• Saxo-quantitative

  Stronghold

  Cel: Maksymalizacja zysków z zachowaniem ścisłej kontroli ryzyka

  Strategia: Analiza ilościowa rynków w celu dynamicznego zmniejszenia poziomu ryzyka w zmiennych warunkach

  Skład portfela: Akcje, obligacje i alternatywne instrumenty finansowe dobierane na podstawie oczekiwań rynku, przy wykorzystaniu niskokosztowych funduszy ETF

  Poziom ryzyka: Średni


  Minimalna inwestycja:
  30 000 EUR

 • Wyniki

  -0.79%

  Całkowity zwrot od chwili rozpoczęcia*
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  YTD: -8.88%
  2019: 11.0%
  2018: -4.32%
  2017: 2.48%**

  *Na 30/6/20 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem

  **Uruchomiono w lipcu 2017 r.

  Kwartalna karta produktu

  Komentarz kwartalny

Dynamiczne inwestowanie w ETF

Dynamiczne inwestowanie w ETF

Startegia Stronghold zakłada dynamiczną alokację aktywów w portfelu ograniczającą ryzyko w okresach dużej zmienności, ale zwiększającą je w normalnych warunkach.

Inwestowanie w ramach portfela obejmuje 14 niskokosztowych funduszy ETF, które oferują ekspozycję na akcje rynków wschodzących i rozwiniętych, obligacje oraz alternatywne instrumenty finansowe, przy zachowaniu niskich kosztów.

Portfel Stronghold automatycznie dostosowuje swój skład do warunków rynkowych, aby utrzymać ryzyko straty w ramach ustalonego budżetu przy maksymalizacji zysków.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie

Całkowity przewidywany koszt: 0,98% rocznie

Swipe left or right for more
Roczne zestawienie kosztówOpłata w %Koszt inwestycji o wartości 30 000 EUR
Opłata za usługę0,75% rocznie225 EUR
Koszty transakcji*XX
Przewidywane koszty ETF**0,28%84 EUR

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 30 000 EUR.

* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

** Transakcje na ETF zawierają niewielkie opłaty, znane jako wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio, TER). Opłata jest potrącana na rzecz wystawcy ETF i nie jest pobierana przez Saxo Bank.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Jeśli nie masz jeszcze rachunku Saxo, musisz go otworzyć i wpłacić kwotę, którą zamierzasz zainwestować – z uwzględnieniem minimalnej kwoty dla każdego portfela. Następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz platformę SaxoTraderGO i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Kliknij przycisk „inwestuj” obok wybranego portfela
 3. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi SaxoSelect, musisz udzielić odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących odpowiedniości inwestora w zakresie portfeli zarządzanych (różni się to od testu adekwatności, który dotyczy samodzielnego inwestowania)
 4. Otwórz moduł zleceń i wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować

Nie. Po zainwestowaniu w portfel zarządzany automatycznie utworzymy subkonto przypisane do tego portfela w ramach istniejącego rachunku Saxo.

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można zrezygnować bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj

Przewidywane koszty ETF: Inwestowanie w fundusze ETF wiąże się z pobieraniem opłat przez ich wystawców w ramach danego funduszu ETF. Takie rozwiązanie oznacza brak transakcji gotówkowych (przeznaczonych dla wystawcy ETF na pokrycie kosztów), a koszty te odzwierciedlone są w wyniku danego ETF.

Wysokość opłat zależy od składu portfela zarządzanego, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana opłata za wyniki (jeśli dotyczy), kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Średnie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje mniejsze straty niż giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe, natomiast portfel o średnim ryzyku — straty od 10% do 15%. 


Medium-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 30/6/20 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.

Saxo Bank A/S (główna siedziba)
Philip Heymans Alle 15
Hellerup
Dania

Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiaze sie z ryzykiem. Czytaj dalej. Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostepnilismy dokumenty zawierajace kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzysci zwiazanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierajace kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej. Czytaj dalej

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.