Saxo Bank Saxo Bank Saxo Bank

Zpráva od generálního ředitele

Thought Leadership 3 min čtení
Kim Fournais

Spoluzakladatel a generální ředitel Saxo Bank

Shrnutí:  Během globální pandemie a následného zotavení jsme byli v prvních šesti měsících letošního roku svědky nebývalých věcí. Akciové trhy vyběhly na nová absolutní maxima a kryptoměny a spekulativní akcie se přímo utrhly ze řetězu. My jsme se mezitím snažili vás inspirovat, nabízet důležité informace a dál vylepšovat služby, které Saxo nabízí. Teď nastal čas se ohlédnout. Jsme opravdu poctěni důvěrou, kterou v nás vkládáte, jsme vám za ni vděční a do nadcházejícího pololetí vstupujeme s optimismem.


Vážení klienti,

za posledních šest měsíců byl vývoj na globálních trzích přímo fantastický. Byli jsme svědky nebývalého růstu, zejména v oblasti spekulativních akcií a kryptoměn. Celý svět se pomalu vzpamatovával z pandemie a akciové trhy dosáhly nových absolutních maxim. Pevně doufám, že jste i vy, jako investoři, měli příležitost zhodnotit své prostředky.

Jsme poctěni tím, že služby Saxo Bank využívá více lidí než kdy dřív, a jsme vám za to vděční. V uplynulém pololetí jsme se soustředili zejména na to, abychom svým klientům zajistili inspiraci a potřebné informace, kvalitnější zážitky při využívání naší platformy a včasný, relevantní a férový přístup k produktům, umožňující optimální, kvalifikované rozhodování o vlastních financích.

Před 29 lety jsem zakládal Saxo s cílem odstranit překážky, které znemožňovaly investování a obchodování obyčejným lidem. A tak byla Saxo Bank jednou z prvních finančních institucí, které vyvíjely platformy pro online obchodování, a nabízely tak soukromým investorům stejné nástroje a stejný přístup na trhy, jaký měli profesionální obchodníci, velké instituce a manažeři fondů. 

Naším cílem je pomoci vám naplnit vaše finanční aspirace a něco dokázat. Vzhledem k současné volatilitě a nejistotě na trzích je víc než kdy dřív důležité správné řízení rizik. Pokud máte těmito výzvami projít s hlavou vztyčenou, musíte si zachovat chladnou hlavu. I nadále vás budeme při řízení rizika podporovat pomocí včasných a relevantních průzkumů trhu, inspirace a nástrojů, které budete na trzích potřebovat. 

I do budoucna se budeme plně věnovat dalšímu zdokonalování nabízených nástrojů, abyste mohli co nejlépe využívat příležitostí, které trhy nabízejí. A velmi oceňujeme vaše názory a připomínky, které nám pomáhají podávat lepší výkony. S chutí a s radostí vám dokážeme, že si Saxo Bank vaši důvěru zaslouží.

Připravili jsme mnoho zajímavých produktů a funkcí, které bychom vám chtěli v blízké budoucnosti nabídnout. A protože mnozí z našich klientů vyrazí v nadcházejících měsících na zaslouženou dovolenou, přejeme vám báječné léto a těšíme se na další spolupráci. 

S pozdravem
Kim Fournais
CEO a zakladatel Saxo Bank

Nejnovější informace z trhů


Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.