Press Release

Rachunek w Saxo Banku konkurencją dla kont oszczędnościowych

Saxo Bank włącza się do walki o depozyty klientów, oferując im atrakcyjne oprocentowanie dla wolnych środków przechowywanych na rachunku inwestycyjnym. Takie rozwiązanie pozwala klientom zachować dużą elastyczność, ponieważ środki generują odsetki w momentach, kiedy nie są zainwestowane. Środki nie są też blokowane, więc w każdej chwili można je wypłacić lub zainwestować w inne produkty bez utraty uzyskanych odsetek.

Oferowane oprocentowanie obowiązuje bez ograniczeń czasowych, bez blokowania deponowanych środków i bez górnego limitu kwot. Odsetki w Saxo Banku są wypłacane w trybie miesięcznym, a stawki są codziennie dostosowywane do warunków rynkowych. W sumie oprocentowanie jest dostępne dla ponad 20 walut, w tym dolara amerykańskiego, polskiej złotówki, korony czeskiej czy forinta węgierskiego, co pozwala zarabiać na różnicach w poziomie stóp w różnych krajach.

Najbardziej atrakcyjne stawki obowiązują dla rachunków Platinum i VIP. Aby je otworzyć, trzeba wykonać pierwsze zasilenie w wysokości – odpowiednio – 200 000 i 1 000 000 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Przykładowo, według stanu na 17 stycznia 2023 r., oprocentowanie dla PLN w przypadku rachunku VIP wynosi 4,94%, dla USD 3,05%, 6,16% dla CZK i 16,63% dla HUF. Dla podstawowego rachunku typu Classic (do otwarcia wymagane pierwsze zasilenie w wysokości 2000 EUR) oprocentowanie wolnych środków jest niższe i aktywuje się po przekroczeniu salda w wysokości 50 tys. USD (lub równowartości w innej walucie).

„Czy na rachunku inwestycyjnym można obecnie uzyskać równie atrakcyjne oprocentowanie co na rachunku oszczędnościowym w tradycyjnym banku? Pokazujemy, że tak. Dodatkowo oferowane przez nas oprocentowanie obowiązuje bez określonych okresów promocyjnych czy górnych limitów kwot – w tym zakresie jest to atrakcyjna i elastyczna oferta w porównaniu do innych podmiotów, które zwykle oferują najbardziej korzystne stawki tylko w początkowym, krótkim okresie promocyjnym” - mówi Marcin Ciechoński, dyrektor marketingu Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wprawdzie rachunek inwestycyjny w Saxo Banku nie jest typowym kontem bankowym z powiązaną z nim kartą płatniczą, pozwala jednak na dostęp do swoich środków z większości miejsc na świecie. Wystarczy wysłać przelew na dowolną kwotę z innego rachunku bankowego zarejestrowanego na te same dane. Zostanie wtedy automatycznie połączony z rachunkiem w Saxo Banku, co oznacza, że w każdej chwili będzie można przelewać środki między nimi. Warto również pamiętać o wykonaniu przynajmniej 1 transakcji raz na 6 miesięcy, np. poprzez zakup lub sprzedaż 1 akcji czy 1 jednostki funduszu inwestycyjnego, aby uniknąć opłaty za nieaktywność rachunku.

„Nieustannie zwiększamy atrakcyjność naszej oferty dla klientów w Polsce, wprowadzając konkurencyjne opłaty, czy nowe platformy inwestycyjne dla różnych kategorii inwestorów. W najbliższych tygodniach będziemy wprowadzać polski numer IBAN. Dzięki temu klienci będą mogli korzystać z jeszcze szybszych i bezpłatnych przelewów w PLN na swój rachunek w Saxo Banku" – dodaje Marcin Ciechoński.

Dzięki zdeponowaniu środków w Saxo Banku klienci automatycznie dywersyfikują geograficznie swój kapitał. Po wypełnieniu wniosku online i wysłaniu niezbędnych dokumentów otrzymujemy bowiem rachunek inwestycyjny zlokalizowany w Danii, bez potrzeby posiadania adresu zamieszkania w tym kraju. To jedna z niewielu możliwości założenia rachunku w zagranicznym banku w ten sposób. Nasze środki zostają objęte ochroną duńskiego funduszu gwarancyjnego do wysokości 100 000 euro, tak jak klientów innych duńskich banków. Jeżeli równocześnie posiadamy środki w polskim banku, mamy zapewnioną ochronę zarówno polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak i jego duńskiego odpowiednika dla środków przechowywanych w Saxo Banku. Łącznie otrzymujemy więc zabezpieczenie w wysokości 200 000 euro.

W ostatnich miesiącach Saxo Bank wprowadził wiele innych zmian w ofercie dla klientów w Polsce, w tym nowe, konkurencyjne ceny. Zlikwidowano m.in. opłatę za przechowywanie instrumentów finansowych, tzw. custody fee. Duży nacisk położono na zmniejszenie kosztów zakupu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (prowizja od 0,10% do 0,15%, w zależności od rodzaju rachunku), a także wielu innych światowych giełdach, w tym w USA (od 0,005 do 0,010 dolara za akcję). W zależności od wielkości transakcji oszczędności przy inwestowaniu w amerykańskie akcje mogą wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych w stosunku do oferty w polskich bankach.

Więcej informacji o oprocentowaniu wolnych środków można znaleźć na stronie https://www.home.saxo/pl-pl/campaigns/interest-rates

Grupa kapitałowa Saxo Bank jest wiodącym specjalistą z segmentu fintech, który łączy ludzi z okazjami inwestycyjnymi na światowych rynkach kapitałowych. Wizja Saxo jako światowego lidera w dziedzinie transakcji i inwestycji z wykorzystaniem różnorodnych aktywów zakłada umożliwienie klientom realizacji ich aspiracji finansowych i wywieranie wpływu na otoczenie.

Założony w Kopenhadze w 1992 r. Saxo jako jedna z pierwszych instytucji finansowych stworzył internetowe platformy transakcyjne oferujące zwykłym inwestorom te same narzędzia i dostęp do rynku, co profesjonalnym traderom, dużym instytucjom i zarządzającym funduszami. W ramach najbardziej innowacyjnego i najlepszego wyboru dla klientów, Saxo oferuje szeroki dostęp do globalnych rynków kapitałowych we wszystkich klasach aktywów, z możliwością obrotu ponad 71 000 instrumentami w ponad 26 wersjach językowych za pośrednictwem jednego rachunku z depozytem zabezpieczającym. Grupa kapitałowa Saxo Bank zawarła ponadto partnerstwo z ponad 200 instytucjami finansowymi, by wspierać doświadczenia inwestycyjne ich klientów dzięki należącej do Grupy technologii otwartej bankowości. Bez względu na to, czy ma to miejsce za pośrednictwem inwestycji, czy też ich efektu, Saxo dostarcza swoim klientom i partnerom narzędzia, platformy i wiedzę umożliwiające im wywieranie wpływu na otoczenie.

Grupa kapitałowa Saxo Bank posiada cztery licencje bankowe i podlega odpowiednim regulacjom na całym świecie. Z aktywami klientów o łącznej wartości ponad 100 mld euro, Saxo jest globalną spółką z obecnością na lokalnych rynkach, zatrudniającą ponad 2 500 osób w swoich centrach finansowych, w tym w Londynie, Singapurze, Amsterdamie, Zurychu, Dubaju, Szanghaju, Hongkongu i Tokio. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.home.saxo.


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.