Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví

Turbulence na akciovém trhu odhalují obrovské rozdíly ve výkonnosti odvětví

Equities 5 minutes to read
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Summary:  Indexy S&P 500 a Nasdaq od začátku roku klesají v procentuálním vyjádření již dvouciferným tempem. Bližší pohled nicméně odhaluje, že existují jak odvětví a společnosti, které si vedou velmi špatně, tak ale některé, které naopak rostou. To poukazuje na sílu diverzifikace a také možnost na trhu nalézt výkonné oblasti, ačkoliv s určitou pachutí vzhledem ke zbytku trhu.


Buďme upřímní - rok 2022 je zatím hrozným časem pro investování. Vidíme propad hlavních akciových indexů, jako je S&P 500 a Nasdaq, výrazně více než deset procent. Minulý čtvrtek jsme byli svědky toho, jak Nasdaq dostal masivní zásah, když se propadl o více než pět procent. Pády, jako jsou tyto, mohou vést k jednoduchému závěru, že všechno je dole, což je do jisté míry pravda. Krása práce s daty spočívá v tom, že je obvykle můžete přeložit tak, aby odpovídaly vašemu vyprávění.

Tudíž když se podíváte na oba indexy a porovnáte jejich současnou cenu s nejvyšší cenou za poslední rok (konkrétně 52 týdnů) pouze jedna společnost, Cerner Corporation (americký dodavatel služeb zdravotnických informačních technologií, zařízení a hardwaru) má nyní vyšší cenu než v předchozím období.

Pokud se však podíváte na výkonnost indexů v roce 2022, pak můžete vidět, že existuje velký rozdíl mezi tím, jak si vedla jednotlivá odvětví a společnosti.

Když se zaměříte na S&P 500 na úrovni sektoru (všechny společnosti mají stejnou váhu), uvidíte, že energie vzrostly o 47 %, a svým způsobem udržují  indexy nad vodou. Tento sektor těží z rostoucích cen energií a paliv, přičemž  například společnost Occidental Petroleum vzrostla o více než 100 %.

Na druhé straně spektra ztratil Automotive a Produkty dlouhodobé spotřeby  téměř pětinu své hodnoty, stejně jako informační technologie. Obě oblasti jsou silně ovlivněny rostoucími problémy s dodavatelskými řetězci, zatímco automobilový průmysl je také zastaven nedostatkem polovodičů.

Nejhůře si vede Netflix, který táhne oba indexy dolů - od začátku roku ztratil téměř 70 % své hodnoty.

Co dál?

I když se to může zdát jako datový blábol, existují nejméně dva závěry, které z toho lze vyvodit. První – a nejdůležitější – je, že indexy sice klesají, ale jsou dokonalými příklady síly diverzifikace. Protože investoři, kteří se nediverzifikovali (např. vložili všechny své peníze do akcií, jako je Netflix), jsou na tom mnohem hůře než investor, který investoval široce do některého z indexů. Když diverzifikujete své investice, je pravděpodobné, že něco funguje dobře, i když vaši miláčci zklamou.

Druhý závěr by měl být brán s rezervou a neměl by být chápán jako návrh na zdivočení na trzích. Ale pro ty, kteří podstupují riziko, existují společnosti, které vám mohou poskytnout zisk - zejména v komoditní sféře.
Bez ohledu na to, zda chcete jít za ziskem nebo diverzifikovat své portfolio, řízení rizik je klíčem k zajištění toho, abyste mohli svou strategii provádět pohodlně a efektivně.Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.