• Dostawca analiz:

  Morningstar-logo

  Saxo Morningstar High Dividend

  Cel: Atrakcyjne długoterminowe zyski dzięki dywidendom i dobrym wynikom

  Strategia: Identyfikowanie firm o wysokiej jakości oferujących stabilne i atrakcyjne dywidendy

  Skład portfela: 100% akcji globalnych

  Poziom ryzyka: Wysoki


  Minimalna inwestycja:
  30 000 EUR

  Otwórz rachunek
 • Wyniki*

  8.68%

  Średnia roczna stopa zwrotu od momentu powstania
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  YTD: 8.32%
  2023: 9.84%
  2022: -1.29%
  2021: 34.02%
  2020: -11.81%
  2019: 27.48%
  2018: -8.80%

  *Na 31/03/24 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem

  Wyniki portfela denominowanego w EUR od momentu utworzenia (06/07/2018) do 31/03/24.

Morningstar Video

Stabilny dochód z akcji

Portfel Saxo Morningstar High Dividend ma na celu w perspektywie średnio- i długoterminowej osiągnięcie lepszych wyników niż globalne rynki akcji oraz zapewnienie stabilnych zysków z dywidendy rzędu 3–5%.

Morningstar Investment Management* identyfikuje firmy o stałej przewadze konkurencyjnej, otoczone „ekonomiczną fosą”, w celu zapewnienia wysokich i długoterminowych zysków z akcji.

Co pół roku równoważymy akcje w Twoim portfelu, w razie potrzeby zastępując je tymi, które oferują lepsze perspektywy wzrostu.

Aby uzyskać informacje dotyczące podejścia do zrównoważonego rozwoju w tym portfelu, kliknij tutaj.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie 

Całkowity przewidywany koszt: 2.06% rocznie

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
Procent inwestycjiInwestycja o wartości 30000 EUR

Koszty obsługi

Koszty bieżące

Opłata za zarządzanie

0.75%EUR 225.00
Koszty transakcji*0.53%EUR 159.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Koszty produktu

Koszty bieżące0%EUR 0.00
Koszty transakcji0.77%EUR 231.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Opłaty na rzecz osób trzecich

0%EUR 0.00

Razem

2.06%EUR 618.00

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 30 000 EUR.
* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Więcej informacji na temat portfela Saxo Morningstar High Dividend znajduje się poniżej.

Korzyści z dywersyfikacji: Dowiedz się o korzystnym wpływie dywersyfikacji na ryzyko i zyski. Czytaj dalej

Czym jest fosa ekonomiczna? Dowiedz się, jak Morningstar ocenia przewagi konkurencyjne spółek.  Czytaj dalej

EIRM:
Zapoznaj się z pełną informacją na temat procedury oceny akcji przez Morningstar. Czytaj dalej

Jeśli nie masz rachunku Saxo, otwórz go i zasil, uwzględniając minimalną wielkość inwestycji wymaganą dla portfela, który Cię interesuje. Następnie wykonaj te czynności:

 1. Otwórz platformę i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Wykonaj test adekwatności, aby określić swój profil ryzyka i portfele zarządzane, które są dla Ciebie odpowiednie
 3. Przeglądaj opcje portfeli i wybierz jeden, klikając pozycję „Zainwestuj”
 4. Dodaj kwotę, którą chcesz zainwestować, i potwierdź swój wybór

Jeśli masz już rachunek Saxo, po prostu przejdź do karty „SaxoSelect” na platformie i wykonaj powyższe kroki. Gdy po raz pierwszy inwestujesz w portfel zarządzany, musisz wykonać test adekwatności — różni się on od testu odpowiedniości (w przypadku inwestowania samodzielnego).

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można bezpłatnie zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj

Prowizja za przewalutowanie: Niektóre portfele obejmują inwestycje w akcje lub fundusze ETF, które są denominowane w innych walutach niż portfel. Przykładem może być portfel Morningstar, który jest denominowany w EUR lub USD i obejmuje zakup akcji z całego świata. Na przykład przy zakupie lub sprzedaży akcji GBP naliczana jest opłata za przewalutowanie. 

Wysokość opłat zależy od składu portfela zarządzanego, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana opłata za wyniki (jeśli dotyczy), kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Wysokie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje podobne straty co giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe. 


High-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 31/03/24 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.