Inwestowanie w czasach nowych konfliktów zbrojnych -  jak przygotować portfel na podwyższoną zmienność

Przez temat poprowadzi Cię gość specjalny - doświadczony inwestor, autor książki „Śladami Warrena Buffetta” i newslettera #52Notatki - Przemysław Gerschmann.

Webinar odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godzinie 18:00 i jest przeznaczony tylko dla klientów Saxo Banku.

W trakcie webinaru prowadzący przeanalizuje obecną sytuację na rynkach, w szczególności w odniesieniu do wpływu aktualnych konfliktów zbrojnych na różne sektory. Przeanalizowane zostaną wybrane spółki z tematów inwestycyjnych o najwyższych stopach zwrotu w tym roku takich jak:

  • Sektor Obronnny
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Półprzewodniki

Po webinarze odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.

Disclaimer:

Żadne z zawartych tu informacji nie stanowią porady inwestycyjnej, oferty ani zachęty do skorzystania z oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, produktu lub instrumentu finansowego, dokonania inwestycji lub uczestnictwa w określonej strategii inwestycyjnej. Ten materiał został stworzony wyłącznie na potrzeby marketingowe i/lub informacyjne. Saxo Bank A/S i jego właściciele, podmioty zależne i stowarzyszone, zarówno działające bezpośrednio jak i przez oddziały ("Saxo Bank"), nie składają żadnych deklaracji ani gwarancji oraz nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, poprawność czy kompletność informacji tutaj zawartych. Udostępniając ten materiał Saxo Bank nie brał pod uwagę celów inwestycyjnych konkretnych odbiorców, ich sytuacji finansowej oraz określonych potrzeb i wymagań; żadne informacje przedstawione tutaj nie stanowią rekomendacji dla jakiegokolwiek uczestnika w zakresie inwestowania lub zbywania w określony sposób; Saxo Bank nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek odbiorcy, który poniesie stratę w wyniku handlowania zgodnie z postrzeganą rekomendacją. Wszelkie wyrażone opinie mogą mieć charakter osobisty dla ich autora i mogą nie odzwierciedlać stanowiska Saxo Banku, ponadto wszystkie wyrażone opinie podlegają zmianie bez uprzedzenia (zarówno uprzedniego jak i późniejszego).


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.