• Dostawca analiz:

  BlackRock-black

  Defensive

  Cel: Długoterminowe zyski przy niskim poziomie ryzyka

  Strategia: Koncentracja na inwestycjach o niższym poziomie ryzyka, takich jak obligacje

  Skład portfela: Największy nacisk na obligacje, z zachowaniem pewnej ekspozycji na akcje i alternatywne instrumenty finansowe, przy wykorzystaniu niskokosztowych funduszy ETF

  Poziom ryzyka: Niski


  Minimalna inwestycja:
  10 000 EUR

 • Wyniki*

  2.24%

  Całkowity zwrot od chwili rozpoczęcia
  Wyniki pomniejszono o wszystkie opłaty

  Zestawienie wyników
  YTD: -0.59%
  2022: -13.55%
  2021: 3.40%
  2020: 1.36%
  2019: 9.82%
  2018: -3.89%
  2017: 2.41%
  2016: 3.06%

  *Na 30/9/23 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem

  Kwartalna karta produktu

  Komentarz kwartalny

Inwestycje inspirowane przez BlackRock

Inwestycje inspirowane przez BlackRock

Nawiązaliśmy współpracę z BlackRock, największą na świecie spółką specjalizującą się w zarządzaniu aktywami, aby zaoferować zróżnicowany portfel inwestycyjny ukierunkowany na ostrożny, długoterminowy wzrost.

Nasz portfel defensywny koncentruje swoją ekspozycję na obligacjach, a nie na akcjach czy inwestycjach alternatywnych, ułatwiając budowanie majątku przy ograniczonym ryzyku względem zainwestowanego kapitału.

Portfel składa się z wiodących na rynku funduszy ETF iShares i jest przez nas zarządzany w oparciu o światowej klasy dane inwestycyjne oraz ekspercką wiedzę BlackRock.

Należy pamiętać, że ten portfel nie uwzględnia zrównoważonego rozwoju jako części procesu inwestycyjnego, dlatego jest zgodny z art. 6 rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Saxo Bank oferuje szereg strategii odpowiadających różnym potrzebom. Jeśli interesuje Cię inwestowanie z uwzględnianiem kwestii etycznych/zrównoważonego rozwoju, rozważ skorzystanie z innej strategii.

Utrzymuj koszty na niskim poziomie

Całkowity przewidywany koszt: 0.93% rocznie

Przesuń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej
Procent inwestycjiInwestycja o wartości 10000 EUR

Koszty obsługi

Koszty bieżące

Opłata za zarządzanie

0.75%EUR 75.00
Koszty transakcji0%EUR 0.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Koszty produktu

Koszty bieżące0.18%EUR 18.00
Koszty transakcji0.01%EUR 1.00
Inne koszty0%EUR 0.00
Koszty dodatkowe0%EUR 0.00
Koszty jednorazowe0%EUR 0.00

Opłaty na rzecz osób trzecich

0%EUR 0.00

Razem

0.93%EUR 93.00

Opłata za usługę jest potrącana kwartalnie i naliczana proporcjonalnie. Minimalna wielkość inwestycji: 10 000 EUR.

* Szacunkowa wartość zależy od aktywności portfela i wybranych inwestycji, które z czasem mogą ulegać zmianom.

** Transakcje na ETF zawierają niewielkie opłaty, znane jako wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio, TER). Opłata jest potrącana na rzecz wystawcy ETF i nie jest pobierana przez Saxo Bank.

Brak ukrytych opłat

Opłata za platformę

Brak opłat za dostęp do pełnych możliwości inwestycyjnych Saxo.

Opłata za wejście/wyjście

Zawieraj więcej transakcji lub zrezygnuj bez żadnych kosztów.

Opłata powiernicza

Brak opłat za powierzenie nam swoich pieniędzy.

Często zadawane pytania

Jeśli nie masz rachunku Saxo, otwórz go i zasil, uwzględniając minimalną wielkość inwestycji wymaganą dla portfela, który Cię interesuje. Następnie wykonaj te czynności:

 1. Otwórz platformę i kliknij kartę „SaxoSelect”
 2. Wykonaj test adekwatności, aby określić swój profil ryzyka i portfele zarządzane, które są dla Ciebie odpowiednie
 3. Przeglądaj opcje portfeli i wybierz jeden, klikając pozycję „Zainwestuj”
 4. Dodaj kwotę, którą chcesz zainwestować, i potwierdź swój wybór

Jeśli masz już rachunek Saxo, po prostu przejdź do karty „SaxoSelect” na platformie i wykonaj powyższe kroki. Gdy po raz pierwszy inwestujesz w portfel zarządzany, musisz wykonać test adekwatności — różni się on od testu odpowiedniości (w przypadku inwestowania samodzielnego).

Nie ma minimalnego okresu inwestycji. W dowolnym momencie można bezpłatnie zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że oferowane przez nas portfele zarządzane są przeznaczone do inwestowania długoterminowego, dlatego zalecamy, aby korzystali z nich klienci zainteresowani kilkuletnim okresem inwestowania.

W porównaniu z tradycyjnymi firmami zarządzającymi majątkiem oferujemy atrakcyjny i efektywny kosztowo sposób zarządzania pieniędzmi. Dla niektórych portfeli nasze opłaty są o ponad połowę niższe od tych oferowanych przez firmy z branży wealth management.

Omówienie kosztów

Opłata za wyniki: jest naliczana tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku. Do jej ustalenia służy poziom High Water Mark (HWM), który gwarantuje, że pozytywne wyniki nie zostaną obciążone opłatami, jeśli wartość rachunku pozostanie niższa od najwyższego osiągniętego poziomu. Opłata za wyniki jest pobierana tylko wtedy, gdy wartość rachunku osiągnie nowe szczyty. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć tutaj.

W przypadku każdej inwestycji istnieje związek (zarówno pozytywny, jak i negatywny) między podejmowanym ryzykiem a wysokością stóp zwrotu, które można uzyskać. Profile ryzyka przypisane portfelom zarządzanym wskazują potencjalną skalę strat (wartości) w okresie pogorszenia wyników. Dla porównania, inwestowanie w akcje jest uważane za wysoce ryzykowne, na co wskazują wydarzenia historyczne, które dowodzą, że pogorszenie sytuacji na rynku akcji może skutkować ok. 20% stratami.

Niskie ryzyko
W razie pogorszenia wyników oczekuje się, że ten portfel odnotuje dużo mniejsze straty niż giełdy. Dla porównania, w skrajnych przypadkach rynki akcji mogą odnotowywać straty rzędu 20% lub wyższe, natomiast portfel o niskim ryzyku — straty od 5% do 10%.


Low-risk-faq

Zacznij inwestować w kilka minut

Otwórz rachunek

Jeśli jesteś nowym klientem Saxo, poświęć kilka minut na wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Wybierz portfel

Wybierz portfel dostosowany do swoich celów i profilu ryzyka, a następnie wypełnij nasz krótki kwestionariusz.

Inwestuj

Potwierdź wybór portfela zarządzanego i zacznij inwestować. Wszystkie inwestycje wykonamy na Twoim rachunku.

Porozmawiaj z naszym zespołem wsparcia
Już dziś porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów, który pomoże Ci zacząć inwestować.
skontaktuj się z nami bezpośrednio

*Na 30/9/23 r. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych rezultatów w przyszłości. Aby zapoznać się z pełnym omówieniem wyników, kliknij „Czytaj więcej”.

Kwestionariusz profilowania
Aby ułatwić nam znalezienie najlepszego dla Ciebie portfela, uzupełnij swój profil przed dokonaniem inwestycji. Jest to wymagany krok w procesie inwestycyjnym, który zajmuje tylko kilka minut.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestowanie w produkty finansowe zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo w produkty finansowe należy inwestować tylko wtedy, gdy ma się świadomość związanego z tym ryzyka. Inwestowanie w portfel, którego waluta różni się od waluty podstawowej rachunku, wiąże się z ryzykiem narażenia na zmiany kursu wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zastrzeżenia prawne dotyczące portfeli zarządzanych.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.