Vzdelávanie a výskum

Tie správne zručnosti, informácie a schopnosť konať – to sú predpoklady úspechu v obchodovaní a investovaní.

Saxo prináša viac než len príležitosť obchodovať. V Saxo sa do unikátnej kombinácie spájajú najlepší odborníci, profesionálne nástroje, odborný výskum a najnovšie technológie s jediným cieľom: pomôcť vám uspieť. Získajte vzdelanie, zručnosti a informácie, ktoré potrebujete.

Vzdelávanie, kurzy a učebné materiály

Chceme, aby sa našim klientom darilo. A pre väčšinu z nás úspech nie je niečo, čo nám jednoducho spadne do lona. Musíme si ho zaslúžiť a môžeme sa to naučiť. Cieľom Saxo Academy je poskytnúť vám súbor nástrojov, s ktorým využijete celý svoj potenciál. Saxo ponúka širokú paletu jednoduchých výučbových modulov, ktoré si je možné prezerať samostatne tak, ako ich potrebujete, alebo spojiť do špecifických kurzov.

Navštívte Saxo Academy

Interný odborný výskum

Získajte prístup k tímu interných stratégov a odborníkov. Objavte ich názory na trhy, triedy aktív a obchodovateľné nástroje. Zistite, ako ladia s vaším vlastným spôsobom myslenia a využite ich informácie vo vašich rozhodnutiach v rámci obchodovania – alebo jednoducho v nich vyhľadajte svieže myšlienky a nové perspektívy.

Steen Jakobsen

Hlavný ekonóm a výkonný riaditeľ pre investície

Steen Jakobsen začal prvýkrát pracovať v Saxo Bank v roku 2000 na pozícií hlavného ekonóma a výkonného riaditeľa pre investície do roku 2009. Zameriava sa na tvorbu stratégií alokácie aktív a analýz celkových makroekonomických a politických okolností na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja v grafoch.

Ole Hansen

Vedúci pre komoditné stratégie

Ole Hansen pracuje v Saxo Bank od roku 2008 a je vedúcim pre stratégiu v komoditách od októbra 2010. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz globálnych komoditných trhov, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technického vývoja.

John Hardy

Vedúci pre FX stratégie

John Hardy pracuje v Saxo Bank od roku 2002 a je vedúcim pre stratégiu FX od októbra 2007. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz na menovom trhu, ktoré identifikuje na základe základných informácií, zmien v makroekonomických motívoch a technického vývoja.

Peter Garnry

Vedúci pre akciové stratégie

Peter Garnry sa stal členom Saxo Banky v roku 2010 a zastupuje funkciu vedúceho oddelenia akciových stratégií. V roku 2016 prevzal zodpovednosť za tím kvantitatívnych stratégií, ktorý sa zameriava na aplikáciu počítačového modelovania na finančné trhy. Pomocou štatistiky a modelovania rozvíja obchodné stratégie a analýzy akciových trhov i akcií jednotlivých spoločností.

Kay Van-Petersen

Globálny makrostratég

Kay Van-Petersen nastúpil do Saxo Bank v roku 2014 ako globálny makrostratég pôsobiaci v Singapure. Zameriava sa na tvorbu stratégií a analýz rôznych tried aktív na základe monetárnych a fiškálnych politík, globálnej geopolitickej situácie, ako aj základných makroekonomických informácií. Taktiež zohľadňuje nálady na trhu, technické faktory a faktory pohybu.

Christopher Dembik

Vedúci pre makroanalýzy

Christopher Dembik pracuje v Saxo Bank od roku 2014 a je vedúcim pre makroanalýzy roku 2016. Zameriava sa na tvorbu analýz na monetárnych politík a makroekonomického vývoja v globálnom pohľade, ktoré identifikuje na základe základných informácií, nálad na trhu a technickej analýzy.

Althea Spinozzi

Špecialistka na fixný príjem

Althea Spinozzi nastúpila do Saxo Bank v roku 2017 a pôsobí ako špecialistka na fixný príjem. Althea realizuje výskum v oblasti fixného príjmu a priamo pomáha klientom pri výbere dlhopisov a obchodovaní s nimi. Vďaka svojim znalostiam v oblasti úverov s pákovým efektom sa zameriava najmä na dlhopisy s vysokými výnosmi a firemné obligácie s atraktívnymi charakteristikami rizika a návratnosti.

Eleanor Creagh

Trhová strategička pre Austráliu

Eleanor Creagh nastúpila do Saxo Bank v roku 2018 ako trhová strategička pre austrálsky trh. Zodpovedá za vytváranie, implementáciu a sledovanie akciových stratégií a prieskumy pre obchodníkov a investorov, ako aj za vývoj kvantitatívneho modelu a prispôsobených matematických systémov pre firemných klientov.