Zrównoważone portfele SaxoSelect

Zbilansowane portfele SaxoSelect to świetny wybór dla inwestorów długoterminowych, którzy szukają alternatywy dla samodzielnego inwestowania.

Nasze portfele zbilansowane zapewniają Ci łatwy dostęp do profesjonalnego i inteligentnego zarządzania portfelem już od kwoty 10 000 EUR. Po prostu wybierz jeden z trzech profili ryzyka i zainwestuj w zdywersyfikowany portfel umożliwiający obrót wieloma aktywami, zarządzany przez Saxo i skonstruowany na bazie funduszy ETF iShares oraz badań inwestycyjnych BlackRock.

Współpraca z BlackRock

Wybierz portfel odpowiedni dla siebie

Doświadczenie Saxo w zakresie zarządzania technologiami i aktywami oraz dane, narzędzia i zmysł BlackRock sprawiają, że inwestowanie w profesjonalny portfel dostępne jest już od 10 000 EUR.

Zyskaj dostęp do aktywnie zarządzanego rozwiązania o znacznej dywersyfikacji umożliwiającego obrót wieloma klasami aktywów — i to w jasnej, konkurencyjnej cenie. Ta sama metodologia i wiedza, które stanowią podstawę zarządzania największymi portfelami na świecie. Regularne równoważenie, aktywne wyważanie zarówno na poziomie portfela i poziomów klas aktywów, jak i profesjonalnej kontroli ryzyka.

Portfel konserwatywny

Ostrożny profil inwestycyjny dla osób o bardziej zachowawczym stosunku do ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie pragnących długoterminowego wzrostu. Jest to możliwe dzięki stosunkowo niższemu zaangażowaniu w rynki akcyjne i nietradycyjne inwestycje o stosunkowo wyższym ryzyku aniżeli obligacje.
Inwestuj

Portfel zrównoważony

Zbilansowany profil inwestycyjny dla osób o bardziej umiarkowanym stosunku do ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie szukających większego potencjału długoterminowego wzrostu wartości portfela. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w rynki akcyjne i nietradycyjne inwestycje o stosunkowo wyższym ryzyku aniżeli obligacje.
Inwestuj

Portfel agresywny

Śmielszy profil inwestycyjny dla osób o wysokiej tolerancji ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie szukających możliwości większego długoterminowego wzrostu portfela. Większość portfela stanowią zazwyczaj transakcje na rynkach akcji oraz inwestycje alternatywne.
Inwestuj

Czym są zbilansowane portfele?

Korzyści z portfeli zrównoważonych

Profesjonalne inwestowanie

Inwestowanie Twoich aktywów i zarządzanie nimi odbywa się na profesjonalnym poziomie. Automatyczne równoważenie, rygorystyczna kontrola ryzyka i aktywna alokacja wykorzystujące wiedzę dwóch instytucji finansowych klasy premium: Saxo i BlackRock.

Łatwy dostęp

To możliwe dzięki technologii Saxo: kilka prostych kroków i minimalny wkład 10 000 EUR zapewnią Ci dostęp do podejścia inwestycyjnego osób zarządzających największymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi na całym świecie.

Przejrzysta kontrola

Możesz łatwo otwierać i zamykać pozycje według własnego uznania. Fundusze ETF iShares są całkowicie przejrzyste, co oznacza, że dokładnie znasz poziom wszelkiego ryzyka.

Klarowne warunki cenowe

Korzystasz z jasnych cen, dzięki czemu nie musisz martwić się o ukryte opłaty, które tak często wpływają na zyski z inwestycji. Saxo pobiera jedną opłatę w wysokości *0,9% rocznie (z VAT) — bez prowizji za transakcje czy opłat powierniczych.

*Zarządzający funduszami ETF również pobiera opłatę za zarządzanie aktywami funduszu. Opłata ta nosi nazwę wskaźnika kosztów i pomniejsza wartość aktywów przechowywanych przez fundusz, a więc cena EFT nie uwzględnia wskaźnika kosztów. Opłata za usługę jest wyliczana na podstawie wartości końcowej Twojego portfela zbilansowanego na koniec każdego dnia i pobierana na koniec każdego kwartału.  Uwaga: jeśli wybierzesz portfel zbilansowany notowany w innej walucie niż waluta rachunku finansowego, ponosić będziesz opłatę za przeliczenie waluty (0,5% zainwestowanej kwoty za przeliczenie).

Silny partner — udowodnione wyniki

Łącząc nasze wiodące technologie transakcyjne z narzędziami inwestycyjnymi BlackRock, tworzymy przyszłość inwestowania.  BlackRock, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami (wartymi 5,1 biliona dolarów), cieszy się zaufaniem wielu dużych instytucji oraz indywidualnych inwestorów w zakresie inwestycji.

Tworzenie inteligentnego portfela — od analizy do inwestycji.

Perspektywy inwestycyjne

Badania i analizy sprowadzają wiadomości gospodarcze i zmiany rynkowe do perspektyw inwestycyjnych. Trendy długoterminowe, myślenie strategiczne i zmiany taktyczne przyczyniają się do przemyślanych decyzji i doboru składników portfela.

Szeroko zdywersyfikowane portfele są dostosowane zarówno na poziomie alokacji aktywów — na przykład przedkładając kapitał akcyjny nad stały dochód — oraz klas aktywów — przedkładając akcje europejskie nad azjatyckie czy sektor energetyczny nad dobra podstawowe. Saxo zarządza portfelami, korzystając z narzędzi, danych i wiedzy BlackRock.

Wkład klienta

To Ty decydujesz, który profil odpowiada Twoim potrzebom. Wybierz bardziej zachowawcze podejście ze stałym przydziałem znacznej części kapitału, profil pośredni lub agresywny portfel składający się w dużej mierze z akcji. Oczekiwany zysk i zmienność portfela rosną tym bardziej, im większy procent akcji będzie ten portfel zawierał. Właściwy wybór zależy od Twoich celów inwestycyjnych oraz chęci — i zdolności — do podejmowania ryzyka.

Rzeczywista budowa portfela

Portfel tworzą fundusze iShares z BlackRock. Fundusze EFT charakteryzują się zdywersyfikowaniem, transparentnością, płynnością i niskimi kosztami. Stanowią one inteligentny i skuteczny sposób budowania zbilansowanego portfela zaprojektowanego, aby pomnażać Twój majątek.

Śledzenie i zarządzanie

Portfele są stale monitorowane pod kątem odchyleń od krzywej i celów ryzyka. Wraz ze zmianami na rynkach zmienia się względna waga składników, a równoważenie zachodzi automatycznie. Wraz ze zmianą naszych perspektyw, aktywnie realizujemy je w portfelach tak, aby umożliwić Ci pełne wykorzystanie rozwoju sytuacji na rynku.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.