Zrównoważone portfele SaxoSelect

Zbilansowane portfele SaxoSelect to świetny wybór dla inwestorów długoterminowych, którzy szukają alternatywy dla samodzielnego inwestowania.

Nasze portfele zbilansowane zapewniają Ci łatwy dostęp do profesjonalnego i inteligentnego zarządzania portfelem już od kwoty 10 000 EUR. Po prostu wybierz jeden z trzech profili ryzyka i zainwestuj w zdywersyfikowany portfel umożliwiający obrót wieloma aktywami, zarządzany przez Saxo i skonstruowany na bazie funduszy ETF iShares oraz badań inwestycyjnych BlackRock.

*Obecnie dostępne w następujących krajach:
Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Holandia i Włochy

10

Silne partnerstwo

BlackRock to globalny lider w zakresie zarządzania inwestycjami, zarządzania ryzykiem oraz doradztwa dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. 30 czerwca 2016 r. wartość aktywów zarządzanych przez BlackRock wyniosła 5,1 biliona USD. BlackRock pomaga klientom na całym świecie realizować ich cele i pokonywać trudności dzięki gamie produktów obejmujących oddzielne rachunki, wspólne fundusze, iShares® (fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego) i inne połączone inwestycje. 

Przez ponad dwie dekady Saxo Bank nie tylko był branżowym liderem w dziedzinie finansów internetowych, ale też pomógł zdefiniować tę gałąź działalności i pokonać nowe bariery. Głównym problemem było zawsze rozpowszechnienie finansów, tj. zapewnienie szerszej grupie dostępu do najwyższej klasy rozwiązań.

Zbilansowane portfele Saxo – przy współpracy z BlackRock – są kolejnym kamieniem milowym. Technologia umożliwia nam oferowanie korzyści wynikających z profesjonalnego zarządzania portfelem już w przypadku inwestycji na kwotę 10 000 EUR.

Współpraca z BlackRock
Wybierz portfel odpowiedni dla siebie

Doświadczenie Saxo w zakresie zarządzania technologiami i aktywami oraz dane, narzędzia i zmysł BlackRock sprawiają, że inwestowanie w profesjonalny portfel dostępne jest już od 10 000 EUR.

Zyskaj dostęp do aktywnie zarządzanego rozwiązania o znacznej dywersyfikacji umożliwiającego obrót wieloma klasami aktywów — i to w jasnej, konkurencyjnej cenie. Ta sama metodologia i wiedza, które stanowią podstawę zarządzania największymi portfelami na świecie. Regularne równoważenie, aktywne wyważanie zarówno na poziomie portfela i poziomów klas aktywów, jak i profesjonalnej kontroli ryzyka.

Portfel konserwatywny

Ostrożny profil inwestycyjny dla osób o bardziej zachowawczym stosunku do ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie pragnących długoterminowego wzrostu. Jest to możliwe dzięki stosunkowo niższemu zaangażowaniu w rynki akcyjne i nietradycyjne inwestycje o stosunkowo wyższym ryzyku aniżeli obligacje.
Dowiedz się więcej Inwestuj

Portfel zrównoważony

Zbilansowany profil inwestycyjny dla osób o bardziej umiarkowanym stosunku do ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie szukających większego potencjału długoterminowego wzrostu wartości portfela. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w rynki akcyjne i nietradycyjne inwestycje o stosunkowo wyższym ryzyku aniżeli obligacje.
Dowiedz się więcej Inwestuj

Portfel agresywny

Śmielszy profil inwestycyjny dla osób o wysokiej tolerancji ryzyka utraty kapitału i rynkowych wahań, jednocześnie szukających możliwości większego długoterminowego wzrostu portfela. Większość portfela stanowią zazwyczaj transakcje na rynkach akcji oraz inwestycje alternatywne.
Dowiedz się więcej Inwestuj

9

Zbilansowane portfele – wyjaśnienie

Saxo zarządza portfelami w oparciu o dane i badania przekazane przez BlackRock oraz porównuje fundusze ETF iShares, które oferują dywersyfikację i optymalizację przekraczające ofertę większości regionalnych banków.

iShares to globalny lider w zakresie funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), mający ponad dekadę doświadczenia i dbający zarówno o inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, niezależnie od ich wielkości. iShares oferuje ponad 700 funduszy na całym świecie w licznych klasach aktywów i w ramach licznych strategii. Zarządzane przez firmę aktywa mają wartość ponad 1 biliona USD (stan na dzień 30 września 2016 r.). Firma pomaga klientom na całym świecie budować centralną część ich portfeli, realizować specjalne cele inwestycyjne oraz wdrażać koncepcje rynkowe.

Fundusze iShares korzystają z eksperckiego portfela i zarządzania ryzykiem oferowanych przez firmę BlackRock, zaufany podmiot zarządzający większą liczbą środków niż jakakolwiek inna firma inwestycyjna.*
 * Na podstawie zarządzanych aktywów o wartości 5,1 biliona USD według stanu na dzień 30.06.2016.


Czym są zbilansowane portfele?
Korzyści z portfeli zrównoważonych

Profesjonalne inwestowanie

Inwestowanie Twoich aktywów i zarządzanie nimi odbywa się na profesjonalnym poziomie. Automatyczne równoważenie, rygorystyczna kontrola ryzyka i aktywna alokacja wykorzystujące wiedzę dwóch instytucji finansowych klasy premium: Saxo i BlackRock.

Łatwy dostęp

To możliwe dzięki technologii Saxo: kilka prostych kroków i minimalny wkład 10 000 EUR zapewnią Ci dostęp do podejścia inwestycyjnego osób zarządzających największymi funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi na całym świecie.

Przejrzysta kontrola

Możesz łatwo otwierać i zamykać pozycje według własnego uznania. Fundusze ETF iShares są całkowicie przejrzyste, co oznacza, że dokładnie znasz poziom wszelkiego ryzyka.

Klarowne warunki cenowe

Korzystasz z jasnych cen, dzięki czemu nie musisz martwić się o ukryte opłaty, które tak często wpływają na zyski z inwestycji. Saxo pobiera jedną opłatę w wysokości *0,9% rocznie (z VAT) — bez prowizji za transakcje czy opłat powierniczych.

*Zarządzający funduszami ETF również pobiera opłatę za zarządzanie aktywami funduszu. Opłata ta nosi nazwę wskaźnika kosztów i pomniejsza wartość aktywów przechowywanych przez fundusz, a więc cena EFT nie uwzględnia wskaźnika kosztów. Opłata za usługę jest wyliczana na podstawie wartości końcowej Twojego portfela zbilansowanego na koniec każdego dnia i pobierana na koniec każdego kwartału.  Uwaga: jeśli wybierzesz portfel zbilansowany notowany w innej walucie niż waluta rachunku finansowego, ponosić będziesz opłatę za przeliczenie waluty (0,5% zainwestowanej kwoty za przeliczenie).

Silny partner: BlackRock

Silny partner — udowodnione wyniki

Łącząc nasze wiodące technologie transakcyjne z narzędziami inwestycyjnymi BlackRock, tworzymy przyszłość inwestowania.  BlackRock, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami (wartymi 5,1 biliona dolarów), cieszy się zaufaniem wielu dużych instytucji oraz indywidualnych inwestorów w zakresie inwestycji.

Łącząc nasze wiodące technologie transakcyjne z narzędziami inwestycyjnymi BlackRock, tworzymy przyszłość inwestowania.  BlackRock, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami (wartymi 5,1 biliona dolarów), cieszy się zaufaniem wielu dużych instytucji oraz indywidualnych inwestorów w zakresie inwestycji.

Tworzenie inteligentnego portfela — od analizy do inwestycji.

Perspektywy inwestycyjne

Badania i analizy sprowadzają wiadomości gospodarcze i zmiany rynkowe do perspektyw inwestycyjnych. Trendy długoterminowe, myślenie strategiczne i zmiany taktyczne przyczyniają się do przemyślanych decyzji i doboru składników portfela.

Szeroko zdywersyfikowane portfele są dostosowane zarówno na poziomie alokacji aktywów — na przykład przedkładając kapitał akcyjny nad stały dochód — oraz klas aktywów — przedkładając akcje europejskie nad azjatyckie czy sektor energetyczny nad dobra podstawowe. Saxo zarządza portfelami, korzystając z narzędzi, danych i wiedzy BlackRock.

Wkład klienta

To Ty decydujesz, który profil odpowiada Twoim potrzebom. Wybierz bardziej zachowawcze podejście ze stałym przydziałem znacznej części kapitału, profil pośredni lub agresywny portfel składający się w dużej mierze z akcji. Oczekiwany zysk i zmienność portfela rosną tym bardziej, im większy procent akcji będzie ten portfel zawierał. Właściwy wybór zależy od Twoich celów inwestycyjnych oraz chęci — i zdolności — do podejmowania ryzyka.

Rzeczywista budowa portfela

Portfel tworzą fundusze iShares z BlackRock. Fundusze EFT charakteryzują się zdywersyfikowaniem, transparentnością, płynnością i niskimi kosztami. Stanowią one inteligentny i skuteczny sposób budowania zbilansowanego portfela zaprojektowanego, aby pomnażać Twój majątek.

Śledzenie i zarządzanie

Portfele są stale monitorowane pod kątem odchyleń od krzywej i celów ryzyka. Wraz ze zmianami na rynkach zmienia się względna waga składników, a równoważenie zachodzi automatycznie. Wraz ze zmianą naszych perspektyw, aktywnie realizujemy je w portfelach tak, aby umożliwić Ci pełne wykorzystanie rozwoju sytuacji na rynku.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA