straddles a ďalšie podobné špeciálne stratégie obchodovania s opciami môžu zahŕňať výrazné transakčné náklady vrátane viacnásobných provízií, ktoré môžu ovplyvniť potenciálny výnos. Ide o pokročilé opčné stratégie, ktoré často zahŕňajú väčšie a komplexnejšie riziká ako základné opčné obchodovanie.

Uplatnenie a priradenie opcií, najmä tzv. amerických opcií, môže viesť k významným stratám, predovšetkým ak je vypisovateľ opcie „nekrytý“. Opcie, ktoré exspirujú „v peniazoch“ (in-the-money) sa uplatnia automaticky, kým opcie „mimo peňazí“ (out-of-the-money) exprirujú bez uplatnenia. V niektorých prípadoch sa majitelia nakúpených OTM opcií môžu rozhodnúť pre ich uplatnenie, ak sú opcie veľmi blízko k dennej zúčtovacej cene podkladového aktíva, napr. „Pin Risk“.