• Dostawca analiz:

  Nasdaq-logo

  Nasdaq DW Global Momentum

  Cel: Wysokie zyski na rynku akcji w perspektywie długoterminowej.

  Strategia: Inwestowanie w akcje rynków rozwiniętych i wschodzących w oparciu o analizę zmian cen

  Skład portfela: 100% akcji na rynkach rozwiniętych i wschodzących

  Poziom ryzyka: Wysoki


  Minimalna inwestycja:
  30 000 USD

  Otwórz rachunek
 • Wyniki*

  6.95%

  Średnia roczna stopa zwrotu: Koniec I kw. 2014 - Koniec I kw. 2024**
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  YTD: 10.54%
  2023: 18.00%
  2022: -22.72%
  2021: 5.61%
  2020: 11.76%
  2019: 32.91%
  2018: -28.79%

  *Stan na 31/03/24. Aktualizacja kwartalna. Wyniki od 11.01.2017 r. reprezentują wyniki osiągnięte w Saxo. Wyniki sprzed 01.11.2017 r. reprezentują wyniki strategii na prawdziwym kapitale przed jej uruchomieniem w Saxo.

  **Wynik za 10 lat (od 1. kwartału 2014 r. do 1. kwartału 2024 r.). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Portfel akcji wykazujących momentum

Inwestuj w 30-40 akcji osiągających bardzo dobre wyniki na rynkach wschodzących i rozwiniętych dzięki portfelowi Global Momentum Nasdaq Dorsey Wright (DW).

Eksperci Nasdaq DW, korzystając ze sprawdzonej metodologii wykorzystującej zaawansowaną technologię, wybierają akcje wykazujące momentum – znajdujące się w okresie generowania zysków, które najprawdopodobniej utrzymają się na wysokim poziomie. Twoim portfelem aktywów zarządzamy we współpracy z Nasdaq DW.

Aby uzyskać informacje dotyczące podejścia do zrównoważonego rozwoju w tym portfelu, kliknij tutaj.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie 

Całkowity przewidywany koszt: 1.80% rocznie

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
Procent inwestycjiInwestycja o wartości 30000 USD

Koszty obsługi

Koszty bieżące

Opłata za zarządzanie

0.75%USD 225.00
Koszty transakcji*0.75%USD 225.00
Inne koszty0%USD 0.00
Koszty dodatkowe0%USD 0.00
Koszty jednorazowe**0%USD 0.00

Koszty produktu

Koszty bieżące0%USD 0.00
Koszty transakcji0.30%USD 90.00
Inne koszty0%USD 0.00
Koszty dodatkowe0%USD 0.00
Koszty jednorazowe0%USD 0.00

Opłaty na rzecz osób trzecich

0%USD 0.00

Razem***

1.80%USD 540.00

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 30 000 USD.
*Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.
**Koszty inwestowania w początkowe pozycje portfela. Te koszty nie będą naliczane w kolejnych latach, dlatego koszt całkowity w przeliczeniu na rok wyniesie 1,33%, czyli 400 USD.
***W przypadku portfela o wartości 30 tys. USD, po uwzględnieniu kosztów transakcji i kosztów jednorazowych łączny przewidywany koszt portfela wynosi 1,59%, co przekłada się na 477 USD. W przypadku portfela o wartości 150 tys. USD, po uwzględnieniu kosztów transakcji i kosztów jednorazowych łączny przewidywany koszt wynosi 0,94%, co przekłada się na 1409 USD.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Więcej informacji o Nasdaq Global Momentum znajduje się poniżej.

NasdaqDW Global Momentum – prezentacja: Więcej informacji o portfelu i metodzie inwestycyjnej. Czytaj dalej

Momentum/siła względna – opracowanie: Dowiedz się więcej na temat metody siły względnej/momentum stosowanej przez Nasdaq DW. Czytaj dalej

Nasdaq DW Global Momentum – najważniejsze fakty:
Krótkie podsumowanie portfela, w tym uzyskanych wyników. Czytaj dalej

Momentum zdemistyfikowane: Artykuł napisany przez ekspertów Nasdaq DW opisujący pokrótce metodę inwestowania momentum. Czytaj dalej

Jeśli nie masz rachunku Saxo, otwórz go i zasil, uwzględniając minimalną wielkość inwestycji wymaganą dla portfela, który Cię interesuje. Następnie wykonaj te czynności:

 1. Otwórz platformę i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Wykonaj test adekwatności, aby określić swój profil ryzyka i portfele zarządzane, które są dla Ciebie odpowiednie
 3. Przeglądaj opcje portfeli i wybierz jeden, klikając pozycję „Zainwestuj”
 4. Dodaj kwotę, którą chcesz zainwestować, i potwierdź swój wybór

Jeśli masz już rachunek Saxo, po prostu przejdź do karty „SaxoSelect” na platformie i wykonaj powyższe kroki. Gdy po raz pierwszy inwestujesz w portfel zarządzany, musisz wykonać test adekwatności — różni się on od testu odpowiedniości (w przypadku inwestowania samodzielnego).

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można bezpłatnie zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za usługę: To opłata pobierana przez Saxo za zarządzanie pieniędzmi. Jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Więcej informacji na temat opłat za usługi można znaleźć tutaj.

Prowizja za przewalutowanie: Niektóre portfele obejmują inwestycje w akcje lub fundusze ETF, które są denominowane w innych walutach niż portfel. Przykładem może być portfel Morningstar, który jest denominowany w EUR lub USD i obejmuje zakup akcji z całego świata. Na przykład przy zakupie lub sprzedaży akcji GBP naliczana jest opłata za przewalutowanie. 

Wysokość opłat zależy od składu portfela zarządzanego, w który zdecydujesz się zainwestować.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana roczna opłata za usługi, kliknij tutaj.

Aby sprawdzić, jak jest obliczana opłata za wyniki (jeśli dotyczy), kliknij tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Wysokie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje podobne straty co giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe. 


High-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 31/03/24 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.