SaxoSelect — opłaty za wyniki

Wyjaśnienie opłaty za wyniki

Celem opłaty za wyniki jest zadbanie o to, aby inwestor płacił za usługę portfela zarządzanego (głównie) po osiągnięciu pozytywnych wyników. Dzięki temu interesy inwestora i menedżera są zgodne.

Opłata za wyniki jest wypłacana menedżerowi na podstawie wartości portfela przekraczającej historyczne maksimum („high-water mark”, HWM). 

HWM to najwyższa wartość, jaką Twój portfel kiedykolwiek zrealizował, po odjęciu innych kosztów i wyeliminowaniu skutków wpływów i wypłat gotówkowych. Wartość ta opiera się na wartości inwestycji początkowej lub dowolnej wartości na koniec kwartału w trakcie Twojej inwestycji. Wartości między kwartałami nie są brane pod uwagę, z wyjątkiem sytuacji, w których jest dokonywana inwestycja początkowa lub inwestycja jest kończona.

Oznacza to, że dla każdego inwestora obowiązuje osobny poziom HWM, ponieważ inwestują oni w różnych punktach czasowych.

Opłata za wyniki jest ponoszona tylko wtedy, gdy menedżer zdoła przekroczyć poziom HWM i jest naliczana na koniec kwartału lub po zakończeniu inwestycji w ramach portfela zarządzanego. Naliczana opłata jest oparta na wartości dodanej uzyskanej między poprzednim a nowym poziomem HWM lub wartością wyjściową, po odjęciu wszystkich pozostałych kosztów.

SaxoSelect Investor Performance Chart

 • Koniec 1. kw.: Inwestor 1 inwestuje.
 • Koniec 2. kw.: Poziom HWM inwestora 1 zostaje oceniony i zwiększony. Naliczana jest opłata za wyniki.
 • Koniec 3. kw.: Poziom HWM inwestora 1 i inwestora 2 zostają ocenione i niezmienione. Nie zostają naliczone żadne opłaty za wyniki.
 • Koniec 4. kw.: Poziomy HWM obu inwestorów zostają ocenione. Poziomy HWM inwestora 1 i inwestora 2 zostają ocenione i niezmienione. Nie zostają naliczone żadne opłaty za wyniki. Poziom HWM inwestora 3 zostaje zwiększony i zostaje naliczona opłata za wyniki.

Opłata za wyniki uwzględnia wpływy gotówkowe i wypłaty w celu odpowiedniego skorygowania poziomu HWM. Korekta poziomu HWM zależy od kierunku przepływu (dopłata lub wypłata). Jeśli uzupełnisz środki w portfelu, po prostu dodamy tę wartość do poziomu HWM, a wszelkie korzyści z posiadania dodatkowego kapitału na generowanie zwrotów zostaną odzwierciedlone we wzroście poziomu HWM na koniec kwartału. Jeśli wycofasz środki z portfela, proporcjonalnie zmniejszymy poziom HWM. Wynika to z faktu, że prosta metoda odejmowania faktycznie zwiększyłaby poziom HWM w oparciu o procentową stopę zwrotu i byłaby niesprawiedliwa dla menedżera strategii. Zilustrowano to poniżej:

Bieżący poziom HWM: 45 000
Bieżąca wartość portfela: 40 000
Odległość od poziomu HWM: 12,5% zwrotu wymagane do osiągnięcia poziomu HWM (45 000/40 000)
Wypływ kapitału: 20 000
Wartość portfela po uwzględnieniu przepływów gotówkowych: 20 000

Właściwa metoda wyznaczania nowego skorygowanego poziomu HWM: 20 000 x 12,5% zwrotu = 22 500.
Niewłaściwa metoda wyznaczania nowego skorygowanego poziomu HWM: 45 000 – 20 000 = 25 000. Wymagałoby to zwrotu na poziomie 25% w celu osiągnięcia poziomu HWM.


Uwaga Dla uproszczenia nie wykazaliśmy opłaty za usługę i kosztów transakcji, które w rzeczywistości są odejmowane w celu obliczenia poziomu HWM.

Korygując poziom HWM przy wystąpieniu przepływów gotówkowych, wartość HWM z końca poprzedniego kwartału korygujemy w dniu, w którym powstał przepływ gotówkowy, aby uzyskać skorygowany poziom HWM. W przypadku wystąpienia kolejnego przepływu gotówkowego korygujemy ponownie wcześniej skorygowany poziom HWM (proces ten powtarza się do końca kwartału). Ważne jest, abyśmy przeprowadzili te operacje, zamiast czekać do końca kwartału i korygować poziom HMW na podstawie całkowitych korekt gotówkowych w danym okresie. Pozwala to uwzględnić kapitał dostępny do generowania stóp zwrotu w całym kwartale i zapobiegać zawyżeniu poziomu HWM na koniec kwartału.


  Philip Heymans Alle 15
  2900 Hellerup
  Dania

  Skontaktuj się z Saxo

  Wybierz region

  Polska
  Polska

  Poznaj ryzyko
  Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

  Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


  Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.