Saxo Bank Saxo Bank Saxo Bank

List od generálneho riaditeľa

Thought Leadership 3 minutes to read
Kim Fournais

Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank

Summary:  Počas prvých šiestich mesiacov roka sme boli cez pandémiu a ňou vyvolané ozdravné úsilie na finančných trhoch svedkami bezprecedentných pohybov. Akciové trhy dosiahli nové rekordy a miesto na výslní si užívali kryptomeny a špekulatívne akciové tituly. Teraz je čas bilancovať. My v Saxo Bank sme tento čas využili na vzdelávanie a zlepšovanie služieb pre našich klientov. Dôvera, ktorú ste nám ako investori preukázali, ma napĺňa veľkou vďakou a zároveň pokorou. Teším sa preto na ďalších šesť mesiacov roka.


Vážený klient,

prvých šesť mesiacov tohto roka bolo naozaj neuveriteľných. Boli sme svedkami bezprecedentných pohybov na globálnych trhoch, najmä pri špekulatívnych akciách a kryptomenách. Dialo sa to na pozadí globálneho ozdravenia ekonomiky z pandémie. Akciové trhy vďaka tomu vzrástli na nové maximá. Dúfam, že ste to ako investor patrične využili. 

Počet našich klientov stúpol ako nikdy predtým, čo ma napĺňa vďakou a zároveň pokorou. Počas prvého polroka sme sa zamerali na tvorbu inšpiratívneho a vzdelávacieho obsahu pre investorov. Našim cieľom bolo aj zlepšenie užívateľského zážitku pri práci s našimi platformami a ďalšími relevantnými službami. Vďaka nim môžete realizovať informované a správne finančné rozhodnutia. 

Pred 29 rokmi som zakladal Saxo Bank s cieľom prelomiť bariéry platné v tom čase pri obchodovaní a investovaní na finančných trhoch. Stali sme sa vďaka tomu jednou z prvých finančných inštitúcií, ktorá ponúka online obchodné platformy sprístupňujúce súkromným investorom rovnaké nástroje a investičné možnosti, aké mali dovtedy k dispozícií len veľké inštitúcie, portfólio manažéri a profesionálni obchodníci. 

Našim poslaním je umožniť Vám aj naďalej naplno realizovať Vaše finančné ašpirácie a potreby. V súčasnom prostredí trhovej volatility a neistoty je veľmi dôležité riadiť riziko správnym spôsobom. Potreba orientovať sa na trhoch v týchto časoch vyžaduje správny manažment. Chceme Vám preto aj naďalej prinášať relevantné informácie, trhové analýzy, inšpirácie a ďalšie nástroje potrebné pri riadení rizika a orientácii na finančných trhoch.  

Naďalej sa chceme venovať zlepšovaniu našich služieb, aby ste dokázali využiť všetky príležitosti, ktoré finančné trhy ponúkajú. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Umožňuje nám posúvať sa stále ďalej. Budem úprimne rád a poctený, ak mi dovolíte dokázať Vám, že Saxo Bank si zaslúži Vašu dôveru. 

V najbližšej budúcnosti Vám predstavíme množstvo nových produktov a funkcionalít. Možno aj vy nasledujúce mesiace využijete na dovolenku. Prajeme Vám preto krásne leto a tešíme sa na opätovnú spoluprácu.

S úctou
Kim Fournais
CEO a zakladateľ Saxo Bank
 

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.