• Dostawca analiz:

  Nasdaq-logo

  Nasdaq DW Global Momentum

  Cel: Wysokie zyski na rynku akcji w perspektywie długoterminowej.

  Strategia: Inwestowanie w akcje rynków rozwiniętych i wschodzących w oparciu o analizę zmian cen

  Skład portfela: 100% akcji na rynkach rozwiniętych i wschodzących

  Poziom ryzyka: Wysoki


  Minimalna inwestycja:
  30 000 USD

 • Wyniki

  318.3%

  Całkowity zwrot od chwili rozpoczęcia*
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  YTD: 11.7%
  2020: 11.8%
  2019: 32.9%
  2018: -28.8%
  2017: 47.3%**
  2016: 7.41%

  *Na 31/08/21 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem

  **Wyniki dostępne w Saxo w przeszłości

  Kwartalna karta produktu

  Komentarz kwartalny

Portfel akcji wykazujących momentum

Inwestuj w 30-40 akcji osiągających bardzo dobre wyniki na rynkach wschodzących i rozwiniętych dzięki portfelowi Global Momentum Nasdaq Dorsey Wright (DW).

Eksperci Nasdaq DW, korzystając ze sprawdzonej metodologii wykorzystującej zaawansowaną technologię, wybierają akcje wykazujące momentum – znajdujące się w okresie generowania zysków, które najprawdopodobniej utrzymają się na wysokim poziomie. Twoim portfelem aktywów zarządzamy we współpracy z Nasdaq DW.

Należy pamiętać, że w przypadku tego portfela w ramach procesu inwestycyjnego nie są uwzględniane kwestie zrównoważonego rozwoju. Saxo Bank oferuje szereg strategii odpowiadających różnym potrzebom. Jeśli interesuje Cię inwestowanie z uwzględnianiem kwestii zrównoważonego rozwoju, rozważ skorzystanie z innej strategii.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie

Całkowity przewidywany koszt: 1,50% rocznie

Swipe left or right for more
Procent inwestycjiInwestycja o wartości 30000 USD

Koszty obsługi

Koszty bieżące

Opłata za zarządzanie

0.75%USD 225.00
Koszty transakcji0.75%USD 225.00
Inne koszty0%USD 0.00
Koszty dodatkowe0%USD 0.00
Koszty jednorazowe0%USD 0.00

Koszty produktu

Koszty bieżące0%USD 0.00
Koszty transakcji0%USD 0.00
Inne koszty0%USD 0.00
Koszty dodatkowe0%USD 0.00
Koszty jednorazowe0%USD 0.00

Opłaty na rzecz osób trzecich

0%USD 0.00

Razem

1.50%USD 450.00

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 30 000 USD.

* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Więcej informacji o Nasdaq Global Momentum znajduje się poniżej.

NasdaqDW Global Momentum – prezentacja: Więcej informacji o portfelu i metodzie inwestycyjnej. Czytaj dalej

Momentum/siła względna – opracowanie: Dowiedz się więcej na temat metody siły względnej/momentum stosowanej przez Nasdaq DW. Czytaj dalej

Nasdaq DW Global Momentum – najważniejsze fakty:
Krótkie podsumowanie portfela, w tym uzyskanych wyników. Czytaj dalej

Momentum zdemistyfikowane: Artykuł napisany przez ekspertów Nasdaq DW opisujący pokrótce metodę inwestowania momentum. Czytaj dalej

Jeśli nie masz jeszcze rachunku Saxo, musisz go otworzyć i wpłacić kwotę, którą zamierzasz zainwestować – z uwzględnieniem minimalnej kwoty dla każdego portfela. Następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz platformę SaxoTraderGO i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Kliknij przycisk „inwestuj” obok wybranego portfela
 3. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z usługi SaxoSelect, musisz udzielić odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących odpowiedniości inwestora w zakresie portfeli zarządzanych (różni się to od testu adekwatności, który dotyczy samodzielnego inwestowania)
 4. Otwórz moduł zleceń i wprowadź kwotę, którą chcesz zainwestować

Nie. Po zainwestowaniu w portfel zarządzany automatycznie utworzymy subkonto przypisane do tego portfela w ramach istniejącego rachunku Saxo.

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można zrezygnować bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj.

Prowizja za przewalutowanie: Niektóre portfele obejmują inwestycje w akcje lub fundusze ETF, które są denominowane w innych walutach niż portfel. Przykładem może być portfel Morningstar, który jest denominowany w EUR lub USD i obejmuje zakup akcji z całego świata. Na przykład przy zakupie lub sprzedaży akcji GBP naliczana jest opłata za przewalutowanie. 

Wysokość opłat zależy od składu portfela zarządzanego, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana opłata za wyniki (jeśli dotyczy), kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Wysokie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje podobne straty co giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe. 


High-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 31/08/21 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.