Federal Reserve Federal Reserve Federal Reserve

Jádrová inflace je neoficiálně po smrti

Peter Garnry

Vedúci pre akciovú stratégiu

Summary:  Centrální banky začaly řešit inflaci moc pozdě, podcenily totiž účinky stimulů zavedených během pandemie. Očekávaly, že se dodavatelské řetězce a nabídková strana ekonomiky obecně vrátí do normálu mnohem rychleji. Pokud se teď zbytečně upnou k jádrové inflaci, může dojít k velkému omylu. Během nadcházející krize se bude vše točit kolem potravin a energií a také v dalších letech zde budou inflační tlaky v podobě klimatické změny a zelené transformace. Investoři by měli víc investovat do hmotného světa, aby podobná inflační rizika vykompenzovali.


Energetická krize se projeví ve všem

Zhruba 30 centrálních bank z celého světa se rozhodlo cílit inflaci na základě indexů celkové inflace. V USA jde o Index výdajů na osobní spotřebu (US Personal Consumption Expenditures Index), oficiálně představený v lednu 2012. Ačkoli oficiální cílení pracuje s indexy celkové inflace, mnohé centrální banky a ekonomové přikládají větší váhu indexům jádrové inflace. Ty z cenového indexu eliminují energie a potraviny. Právě tato praxe je patrně příčinou toho, že centrální banky reagovaly na aktuální inflační situaci tak pomalu. Stačí si vzpomenout, jak Jerome Powell před rokem v Jackson Hole prohlašoval: „Ještě se musíme hodně snažit, abychom dosáhli maximální zaměstnanosti, a jen čas ukáže, zda je 2% inflace trvale udržitelná.“ V té době činil americký CPI meziročně 5,4 % a jádrový CPI meziročně 4,3 %.

Indexy jádrové inflace ignorují energetické a potravinové položky, protože ty jsou považovány za nepředvídatelné a do značné míry nezávislé na trendových změnách celkových cen. Navíc panuje klíčový předpoklad, že za jejich změnami stojí dočasné faktory, které se později vrátí do normálu (viz níže uvedený citát Federální rezervní banky v San Francisku). Stejný argument se používal u narušených dodavatelských řetězců, i když jejich návrat k normálu ve skutečnosti trval mnohem déle, než se čekalo.

„Ovšem i když se mohou ceny tohoto zboží často rychle zvyšovat, či snižovat, nemusí mít tyto cenové výkyvy žádnou souvislost s trendovými změnami celkové cenové hladiny ekonomiky. Změny cen potravin a energií často souvisejí spíše s dočasnými faktory, které mohou později začít působit opačným směrem.”

Potraviny a energie budou do budoucna přispívat k vyšší inflaci

Náš tým často píše o fyzickém světě a v poslední době jsme přinesli indexy odvětvových skupin závislých na hmotných a nehmotných aktivech. Nejednou jsme už poukazovali na to, jak svět zanedbal investice do globální energetiky a těžby a proč nás teď budou následky těchto rozhodnutí pronásledovat celé roky. Potraviny a energetika jsou navíc vzájemně propojené, což vidíme dnes, když společnost Yara International kvůli zvýšeným cenám zemního plynu omezila produkci amoniaku v Evropě na pouhých 35 % své kapacity. Pokles výroby amoniaku znamená méně dusíkatých hnojiv pro zemědělce, a tedy i nižší produkci potravin, což může dál zvýšit jejich ceny.

Dnes už by mělo být jasné, že ignorovat ceny potravin a energií může být ze strany centrálních bank velká chyba. Kvůli klimatické změně bude celosvětová produkce potravin méně předvídatelná a ceny půjdou výš. Zelená transformace bude navíc ještě roky zvyšovat ceny energií. Podle nás bude nadcházející desetiletí v mnohém připomínat 70. léta minulého století. Politici budou zasahovat do ekonomiky, aby zmírnili dopady vyšších cen, ale jejich rozhodnutí povedou k rychlému růstu nominální ekonomiky, čímž prodlouží jak trvání inflace, tak dobu nezbytnou k nalezení nového normálu. Fedem používaný ukazatel meziměsíční jádrové inflace má za posledních šest měsíců hodnotu 0,4 %, což by v přepočtu na rok odpovídalo zhruba 5% jádrové inflaci. Pokud tedy chceme inflaci zkrotit, musí být krátkodobé úrokové sazby nastavené podstatně výš. Celková inflace je v současnosti oproti jádrové inflaci dvojnásobná.

 

Jádrový index PCE CPI meziměsíční | Zdroj: Bloomberg

Nominální mzdy udrží inflaci v běhu mnohem déle

V této zprávě ECB ze srpna 2002 došli autoři k závěru, že by měly centrální banky při monitorování inflace přikládat značnou váhu růstu nominálních mezd. Když se podíváme na růst nominálních mezd v USA, ukazuje níže uvedený graf třífázovou akceleraci, kterou jsme mohli v americké ekonomice pozorovat od roku 2009. První fáze v letech 2009-2015 s sebou přinesla roční růst mezd o pouhá 2 %, protože těsně po globální finanční krizi trpěla ekonomika nízkou poptávkou. Druhou fází bylo období od roku 2015 do počátku roku 2020, kdy rozvolněná monetární politika a pomalu se zotavující ekonomika zvýšily roční růst nominálních mezd v USA na 2,9 %.

Třetí fázi představuje období od počátku roku 2020 do dneška a zde jsou hlavním faktorem mimořádné monetární a fiskální stimuly zavedené po vypuknutí globální pandemie. Celkový objem stimulů byl srovnatelný s obdobím těsně po 2. světové válce a tyto finanční prostředky se napumpovaly do globální ekonomiky, která byla při zpětném pohledu mnohem blíž nepřekonatelným fyzickým limitům nabídky, než se v dané době myslelo. Proto byla poptávka mnohem silnější než růstový trend, a tak se roční růst nominálních mezd zrychlil na 5,2 %. Zdá se, že máme před sebou skutečně vážný problém, protože inflace už není ukotvená na 2 %.

Index hodinové mzdy v USA | Zdroj: Bloomberg

Investujte do hmotného světa

V inflačním prostředí musí hmotný svět dramaticky nabývat na významu. Investoři by do něj měli investovat, aby kompenzovali inflační rizika a udržovali reálnou hodnotu bohatství. V našem komentáři „Hmotný svět vrací úder“ (Tangible world is fighting back) upozorňujeme na odvětvové skupiny, které jsou součástí hmotného světa, a náš přehled výsledků tematických košů zároveň ukazuje, které části hmotného světa si vedou dobře. Letos to jsou komodity, obrana, obnovitelné energie, logistika a energetická úložiště. Firmy z jednotlivých tematických košů najdou klienti Saxo na našich obchodních platformách.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.