Týždenný FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot majú nízky holubičí bar Týždenný FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot majú nízky holubičí bar Týždenný FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot majú nízky holubičí bar

Týždenný FX Chartbook: USA CPI a FOMC dot plot majú nízky holubičí bar

Forex 5 minutes to read
Charu Chanana

Vedúci Forex stratégie

Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI


Kľúčové body:
  • USD: Rast zostáva obmedzený po ziskoch po NFP
  • EUR: Nervozita z volieb v EÚ by mohla ustúpiť
  • GBP: Odolnosť na pozadí volieb v Spojenom kráľovstve
  • JPY: BOJ by mohla signalizovať júlové zvýšenie sadzieb
  • XAU: Brzdenie nákupu zlata zo strany PBOC by mohlo znamenať zmenu dopytu
USD na konci týždňa opäť posilnil v dôsledku horúcich údajov o zamestnanosti v USA, ale CHF zostal na lepšej pozícii, keďže SNB zmenila svoj postoj k FX. Striebro sa po silných ziskoch v poslednom období prudko prepadlo, zatiaľ čo zlato sa tiež prepadlo v dôsledku horúcich údajov o pracovných miestach a správ o zastavení nákupov zlata zo strany PBOC.
Náš FX Scorecard ukazuje, že pozitívna dynamika môže narastať v USD, GBP a CAD, zatiaľ čo negatívna v NZD a zlate.
Forex COT k týždňu 4. júna zaznamenal zníženie dlhých pozícií v dolároch už šiesty týždeň po sebe a počas tohto obdobia klesli o viac ako 50 %. Čerstvé dlhé pozície boli ďalej pridané do GBP, EUR a NZD, zatiaľ čo krátke pozície boli pokryté v JPY, zatiaľ čo boli ďalej pridané v CAD, CHF a AUD.

-----------------------------------------------------------------------

Najnovšie články a podcasty o FX:

Najnovšie články a podcasty o makre:

Týždenné FX Chartbooks:

Séria FX 101:

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.